Personer med emneord «Bibliotek»

Navn Telefon E-post Emneord
Aardal, Anja Maria Sekretær a.m.aardal@ub.uio.no Bibliotek
Aass, Espen Overingeniør +47 22855268 espen.aass@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Aastad, Anne Lene a.l.aastad@student.jus.uio.no Bibliotek
Akerholt, Line Nybakk Hovedbibliotekar +47 22856522 +47 95880018 (mob) l.n.akerholt@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Databaser
Akinci , Linda Maria Seniorkonsulent +47 228 57157 l.m.akinci@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Regnskap, Avstemming
Andersen, Lisa Haug Sekretær lisahan@student.jus.uio.no Bibliotek
Anderson, Astrid Seksjonsleiar +47 22857170 +47 99250434 (mob) astrid.anderson@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Undervisning, Sosialantropologi, Papua Ny-Guinea, Melanesia
Ansari, Sima Førstekonsulent +47 22857161 sima.ansari@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Regnskap
Ari, Yasar Førstekonsulent +47 93093717 (mob) yasar.ari@ub.uio.no Bibliotek, Post
Arnesen, Marianne Overingeniør +47 22844215 marianne.arnesen@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Asklund, Frøydis Lillemoen Spesialbibliotekar +47 22859882 f.l.asklund@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Tidsskrifter, Fjernlån
Aurora, Federico Univ.bibliotekar +47 22845533 federico.aurora@ub.uio.no Bibliotek, Gresk, Latin, Italiensk, Språkvitenskap, Lingvistikk, Språkhistorie, Dialekter, Papyrologi, Digital humaniora, Korpuslingvistikk
Baklien, Mads Spesialbibliotekar +47 22858633 mads.baklien@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, EndNote
Barli, Anne-Heidi Sekretær a.h.barli@ub.uio.no Bibliotek
Barsjø, Stine Marie Rådgiver +47 22844216 s.m.barsjo@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access, publiseringsfond
Bekken, Anne Gunn Berge Hovedbibliotekar +47 22859497 a.g.b.bekken@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Lån, Publikumstjenester, Publikumsarbeid
Benson, Lisa Virginia Hovedbibliotekar +47 22859570 l.v.benson@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Fjernlån, Arkeologisk bibliotek
Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Bergh, Jørgen Sekretær jorgen.bergh@student.jus.uio.no Bibliotek
Bergstrøm, Rebecca Josefine Five Permisjon Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs
Bjerkenes, Glenn Karlsen Hovedbibliotekar +47 22859176 g.k.bjerkenes@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Innlån, Litteratursøk, Lån, Undervisning
Brandsæter, Signe Marie Univ.bibliotekar +47 22857605 s.m.brandsater@ub.uio.no Bibliotek, Litteraturvitenskap, Medievitenskap, Undervisning
Brenna, Liv Spesialbibliotekar +47 23074426 liv.brenna@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Alma
Brente, Iselin Løchen Spesialbibliotekar +47 22854224 i.l.brente@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, Informasjonskompetanse, Litteratursøk, Katalogisering
Brunvoll, Lisette Berger Spesialbibliotekar +47 22844268 l.b.brunvoll@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Publikumsarbeid, Undervisning
Bråthen, Svein Sekretær +47 22859876 svein.brathen@ub.uio.no Bibliotek, Post
Båum, Anne Rådgiver +47 23074409 anne.baum@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Fjernlån, Personaladministrasjon, SapUiO
Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47 22844381 +47 95724675 (mob) t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bøhn, Edel Ann Førstekonsulent +47 91784286 (mob) e.a.bohn@ub.uio.no Lån, Tidsskrifter, Bibliotek
Børresen, Knut Overingeniør +47 22844231 knut.borresen@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, AV-tjenester, Innkjøp
Carlström, Magnus Spesialbibliotekar +47 22844212 magnus.carlstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, Kurs, EndNote
Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk, Reference Manager, EndNote, Nettpublisering
Dahl, Birgit Hvoslef Rådgiver +47 22845692 +47 99702002 (mob) b.h.dahl@ub.uio.no Bibliotek, Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Lederstøtte, Nettpublisering, Arrangementer, Informasjonskompetanse
Dahlquist, Pål Magne Spesialbibliotekar +47 40489009 (mob) 40489009 p.m.dahlquist@ub.uio.no Bibliotek, Tilvekst
