Personer med emneord «Immunologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Abbedissen, Ivan Avdelingsingeniør +4791100465 ivan.abbedissen@medisin.uio.no Molekylærbiologi, Immunologi
Bjørnestad, Synne Arstad Stipendiat s.a.bjornestad@ibv.uio.no Immunologi, Torsk
Blankson, Vera vera.blankson@medisin.uio.no Immunologi, Autoimmunitet
Bogen, Bjarne bjarne.bogen@medisin.uio.no Immunologi, autoimmunitet, B celle lymfomer, myelomatose, T celler, B celler, vaksinemolekyler, Livsvitenskap
Borowicz, Pawel Postdoktor pawel.borowicz@medisin.uio.no Immunologi, T celler, CAR, Reseptor, Cellesignalering, Molekylærbiologi
Dissen, Erik Professor +47 22851152 erik.dissen@medisin.uio.no Immunologi, Livsvitenskap, NK-celler
Fossum, Sigbjørn Professor +47 22851213 sigbjorn.fossum@medisin.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Evolusjon, Genetikk og epidemiologi
Gjøen, Tor Professor +47 22844943 +47 95163161 (mob) tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Gregers, Tone Fredsvik Førstelektor, faglig leder KURT, utdanningsleder lektorprogrammet realfag 99697154 99697154 t.f.gregers@mn.uio.no Utdanningsutvikling, undervisning, formidling, pedagogikk,  fagdidaktikk, immunologi, cellebiologi, molekylærbiologi og vaksiner
Heggelund, Julie Elisabeth Forsker j.e.heggelund@medisin.uio.no Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science, antibiotikaresistens, immunologi, cøliaki
Inngjerdingen, Marit Professor +47 22840213 95063929 marit.inngjerdingen@medisin.uio.no NK-celler, Immunologi, ekstracellulære vesikler, kreft, tarm
Jahnsen, Frode Lars Professor +47 93261235 (mob) f.l.jahnsen@medisin.uio.no Livsvitenskap, Allergi, Immunologi
Johansen, Finn-Eirik Professor +47-22857297 +47-97521401 (mob) f.e.johansen@ibv.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Cellebiologi
Junges, Roger Førsteamanuensis +47 22840340 roger.junges@odont.uio.no Mikrobiologi, immunologi, molekylærbiologi, genetisk kompetanse, signalering, patogener, normal flora, molekylær mikrobiologi, Biofilm, antibiotikaresistens, odontologi, tannhelsedeterminanter, antibiotika
Kvale, Dag Instituttleder +47 22850546 +47 95200709 (mob) dag.kvale@medisin.uio.no Immunologi, Infeksjoner, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Tuberkulose, Virologi, Virushepatitt C
Kveberg, Lise Forsker +47 22781330 +47 90699928 (mob) lise.kveberg@medisin.uio.no Immunologi, immunterapi, NK-celler
Qiao, Shuo-Wang Professor +47 22850533 +47-97725876 s.w.qiao@medisin.uio.no Immunologi, T-celler, Autoimmune sykdommer, Molekylærbiologi, scRNA-seq
Randen, Ingrid Førsteamanuensis ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Skålhegg, Bjørn Steen Professor +47 22851548 b.s.skalhegg@medisin.uio.no Ernæring, Integrert metabolisme, Immunologi, Kreft
Stabell, Siri Hansen Stipendiat s.h.stabell@medisin.uio.no Hud, Immunologi
Tasken, Kjetil Professor II +47 90860759 (mob) kjetil.tasken@medisin.uio.no Kreft, Immunologi, Cellulær signaloverføring, Livsvitenskap
Vartdal, Frode Dekan +47-22845322 +47-99700152 (mob) frode.vartdal@medisin.uio.no Ledelse, Multippel sklerose, Immunologi, Sentralnervesystemet, Transplantasjonsimmunologi, Autoimmunitet