Personer med emneord «Personaladministrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aks, Elisabeth Seksjonssjef +47 22852263 +47 91742265 (mob) elisabeth.aks@odont.uio.no Økonomistyring, Internkontroll, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon
Bekkedal, Frøydis Gjerpe Rådgiver +47 22845118 f.g.bekkedal@psykologi.uio.no Personaladministrasjon
Brånå, Thomas Rådgiver +47 22856374 thomas.brana@nhm.uio.no Personaladministrasjon, HR, Permisjon, Ansettelse, Fravær, Fratredelse, Rekruttering, Lønn, Pensjon
Båum, Anne Rådgiver +47 22844265 anne.baum@ub.uio.no Rekruttering, Personaladministrasjon, ePhorte, HR-system, SAPDFØ
Cholti, Kamila Rådgiver kamila.cholti@psykologi.uio.no Personaladministrasjon
Dudzinska, Paulina Natalia Rådgiver +47 22859196 p.n.dudzinska@odont.uio.no Personaladministrasjon, LAMU
Eftevåg, Åshild Maria Kontorsjef +47 22854423 +47 40211930 (mob) (+47) 40211930 a.m.eftevag@ibv.uio.no Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring, Ansettelser
Ekstrand, Heidi Seniorrådgiver +47 22856849 +47 41221683 (mob) heidi.ekstrand@ilos.uio.no Økonomi, Lønn, Personaladministrasjon
Farbrot, Karoline Rådgiver +47 22844469 karoline.farbrot@hf.uio.no Personaladministrasjon, HMS
Fredriksen, Kristin Fedje Kontorsjef +47 22858060 +47 99485014 k.f.fredriksen@isp.uio.no Personaladministrasjon
Frydendal, Mette Seniorrådgiver +47 22845319 +47 91657772 (mob) mette.frydendal@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, HR-prosesser, Veiledning, Rådgivning, Lov- og Regelverk, lønnsforhandlinger
Gislerud, Elin Rådgiver +47 22851564 elin.gislerud@medisin.uio.no Personaladministrasjon, ansettelser, rekruttering, HR regelverk, HR-system
Gjerstad, Marianne Avdelingsleder +47 22856606 marianne.gjerstad@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering
Gjestad, Janne Førstekonsulent +47 22844442 +47 22 84 44 42 janne.gjestad@hf.uio.no Personalrådgivning, Personaladministrasjon
Grønsberg, Cindy Rådgiver +47 22844474 cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Guttormsen, Torunn Standal Seniorrådgiver +47 22854272 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Helgesen, Natali Elena Førstekonsulent +47 22844739 +47 96510131 (mob) n.e.helgesen@hf.uio.no Personaladministrasjon, personalrådgivning
Holm, Greta Seniorrådgiver +47 22856914 98001177 greta.holm@hf.uio.no Personaladministrasjon, Juridisk rådgiver, Lønn, Kurs, Likestilling
Holtan, Nina Rådgiver +47 22854424 nina.holtan@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Hope, Brigt Seniorkonsulent +47 22855036 986 70 851 brigt.hope@ils.uio.no Opptak, Personaladministrasjon
Horgen, Marianne Rådgiver +47 22854124 95 42 99 92 marianne.horgen@admin.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon
Huglen, Erlend Rådgiver +47 22844691 erlend.huglen@medisin.uio.no Personaladministrasjon
Hynes, Rebecca Haugsjordet Rådgiver +47 93898234 (mob) +47 920 26 148 r.h.hynes@sv.uio.no Personaladministrasjon
Jacobsen, Kristine Rådgiver +47 22845274 kristine.jacobsen@admin.uio.no HR, Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kjelling, Teis Daniel Kontorsjef +47 22842012 +47 90085116 (mob) t.d.kjelling@nchr.uio.no Adminstrativ ledelse, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Organisasjonsutvikling, planarbeid, Menneskerettigheter, Budsjett
Kramárová, Mira Rådgiver +47 22 85 42 90 +47 93 63 85 76 (mob) mira.kramarova@hf.uio.no Personaladministrasjon, Foreldrepermisjon
Kristiansen, Thoril Seniorrådgiver +47 22844699 thoril.kristiansen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system, HMS
Kuløy, Ragnhild Seniorkonsulent 228 56060 ragnhild.kuloy@ikos.uio.no Gjesteforskere, Personaladministrasjon, Innkjøp
Langtvet, Anette Seksjonssjef +47 22850585 +47-91819967 anette.langtvet@medisin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Økonomi, Ekstern finansiering, Rekruttering, Personaladministrasjon, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Markussen, Marit Gamst Seniorrådgiver +47 22859758 m.g.markussen@khm.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Administrasjon, Personal
Mobråthen, Andreas Seniorkonsulent +47 22850016 andreas.mobrathen@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Arbeidsrett, UiOs priser
Modahl, Nina Rådgiver +47 22840680 nina.modahl@ncmm.uio.no Personaladministrasjon
Moss, Anders Seksjonssjef +47 22851053 +47 91617535 (mob) anders.moss@uv.uio.no Rekruttering, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Ansettelser, Likestilling, HMS, Personaladministrasjon
Nabi, Zahida Rådgiver +47 22851351 zahida.nabi@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system
Nesteby, Maria Dana Hansen Seniorrådgiver +47 22844686 m.d.h.nesteby@odont.uio.no Personaladministrasjon, rekruttering, HR-regelverk, HR-administrasjon, Ansettelser, Permisjoner, Sykefravær
