Nettsider med emneord «Miljø og klima»

Publisert 18. aug. 2020 09:47
Illustrasjonsbilde trær og eng
Publisert 2. mars 2020 13:08

Vi jobber tverrfaglig for å forske på forståelser av og holdninger til natur og miljø, og hvordan disse skapes og endres i forskjellige kulturelle, politiske og institusjonelle kontekster.

Publisert 29. nov. 2011 10:22