Personer med emneord «Frikjøp»

Navn Telefon E-post Emneord
Larsen, Hege Cathrine Rådgiver +47 22851954 +47 97500513 (mob) h.c.larsen@khm.uio.no Regnskap, Økonomi, Prosjekter, Administrasjon, Ekstern finansiering, Frikjøp, Budsjett