Nikolaisen, Mija Rådgiver +47 22844687 mija.nikolaisen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Rekruttering, Regelverk, HR-system
Nordstrand, Evian Rådgiver +47 22856318 evian.nordstrand@hf.uio.no Personaladministrasjon, personalrådgivning, ansettelsesutvalg
Norum, Silje Andresen Rådgiver s.a.norum@admin.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon
Nygaard, Hanne Skjølås Seniorrådgiver +47 22855332 h.s.nygaard@uv.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon
Odnes, Solfrid Kontorsjef +47 22856586 solfrid.odnes@farmasi.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring
Olsen, Elisabeth Seniorrådgiver +47 22845805 elisabeth.olsen@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, HR-system, Rekruttering, Helse, miljø og sikkerhet (HMS), Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Opheim, Berit Lund Avdelingsleder 67968846 b.l.opheim@medisin.uio.no Administrasjon, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Studieadministrasjon, Forskerstøtte MED
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47 22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, Arkiv, ePhorte
Pedersen, Guttorm Rådgiver +47 22854470 +47 99473231 (mob) guttorm.pedersen@admin.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon
Reichelt, Yngvar Kontorsjef +47 22855883 reichelt@math.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, Ansettelser, Økonomi, Strategi
Reiss, Helga HR-sjef +47-22858310 +47-97040008 (mob) helga.reiss@hf.uio.no Personaladministrasjon
Ringvold, Therese HR rådgiver 22851606 therese.ringvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Rockwell, Susan Seniorrådgiver +47 22850507 susan.rockwell@medisin.uio.no Rekruttering, Ansettelser, Fravær, Permisjon, HR-system, Lønn, Personaladministrasjon, Regelverk
Rustad, Ole Rådgiver +47 22851387 +47 41385202 (mob) ole.rustad@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Rykke, Anders Førstekonsulent +47 22844473 anders.rykke@hf.uio.no Personaladministrasjon, HMS, ePhorte
Sandal, Aud Jorunn Seniorrådgiver +47 22858224 a.j.sandal@sv.uio.no Personaladministrasjon
Skramstad, Tone Kontorsjef +47 22858646 +47 93092281 (mob) 93092281 tone.skramstad@fys.uio.no Ledelse, Administrasjon, Nettredaktør, Administrativ ledelse, HMS, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, Økonomi, Strategi
Sletner, Hilde Kristine Rådgiver +47 22854702 h.k.sletner@hf.uio.no Personaladministrasjon, personalrådgivning
Solheim, Andreas Hessen Rådgiver a.h.solheim@medisin.uio.no Personaladministrasjon, HR-system, Ansettelser, Rekruttering
Stavik, Dordi Seniorkonsulent +47 22854498 dordi.stavik@psykologi.uio.no Personaladministrasjon
Steenstrup, Marie Seniorrådgiver +47 22858263 marie.steenstrup@uv.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Regelverk
Sæther, Liv Seniorrådgiver +47 22858935 liv.sather@stk.uio.no Budsjett, Regnskap, Arkiv, Personaladministrasjon
Søreng, Anne-Grethe Rådgiver +47 22845968 a.g.soreng@odont.uio.no Rekruttering, Lov og avtaleverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Permisjoner, Sykefravær, HR-regelverk, HR-administrasjon, HR-portal
Sørensen, Elin Østbø Administrativ leder +47-22855353 +47-95813718 (mob) e.o.sorensen@iped.uio.no Kontor, Personaladministrasjon, Økonomistyring
Thoresen, Elin Rådgiver +47 22857196 elin.thoresen@mn.uio.no Ansettelser, Permisjoner, Personaladministrasjon
Trofimova, Svetlana Seniorrådgiver +47 22859226 svetlana.trofimova@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Arbeidsrett, Rekruttering, Regelverk, Ansettelser, Sykefravær, Permisjon
Tverfjell, Tone Iren Seniorkonsulent +47 22855769 t.i.tverfjell@medisin.uio.no Regelverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Rekruttering
Tøllefsen, Julie Bårdsen Rådgiver +47 22854033 j.b.tollefsen@hf.uio.no Personaladministrasjon, personalrådgivning
Tømmereek, Gro Seniorkonsulent +47 22859841 +47 98656755 gro.tommereek@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering.
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47 22851819 +47 90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no HR, Arbeidsrett, Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Mangfold Partssamarbeid, Medbestemmelse, Ledelse, Prosjektledelse, Prosessledelse, Organisasjonsutvikling, Medarbeiderundersøkelser, Arbeidsmiljø
Ulleland, David Rådgiver +47 22845845 david.ulleland@nhm.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Sidegjøremål
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Valdø-Schwarz, Linda Rådgiver +47 22858242 linda.valdo-schwarz@uv.uio.no personaladministrasjon, ansettelser
Øien, Anita Varsi Rådgiver +47 22856907 a.v.oien@medisin.uio.no Personaladministrasjon