Personer med emneord «Geologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aagaard, Per Professor Emeritus +47 41651182 per.aagaard@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Geokjemi, CO2-lagring, Grunnvann
Alve, Elisabeth Professor +47 22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Andersen, Torgeir Bjørge Professor Emeritus +47-95120453 (mob) t.b.andersen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Andresen, Arild Professor Emeritus +47 22856689 arild.andresen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Anell, Ingrid Førsteamanuensis ingrid.anell@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Bassenganalyse, Tektonikk, Sekvensstrategrafi, CO2-lagring
Austrheim, Håkon Olav Professor Emeritus h.o.austrheim@geo.uio.no Geologi, Metamorf petrologi, Miljøgeologi
Bang, Emil Avdelingsingeniør (+47) 902 39 060 emil.bang@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Digitalisering, Polarsamlingen
Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus Geologi, Mikropaleontologi, Radiolaria, Taksonomi, Paleoseanografi, Stratigrafi, Biostratigrafi, Kvartær, Holocen, Pleistocen, Neogen, Pliocen, Miocen, Paleogen, Oligocen, Eocen, Paleocen, Zoogeografi, Paleoøkologi, Database for radiolarier
Bjørlykke, Knut Professor Emeritus +47 22856648 knut.bjorlykke@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Diagenese, Kompaksjon, Reservoargeologi
Braathen, Alvar Professor +47 22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring
Bryhni, Inge Førstekonservator emeritus +47-22851641 inge.bryhni@nhm.uio.no Geologi
Castro, Nélia Senioringeniør +47 22851641 nelia.castro@nhm.uio.no Geologi, petrografi
Corfu, Fernando Professor emeritus +47 22856680 fernando.corfu@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Geokronologi, Isotop geologi
Dale, Barrie Professor Emeritus +47-22854214 barrie.dale@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi
Dypvik, Henning Professor Emeritus +47 22856659 henning.dypvik@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Nedslagskratre
Engelschiøn, Victoria Sjøholt Stipendiat +47 22851886 v.s.engelschion@nhm.uio.no Paleontologi, Geologi, Sedimentologi, Fossiler, Svalbard, Trias
Erambert, Muriel Marie Laure Senioringeniør +47 22856687 m.m.l.erambert@geo.uio.no Elektronmikrosonde, Metamorf petrologi, Geologi
Friis, Henrik Professor +47 22851622 henrik.friis@nhm.uio.no Alkaline forekomster, Luminescens, Deskriptiv mineralogi, Geologi, Krystalkjemi, Krystallografi, Beryllium, Sjeldne jordarter (REE)
Gabrielsen, Roy Helge Professor Emeritus r.h.gabrielsen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk, Petroleumsgeologi, Bassenganalyse, CO2-lagring, Energi
Haines, Emma Michie Postdoktor e.m.haines@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, CO2-lagring, Petroleumsgeologi
Hammer, Øyvind Professor +47-22851658 oyvind.hammer@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Norsk sokkel, Kambrium, Ordovicium, Jura, Pleistocen, Holocen, Dataanalyse
Hellevang, Helge Professor +47 22857026 +47 90613526 helge.hellevang@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring, Mineral kinetikk, Gass-væske-mineral reaksjoner
Hess, Silvia Senioringeniør +47 48101157 (mob) silvia.hess@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Hestmark, Geir geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Jahren, Jens Professor +47 22856611 jens.jahren@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Kompaksjon, Diagenese
Karlsen, Dag Arild Professor +47 22854147 +47 90034342 (mob) d.a.karlsen@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Organisk geokjemi, Petroleumssystemer
Kürschner, Wolfram Michael Professor +47 22856672 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Palynologi, Stratigrafi, Mikropaleontologi
Mair, Karen Professor +47 22856048 karen.mair@geo.uio.no Geologi, Geomekanikk, Geofarer
Midtkandal, Ivar Førsteamanuensis +47 22854011 ivar.midtkandal@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Sekvensstrategrafi, Tektonikk, Planetærgeologi, Petroleumsgeologi
Müller, Axel Professor +47-22851689 a.b.mueller@nhm.uio.no Geologi, Petrologi
Müller, Reidar Førsteamanuensis reidar.muller@geo.uio.no Geologi
Naguib, Nefissa Professor 22857560 91710778 (mob) +4791710778 nefissan@sai.uio.no Globalisering, historie, Identitet, Kjønn, Kultur/Natur, Geologi, Mat, Migrasjon, Humanitarismen, Middelhavet, Norge, Brasil
Nagy, Jenö Professor Emeritus +47-22856648 jeno.nagy@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Biostratigrafi, Foraminifer taxonomi, Paleoøkologi, Sekvensstrategrafi
Nakrem, Hans Arne Professor 92463785 Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Ordovicium, Silur, Karbon, Perm, Trias, Jura, Paleontologiske samlinger, Paleontologiske databaser, Bryozoer, Conodonter
Nystuen, Johan Petter Professor Emeritus +47 22856665 nystuen@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Petroleumsgeologi, Reservoargeologi, Sekvensstrategrafi
Osmond, Johnathon johnathon.osmond@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Petroleum geology, CO2-lagring
Renard, François Professor +47 22857740 francois.renard@geo.uio.no Geologi, Geofysikk, Geokjemi, Remote sensing, Geofarer, Hydrogeologi, Geomekanikk, Miljøgeologi, Materialvitenskap og -teknologi
Riber, Lars Forsker lars.riber@geo.uio.no Geologi
Sundal, Anja Forsker anja.sundal@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring
Tsikalas, Filippos Professor II +47 51606060 filippos.tsikalas@geo.uio.no Geologi, Geofysikk