Personer med emneord «Lyd»

Navn Telefon E-post Emneord
Bull, Tore Kielland Overingeniør +47 22854006 +47 91762813 (mob) t.k.bull@hf.uio.no video, AV-tjenester, bilde, Nett, Lyd
Holm, Sverre Professor +47 22852704 +47 93215705 (mob) sverre.holm@fys.uio.no lyd, akustikk, ultralyd, ikke-heltallige (fraksjonelle) deriverte, elastografi, innendørs posisjonering, signalbehandling
Mohn, Christian-Magnus Overingeniør +47 22855721 +47 41004323 (mob) c.m.mohn@hf.uio.no AV-tjenester, Lyd, Bilde, Video
Nissen, Christian Overingeniør +47 23072584 +47 48139501 (mob) christian.nissen@medisin.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, Bilde, Lyd, AV-tjenester, Video