Personer med emneord «Psykisk helse»

Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ole Professor +47 22117843 +47 99038893 (mob) ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Bjella, Thomas Overingeniør +47 23027326 thomas.bjella@medisin.uio.no Psykisk helse, Database, TSD, eHelse
Coman, Alina +47 22850668 +47 92665137 alina.coman@medisin.uio.no Etikk, kvalitative metoder, Psykisk helse, Teknologi, kulturstudier
Haghish, E. F. Postdoktor +47 22845111 haghish@uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Statistikk, Moral, Utviklingspsykologi, psykisk helse
Haynes, Helene Victoria Seniorkonsulent +47 22857796 41542423 h.v.haynes@mn.uio.no programseminar, ForVei, trivsel, studieteknikk, stressmestring, motivasjon, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, mestring, psykisk helse, sosialt og akademisk integrert, studenter i høyere utdanning
Lupattelli, Angela Researcher +47 22 84 55 49 angela.lupattelli@farmasi.uio.no Farmakoepidemiologi, antidepressiva i svangerskapet, etterlevelse, psykisk helse
Neupane, Sudan Prasad Forsker +47 22923904 +4798861090 (mob) s.p.neupane@medisin.uio.no Psykisk helse, Suicidologi, psykonevroimmunologi, alkohol, depresjon
Røssberg, Jan Ivar Professor II +47 47876866 (mob) 47 87 68 66 j.i.rossberg@medisin.uio.no Psykisk helse, psykiatri, psykoterapiforskning, psykoterapi, depresjon, depresjonsbehandling, schizofreni
Ulvund, Stein Erik Professor +47 22854252 s.e.ulvund@iped.uio.no Pedagogikk, Barn i risiko, Forebygging, Longitudinell læring, Psykisk helse, Relasjonsteori, Tidlig intervensjon