Personer med emneord «Strategi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Solveig Seniorrådgiver +47-22858438 solveig.aas@admin.uio.no Strategi, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningspolitikk, Forskningssamarbeid, Analyse, Russland, Norwegian Centennial Chair, USA, Forskningsadministrasjon, Peder Sather Center
Alm, Vibeke Seniorrådgiver +47-22856010 vibeke.alm@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningssamarbeid, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering
Andresen, Rasmus G. Seniorrådgiver +47 228 58313 r.g.andresen@hf.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsstøtte, Prosjektledelse, Strategi
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, Økonomi, Strategi, Årsplan, HMS, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Betaling, Ansettelser
Badi, Diana Seniorrådgiver +47-92481889 diana.badi@admin.uio.no Nettredaktør, Opplæring, Strategi, Kommunikasjon, Nettpublisering
Bakkevold, Malena Seksjonssjef +47-22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Innovasjon, Ekstern finansiering, Strategi, Satsinger
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47-22856429 lars.bernhardsen@fys.uio.no Ansettelser, HMS, Økonomi, Strategi, Personaladministrajon, Arbeidsmiljø, Utlysninger, Kontrakter, Forskningsadministrasjon
Bjørgo, Elisa Kontorsjef +47-22840608 elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Strategi, Økonomi, Molekylærbiologi, Lederstøtte, Ansettelser, Livsvitenskap, Forskningsadministrasjon, Personaladministrasjon
Caesar, Ellen Johanne Direktør for virksomhets- og økonomistyring +47-22856064 +47-92423393 (mob) e.j.caesar@admin.uio.no Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse, Ledelse
Egner, Marit Seniorrådgiver +47-22858490 marit.egner@admin.uio.no Nord-Sør-programmer og satsninger, Strategi, NORHED, Forskningsadministrasjon, Lederutvikling, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, NORPART, Ekstern finansiering
Fosshaug, Lene Seniorrådgiver +47-22857899 lene.fosshaug@admin.uio.no Strategi, Læringsmiljøutvalget (LMU), Studiekvalitet
Fredriksen, Stein Roar Fungerende kommunikasjonsdirektør 228 58552 99591959 (mob) s.r.fredriksen@admin.uio.no Kommunikasjon, Samfunnskontakt, Strategi, Beredskap, Kronikker, Pressekontakt, Taler, Forskningsformidling
Gibbons, Anne Marthe Nilsen Seniorrådgiver +47-22841136 a.m.n.gibbons@admin.uio.no Studiekvalitet, Strategi
Grønner, Torbjørn Avdelingsleder +47-22857015 torbjorn.gronner@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Strategi, Ekstern finansiering, EØS-midlene, Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Utdanningssamarbeid
Haugland, Camilla Seksjonsleder +47-22856210 +47-95990640 (mob) camilla.haugland@admin.uio.no Administrativ ledelse, Strategi
Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-22854499 +47-91368921 (mob) b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Hullstein, Svein Seniorrådgiver +47-22858464 +47-90868755 (mob) svein.hullstein@admin.uio.no Internasjonalisering, The Guild, Strategi, Internasjonalt samarbeid
Johannessen, Leif Johnny Underdirektør +47-91555072 (mob) l.j.johannessen@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Utredning, Eiendomsutvikling, Forvaltningsplaner
Johansen, Karen Crawshaw Seniorrådgiver +47-22858476 +47-97578028 (mob) k.c.johansen@admin.uio.no Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi
Johnsen, Thomas Forslund Seniorarkitekt +47-91707300 t.f.johnsen@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse, Eiendomsutvikling
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kjelsvik, Ingrid Kontorsjef +47-22840531 ingrid.kjelsvik@ncmm.uio.no Økonomistyring, Strategi, Ledelse, HMS
