Personer med emneord «Forskningsformidling»

Navn Telefon E-post Emneord
Andenæs, Marianne Knutsdotter Seniorrådgiver +47-97687638 +47 97687638 m.k.andenas@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Kronikker, Forskningsformidling
Andresen, Øystein Førstekonsulent +47-22850226 oystein.andresen@cemo.uio.no Kommunikasjon, fotografering, forskningsformidling, Nettpublisering, videoproduksjon
Astrup, Christian Boe Seniorrådgiver +47-22842052 c.b.astrup@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Foto, Grafisk profil, Internkommunikasjon, Nettredaktør, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Konferanser
Baarøy, Fillip-André Rådgiver +47-22854439 +47-91377992 f.a.baaroy@hf.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt
Bentsen, Margareth Seniorrådgiver +47-22854017 92234043 (mob) +47-92234043 margareth.bentsen@admin.uio.no Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Medieovervåkning, Nettpublisering, Priser
Berge, Eli Seniorrådgiver +47-22852497 +47-95924675 elibe@ifi.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Cristin, Forskningsformidling, Rekruttering
Birkeland, Anne Førstelektor +47-22851797 anne.birkeland@nhm.uio.no Museumslektor, Museumspedagogikk, Utstillinger, Forskningsformidling, Geologi, Etter- og videreutdanning (EVU)
Bjureke, Kristina Universitetslektor +47-22851815 +47-95200804 (mob) +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Bjørkeng, Astrid Skiftesvik Rådgiver +47-22852023 45512054 (mob) +47 45512054 a.s.bjorkeng@odont.uio.no Nettpublisering, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Brandt, Christine Lycke Forsker c.l.brandt@medisin.uio.no Forskningsformidling, Forskningsstøtte, Kommunikasjon, MRI, Nettpublisering
Brynildsen, Åslaug Rådgiver +47-22845592 aslaug.brynildsen@ibv.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Intern kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Forskningsformidling, Pressekontakt
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Chausse, Camilla Marie Rådgiver +47-22854844 47234806 (mob) +47-47234806 c.m.chausse@hf.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Forskningsformidling
D`Angelo, Martina Rådgiver +47 228 45577 martina.dangelo@astro.uio.no Kommunikasjon, Astronomi og astrofysikk, Nettredaktør, Sosiale medier, Institutt for teoretisk astrofysikk, Forskningsformidling, Pressekontakt
Danielsen, Mads Andreas Seniorkonsulent +47-22858711 +47-47904759 m.a.danielsen@arena.uio.no Nettredaktør, Forskningsstøtte, Pressekontakt, Arrangementer, Impact, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Eckbo, Norith Stipendiat +4797161019 norith.eckbo@ibv.uio.no Forskningsformidling, MNKOM, pingving, Antarctic, POLAR ECOTOX, penguin, Seabirds, Science communication, Arktis, Arctic, Polar Regions, Antarktis
Eggen, Toril Rådgiver +47-22855301 toril.eggen@ils.uio.no Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon, Web, Redaktør, Forskningsformidling
Eidberg, Mathias H. Kommunikasjonsansvarlig 22850307 m.h.eidberg@teologi.uio.no Studentrekruttering, Alumnus, Pressekontakt, Markedsføring, Medieovervåkning, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Elgvin, Tore Oldeide Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør t.o.elgvin@nhm.uio.no Forskningsformidling, Naturformidling, Foto, Video, Nettredaktør, Sosiale medier
Eliassen, Hege Seniorkonsulent +47-23071509 hege.eliassen@medisin.uio.no Forskningsstøtte, Rom-booking, Fakturabehandling, Forskningsformidling, Innkjøp
Eriksen, Ine Avdelingsingeniør ine.eriksen@medisin.uio.no Foto, Grafisk design, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildearkiv
Estensen, Monica Bring Seniorrådgiver +47-22845319 95961038 m.b.estensen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Scientia Fellows, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Innovasjon, Pressekontakt, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Finnanger, Anne Seniorkonsulent +47-22851867 +47-97124375 (mob) anne.finnanger@nhm.uio.no Forskningsformidling, Utstillinger
Flinterud, Guro I permisjon Internkommunikasjon, Kommunikasjon, Pressekontakt, Forskningsformidling, Nettpublisering, Medieovervåkning
Fosse, Marit Seniorkonsulent +47-22850120 marit.fosse@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Cristin, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Nettpublisering
Fredriksen, Stein Roar Fungerende kommunikasjonsdirektør 228 58552 99591959 (mob) s.r.fredriksen@admin.uio.no Kommunikasjon, Samfunnskontakt, Strategi, Beredskap, Kronikker, Pressekontakt, Taler, Forskningsformidling
Gakkestad, Mari Seniorkonsulent +47-22859468 mari.gakkestad@econ.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Nettredaktør, Cristin, Open Access
Garbo, Gro Lien Kommunikasjonsrådgiver 22856718 95210539 (mob) g.l.garbo@sv.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt
Gehe, Ilze Rådgiver +47-22850589 ilze.gehe@stv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling
Grønbech, Marit Elisabeth Universitetslektor +47-22851769 m.e.gronbech@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Utstillinger, Forskningsformidling, Museumslektor, Etter- og videreutdanning (EVU), Museumspedagogikk
Hagen, Dagfinn Avdelingsleder +47-22850461 dagfinn.hagen@stv.uio.no Administrasjon, Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Nettredaktør
Haslie, Nina Alnes Rådgiver +47-22855154 48286222 (mob) n.a.haslie@sv.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, Pressekontakt
Haugnes, Gunhild M. Redaktør Titan.uio.no +47 97526462 (mob) g.m.haugnes@mn.uio.no Pressekontakt, Rådgivning, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Holen , Gyro Anna Avdelingsleder - i permisjon til 01.07 2019 +47 98829967 Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Sentre for fremragende forskning (SFF)
Holsten, Hilde Hartmann Kommunikasjonsrådgiver +47-22858904 +47-95272751 (mob) h.h.holsten@sum.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, Pressekontakt
Horgmo, Øystein Overingeniør +47-23072820 +47-95296090 (mob) oystein.horgmo@medisin.uio.no Foto, Grafisk design, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildearkiv
Janssen, Siri Evju Rådgiver +47-22850671 s.e.janssen@medisin.uio.no Administrasjon, Forskningsstøtte, Nettpublisering, Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, ekstern finansiering
Jønnum, Siri Produksjonsleder +47-22840717 +47-92611015 (mob) siri.jonnum@link.uio.no prosjektkoordinering, audiovisuell formidling, videoproduksjon, digitale læringsomgivelser, forskningsformidling, ressursplanlegging, kontrakter, HMS
Kanestrøm, Jorunn Kommunikasjonsrådgiver +47-22850050 +47-98808769 (mob) jorunn.kanestrom@jus.uio.no Kommunikasjons-rådgivning, Nettredaktør, Web, Forskningsformidling, EU-/NFR-søknader, Kommunikasjons-planer, Internkommunikasjon, Analyse, Kursutvikling
Kildal, Charlotte Rådgiver +47-22858820 +47 99782069 charlotte.kildal@sum.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Forskningsstøtte, Nettredaktør, Pressekontakt
Knarud, Marianne Seniorrådgiver +47-22855962 97038103 (mob) 97038103 marianne.knarud@admin.uio.no Taler, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Kronikker
Kriszat, Karenina Kommunikasjonsleder + 47 41441605 (mob) karenina.kriszat@nhm.uio.no Samfunnskontakt, Forskningsformidling, nettpublisering, Kommunikasjon, strategi, sosiale medier, Pressekontakt
Kvaal, Julie Nybakk Rådgiver +47-22844690 j.n.kvaal@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Arrangementer
Lilleaas, Ulla-Britt Forsker 22858979 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 92290101 (mob) 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø
Lynnebakken, Hilde Rådgiver +47-22856426 +47-48205220 (mob) hilde.lynnebakken@fys.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, sosiale medier, Nettredaktør
Marthinsen, Therese Næss Nettredaktør og kommunikasjonsansvarlig +47 - 22855334 +47 - 93020031 t.n.marthinsen@sosgeo.uio.no Web, Forskningsformidling, Sosiale medier, Nettredaktør, Web editor, Kommunikasjon, Pressekontakt
Milde, Svein Harald Rådgiver +47-22845103 91777591 s.h.milde@psykologi.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Nettredaktør
Nakstad, Britt Professor II +47-23074587 britt.nakstad@medisin.uio.no Ernæring, Forskningsformidling, Asfyksi, Luftveisinfeksjoner, Resucitering, Nyfødtmedisin
Nickelsen, Trine Ansvarlig redaktør 22854133 94863233 (mob) trine.nickelsen@admin.uio.no Apollon, Forskningsformidling
Nielsen, Sandra Rebekka Seniorkonsulent +47-22856433 92099258 s.r.nielsen@ils.uio.no Web, Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, forskningsformidling
Nissen, Christian Overingeniør +47-23072584 +47-48139501 (mob) christian.nissen@medisin.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, Bilde, Lyd, AV-tjenester, Video
Nordland, Arve Produsent +47-22852845 +47-95942700 (mob) arve.nordland@link.uio.no manusutvikling, forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi
Nøkling, Vibeke Enstrøm Kommunikasjonsmedarbeider +47-22856939 +47-93419699 (mob) v.e.nokling@iln.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Olafsen, Thomas Seniorrådgiver +47-22850132 +47 92 22 31 21 thomas.olafsen@medisin.uio.no Kommunikasjon, Administrasjon, Arrangementer, Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Sosiale medier, Pressekontakt
Petersen, Stina (I permisjon) stina.petersen@econ.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU, Forskningsrådet, Forskningsformidling, Forskningsstøtte, Pressekontakt, Open Access
Pettrém, Yvonne Produsent/regissør/daglig leder Kunnskapskanalen NRK2 +47 22852846 y.g.pettrem@uv.uio.no regi, manusutvikling, prosjektledelse, dokumentarfilm, film/videoproduksjon, forskningsformidling, koordinator/daglig leder Kunnskapskanalen, redaksjonell planlegging Kunnskapskanalen, evaluering av produksjoner
Qvale, Knut Overingeniør +47-22840723 +47-92043827 (mob) knut.qvale@link.uio.no Videoproduksjon, forskningsformidling, audio-visuell formidling
Reitan, Gaute Rådgiver +47-22859496 95962590 (mob) 95962590 gaute.reitan@khm.uio.no Jordbrukskultur, Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode, Forskningsformidling, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47-22845302 45450053 (mob) siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Rud, Nina Maria Rådgiver +47-22856252 n.m.rud@iakh.uio.no Studentrekruttering, Forskningsformidling, Samfunnskontakt, Sosiale medier, Historie, Arkeologi, Konservering
Rødal, Aina Kommunikasjonsrådgiver +47-22844462 aina.rodal@uv.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjonsrådgiver, Kommunikasjon, Mediekontakt, forskningsformidling, Web
Røsjø, Bjarne Seniorkonsulent 908 45 997 bjarne.rosjo@mn.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, sosiale medier, forskningsformidling
Semprini, Elisabeth Kolflaath Rådgiver +47-22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Nettpublisering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Medieovervåkning, LAMU, HMS
Simonsen, Margrete Figenschou Forsker +47-22851939 +47-97428876 (mob) m.f.simonsen@khm.uio.no Forskningsformidling, Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Steinalderteknologi, Flateavdekking, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven
Smestad, Trine Rådgiver +47-22858112 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Stovner, Anne Serikstad Seniorkonsulent +47-22855934 a.s.stovner@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Strømnes, Einar Førstelektor 22851664 einar.stromnes@nhm.uio.no Førstelektor, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), Zoologi, Biologi
Svensson, Kåre Seniorrådgiver +47-22844083 +47-48264079 (mob) kare.svensson@admin.uio.no Offentlig sektor, Næringsliv, Samfunnskontakt, Forskningsformidling, Arbeidsliv
Thorsen, Thor Axel Seniorrådgiver +47-22856654 41223956 t.a.thorsen@geo.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Etter- og videreutdanning
Torheim, Norunn K. Kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap 971 58 537 (mob) n.k.torheim@lifescience.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling
Tønnesen, Håvard Overingeniør +47-22851231 havard.tonnesen@medisin.uio.no AV-tjenester, Forskningsformidling, Datamaskin, Nettpublisering, Macintosh, Grafisk design
Ulfsnes, Kari-Anne Rådgiver +47-22840735 +47-92232053 (mob) k.a.ulfsnes@iped.uio.no Forskningsadministrasjon, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Vigestad, Kyrre Kommunikasjonsrådgiver 22855279 92862492 (mob) kyrre.vigestad@medisin.uio.no Forskningsformidling, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Pressekontakt, Internkommunikasjon, Nettstatistikk
Vogt, Yngve Journalist +47-22854031 +47-90566483 (mob) yngve.vogt@apollon.uio.no Forskningsformidling, Apollon
Vollset, Jon Seksjonsleder +47-22856399 +47-91614059 (mob) jon.vollset@admin.uio.no Sentralbord, Ledelse, IT-støtte, Administrativ ledelse, Forskningstorget, Forskningsformidling, Forskningsrådet
Willoch, Wenche Redaktør Titan.uio.no +47 98 20 31 22 (mob) wenche.willoch@mn.uio.no Titan, Redaktør, Forskningsformidling, Nettpublisering