Nettsider med emneord «Milen»

Publisert 25. juni 2009 16:17

Environmental change and sustainable energy (MILEN) is a new interfaculty research area at the University of Oslo.

Miljøendringer og bærekraftig energi (MILEN) er et tverrfakultært satsingsområde ved Universitet i Oslo.