Kjos, Bård Fakultetsdirektør +47-22858240 +47-91897458 (mob) bard.kjos@uv.uio.no Strategi, Ledelse
Kriszat, Karenina Kommunikasjonsleder + 47 41441605 (mob) karenina.kriszat@nhm.uio.no Samfunnskontakt, Forskningsformidling, nettpublisering, Kommunikasjon, strategi, sosiale medier, Pressekontakt
Kvaale, Kaja Seksjonssjef +47-22844633 + 47-92620228 kaja.kvaale@medisin.uio.no Cristin, EU, strategi, forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ledelse, ekstern finansiering
Kvernmo, Trine Merete Seniorrådgiver +47-22858458 t.m.kvernmo@admin.uio.no Russland, Forskningsadministrasjon, PRISMA, Norden, Eurasia, Prioriterte land, Nordområdene, Ekstern finansiering, Prosjektledelse, Kompetanseutvikling, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningssamarbeid, Strategi, Internasjonalt samarbeid
Leunbach, Daniel Universitetslektor +47-22840927 +47 98 83 20 24 daniel.leunbach@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 92290101 (mob) 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø
Løland, Solveig Bauge Underdirektør +47-22858056 s.b.loland@uv.uio.no Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon, Strategi
Mjelde, Eva Helene Administrasjonssjef +47-22855548 +47-90015585 (mob) e.h.mjelde@admin.uio.no Administrasjon, Virksomhetsstyring, Ledelse, Administrativ ledelse, Økonomistyring, Organisasjonsutvikling, Strategi
Møvig, Hanne Graver Avdelingsdirektør +47-22844001 + 47 45264592 (mob) h.g.movig@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi
Paulsen, Johannes Falk Underdirektør +47-22854057 +47-90687164 (mob) j.f.paulsen@admin.uio.no Strategi, Administrative IT-systemer, Systemeierskap
Pettersen, Pål Vegard Seniorrådgiver +47-22855968 +47-95835999 (mob) p.v.pettersen@admin.uio.no Strategi, Forskningspolitikk, Utdanningspolitikk
Reichelt, Yngvar Kontorsjef +47-22855883 reichelt@math.uio.no Økonomi, Administrativ ledelse, Strategi, Personaladministrasjon, Ansettelser
Sandberg, Anita Direktør HMS og beredskap +47-90614459 (mob) anita.sandberg@admin.uio.no Ledelse, Arbeidsmiljø, Strategi, HMS, Beredskap, Organisasjonsutvikling
Sandlie, Irene Personaldirektør +47-22857472 +47-41680540 (mob) irene.sandlie@admin.uio.no Strategi, Tilrettelegging, Regelverk
Solheim, Geir Ove Senioringeniør +47-41459336 (mob) g.o.solheim@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse
Stokke, Knut Tore Kontorsjef +47-22850509 +47-91702320 (mob) k.t.stokke@medisin.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, Økonomistyring, Strategi, Adminstrativ ledelse, Virksomhetsstyring
Stokkeland, Cecilia Løyning Seniorarkitekt +47-92418968 c.l.stokkeland@admin.uio.no Eiendomsutvikling, Prosjektledelse, Strategi
Sundnes, Jonny Roar Seniorrådgiver +47-22857198 j.r.sundnes@admin.uio.no Regelverk, Fellesgrader, Strategi, Kvalitetssystem, Forskerutdanning, Studieplaner
Traavik, Jarle V Seksjonssjef +47-22858264 +47-46412402 (mob) j.v.traavik@uv.uio.no Økonomi, Strategi, Prosjektledelse, Kommunikasjon, Virksomhetsstyring, Organisasjonsutvikling
Ullern, Inger-Johanne Seniorrådgiver +47-22854915 +47-41570593 (mob) i.j.ullern@hf.uio.no Regelverk, Årsplan, Strategi, Årsrapport
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47-22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Vestad, Guri Seniorrådgiver +47-22858482 +47-99389621 (mob) guri.vestad@admin.uio.no Strategi, Internasjonalt samarbeid
Østensen, Vera Rådgiver +47-22845107 vera.ostensen@psykologi.uio.no Forskningsrådgiver, Ekstern finansiering, EU, Horisont2020, NFR, Nettverksbygging, Karriereveiledning, Etikk, Strategi, Lovverk, Oxford, Forskningsadministrasjon