Nettsider med emneord «Energi»

Publisert 28. nov. 2022 15:00
Publisert 19. nov. 2020 15:52
Publisert 18. aug. 2020 09:47
Publisert 19. des. 2019 12:06

Include is a research centre that will produce knowledge about how we may realise a socially just low-carbon society though inclusive processes, through close collaboration between research and public, private and voluntary sectors. 

Publisert 19. des. 2019 12:04

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Publisert 6. apr. 2018 13:17

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer undersøker denne studien hvordan norske husholdninger opplever og håndterer konsekvensene av strømbrudd.

Publisert 15. aug. 2011 14:42