Personer med emneord «Kontrakter»

Navn Telefon E-post Emneord
Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa Seniorkonsulent +47-22851670 m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no ePhorte, Økonomi, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Basware, Innkjøper, HR-system, Vakt- og alarm
Bakke, Berit Hernes Personalsjef +47-22841055 +47-97532377 (mob) b.h.bakke@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Kontrakter, Tjenestemannsrett
Berg, Victoria Tømmeraas Førstekonsulent +47-22854485 v.t.berg@imv.uio.no SFF, karriereutvikling, Innkjøper, Faktura, Reiseregning, Reise, Kontrakter, Bilagslønn, Arrangementer, Refusjon, Nettpublisering
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47-22856429 +47-99241284 (mob) +47 99 24 12 84 lars.bernhardsen@fys.uio.no Personaladministrajon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Bratseth, Ola Rådgiver +47-22841623 +47-90188948 (mob) ola.bratseth@sv.uio.no Forskningsfond, Forskningsrådet, Kontrakter, Kontrollprogram, Ekstern finansiering, EU
Engh, Aasta Karen Rådgiver +47-22857979 +47-41670032 (mob) a.k.engh@mn.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Kontrakter, Økonomi, Regnskap, Rapportering, ePhorte, Forskningsadministrasjon, Institutt for biovitenskap
Grundt, Ine Advokat +47-22857002 ine.grundt@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter, Forskerstøtte
Hamre, Emil Seniorrådgiver +47-22855475 emil.hamre@admin.uio.no EU, Ekstern finansiering, Juridisk rådgivning, Horisont 2020, Forskerstøtte, Regelverk, Kontrakter
Hårseth, Thor Leif Rådgiver 948 06 200 t.l.harseth@sv.uio.no Forskningsfond, Forskningsrådet, Kontrakter, Ekstern finansiering, EU
Iqbal, Aminah Seniorrådgiver +47-22856235 +4798651719 (mob) aminah.iqbal@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Kontrakter, Tjenestemannsrett
Ivarrud, Eirik Seniorrådgiver +47-22855626 eirik.ivarrud@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Forskerstøtte, Regelverk, Kontrakter
Jønnum, Siri Produksjonsleder +47-22840717 +47-92611015 (mob) siri.jonnum@link.uio.no prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, læringsmiljø, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Maartmann-Moe, Anette Avdelingsleder +47-22135291 +47-91729771 (mob) anette.maartmann-moe@khm.uio.no Butikk, Billetter, Personal, Reiseliv, Kontrakter, Marketing
Noreik, Einar Advokat +47-22856646 +47-98872318 (mob) einar.noreik@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter, Eiendomsavdelingen
Olsgard, Kathrine Seniorrådgiver +47-22844197 kathrine.olsgard@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter, Forskerstøtte, Immaterialrett
Omnes, Kristian Rådgiver +47-22859995 kristian.omnes@khm.uio.no Administrasjon, Utstillinger, Resepsjon, Innkjøper, Bestillingssystemet, Kontrakter
Vimberg, Veronika Rådgiver veronika.vimberg@medisin.uio.no Forskningsstøtte, Forskningsadministrasjon, Forskerstøtte MED, Kontrakter, Ekstern finansiering, Juridisk rådgivning