Personer med emneord «Vitenskaps- og teknologistudier»

Navn Telefon E-post Emneord
Asdal, Kristin Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Bauer, Susanne Professor +47-22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Delgado Aleman, Ana Maria Førsteamanuensis +47-22855850 a.m.d.aleman@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Ebeltoft, Nini Førstebibliotekar +47-22856247 nini.ebeltoft@ub.uio.no Forskningsbibliotek, Vitenskaps- og teknologistudier, Aktør-nettverksteori, Nettbaserte utdanningsprogrammer, Systematiske kunnskapsoversikter, Utdanningsledelse, Lesson Study, Menneskerettighetsundervisning
Hobæk, Bård Stipendiat bard.hobak@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Huse, Tone Forsker +47-22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Lysgård, Sylvia Irene Gjesteforsker +47-22841656 s.i.lysgard@tik.uio.no Energipolitikk, Teknologiutvikling, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Morsman, Silje Stipendiat silje.morsman@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Reinertsen, Hilde Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Ryggvik, Helge Forsker +47-22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Helse Miljø og Sikkerhet, Kunnskapsøkonomi, Risiko, Energipolitikk, Økonomisk historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Talleraas, Tina Naomi Sugahara t.n.s.talleraas@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Tvedten, Irene Øvstebø Stipendiat +47-22841607 i.o.tvedten@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier