Personer med emneord «Forskningsetikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Benestad, Haakon Breien Professor emeritus +47 22851208 +47 41656640 (mob) h.b.benestad@medisin.uio.no Stamceller, Forskningsetikk, Blod og immunologi
Clausen, Gina Susanna Seniorrådgiver +47 22844689 +47 41558885 (mob) +47 415 58 885 g.s.clausen@medisin.uio.no Forskerstøtte MED, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Cristin, Forskningsetikk
Elster, Jakob Førsteamanuensis +47 22845530 jakob.elster@nchr.uio.no menneskerettigheter, etikk, politisk filosofi, bioetikk, forskningsetikk, autonomi
Flagstad, Kristin Seniorrådgiver +47 22856642 kristin.flagstad@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Forskningsetikk, Immaterialrett, Eierstyring, Forskningsetisk utvalg, Immaterialrettsutvalget
Hauge, Mette Sollihagen Seniorrådgiver +47 22856002 +47 91590047 (mob) m.s.hauge@admin.uio.no Forskningsinfrastruktur, Samarbeidsorganet UiO og Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus, Forskningssamarbeid, Forskningsetikk, Høringsuttalelser
Holm, Søren Professor II +47 22844642 soren.holm@medisin.uio.no Medisinsk etikk, Forskningsetikk, bioetikk
Lislerud, Anette Seniorrådgiver +47 22851926 anette.lislerud@khm.uio.no Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, EU, NFR, Personvern, Cristin, Forskningsetikk
Ni Bhroin, Niamh Forsker +47 45410967 +47 45410967 (mob) n.n.bhroin@media.uio.no Medieinnovasjon, Samfunnsinnovasjon i medier, Sosiale medier, Deltakelse, Digital Literacy, Barn og unges mediebruk, Minority Languages, metode, Forskningsetikk, Digital kompetanse
Ore, Katrine Seniorrådgiver +47 22845517 +47 99402319 katrine.ore@medisin.uio.no Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Analyse, Dokumentasjon, Forskningsdata, Datalagring, Datadeling, Regelverk, Kvalitetssystem, Forskningsetikk, Forskerstøtte MED, Personvern i forskning
Sogner, Ingrid Seksjonssjef +47 22854465 +47 90663386 (mob) ingrid.sogner@admin.uio.no Ledelse, Forskerutdanning, Forskningsetikk, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering, Åpen forskning, Innovasjon, Juridisk rådgivning, Kontrakter
Østerhaug, Thomas Seniorrådgiver +47 22857909 thomas.osterhaug@admin.uio.no Forskerutdanning, Regelverk, Forskningsetikk