Danbolt, Karen Hovedbibliotekar +47 22859426 karen.danbolt@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Litteratursøk, Veiledning, Forskningsstøtte
Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Univ.bibliotekar +47 22859709 m.b.deichman-sorensen@ub.uio.no Bibliotek, Rettsvitenskap, Undervisning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Forskningsstøtte
Dyrby, Sophia Alexis Sekretær s.a.dyrby@student.jus.uio.no Bibliotek
Eide, Christina Sekretær 94033909 christina.eide@ub.uio.no Bibliotek
Ekström, Cecilia Leiar +47-22844244 +47 40642136 (mob) cecilia.ekstrom@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse
Elsen, Cecilia Spesialbibliotekar cecilia.elsen@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning
Flaatten, Hilde I Spesialbibliotekar +47 23074422 h.i.flaatten@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Veiledning, Fjernlån
Flaten, Lars André Spesialbibliotekar +47 22859459 l.a.flaten@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Fjernlån
Frøshaug, Elin Holmstrøm Rådgiver +47 22844261 e.h.froshaug@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access
Funnemark, Sjur Sekretær sjur.funnemark@student.jus.uio.no Bibliotek
Førsund, Sigrid Marie Sekretær sigridmf@student.uv.uio.no Bibliotek
Gadmar, Tone Charlotte Førstebibliotekar t.c.gadmar@ub.uio.no Bibliotek, Kjemi
Gasparini, Andrea A. Senioringeniør +47 22844208 +47 90846905 (mob) a.a.gasparini@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek
Glass, Tabea Spesialbibliotekar +47 22854785 tabea.glass@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Tidsskrifter, Tilvekst, Zotero
Gramstad, Thomas Sekretær +47 22852546 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek
Gullbekk, Eystein Univ.bibliotekar +47 22854952 eystein.gullbekk@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Informasjonskompetanse, Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Tverrfaglighet
Gundersen, Idun Permisjon Bibliotek, Undervisning, EndNote
Gustavsen, Vibeke Oseth Spesialbibliotekar +47 22845765 vibekeog@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Gyldal, Anna Kay Førstekonsulent +47 22857926 a.k.gyldal@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Erstatningskrav, Innlån
Hamre, Inger M. Hovedbibliotekar +47 22859352 +47 92422204 (mob) i.m.hamre@jus.uio.no Bibliotek, Kurs, Litteratursøk, Lån, Purringer, Veiledning
Hansen, Heidi Førstekonsulent +47 22844082 heidi.hansen@ub.uio.no Økonomi, Bibliotek, Personaladministrasjon
Hanto, Mari Garborg Sekretær m.g.hanto@student.jus.uio.no Bibliotek
Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47 90688254 (mob) k.b.haraldsen@ub.uio.no Bibliotek, Biologi, Botanikk, Cellebiologi, Evolusjon, Vitenskapelig kommunikasjon, EndNote
Hareide, Karen Sekretær karen.hareide@ub.uio.no Bibliotek
Haug, Øystein Spesialbibliotekar +47 22844567 oystein.haug@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Katalogisering, Humord
Hauge, Eirill Strand Sekretær e.s.hauge@fys.uio.no Bibliotek
Helliesen, Kari Elisabeth Spesialbibliotekar +47 22845887 k.e.helliesen@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Katalogisering, Undervisning, Sophus Bugge
Hem, Hilde Kristin Seniorkonsulent +47 22844282 +4793415280 (mob) + 47 93415280 h.k.hem@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Herkenhoff, Marta G. E. Spesialbibliotekar +47 22859884 m.g.e.herkenhoff@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Hestnes, Toril Marie Spesialbibliotekar +47 22117591 t.m.hestnes@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Referanseverktøy, Kurs
Hjelmeseth, Judith Møller Sekretær j.m.hjelmeseth@ub.uio.no Bibliotek
Hoel, Ole Andreas Sekretær +47 22851645 o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek
Hoff, Karoline Spesialbibliotekar +47 22844236 karoline.hoff@ub.uio.no Bibliotek, E-ressurser
Holmen, Karin Spesialbibliotekar +47 22856723 karin.holmen@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Veiledning
Holte, Ingrid Skurdal Sekretær i.s.holte@student.jus.uio.no Bibliotek
Holte, Ole Martin Hagtvedt Sekretær omholte@student.uv.uio.no Bibliotek
Holte, Wenche Spesialbibliotekar +47 22857164 wenche.holte@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Veiledning
Hougaard, Berit Sonja Hovedbibliotekar +47 22855102 b.s.hougaard@ub.uio.no Bibliotek, Humord, Tilvekst
Hussain, Ittqa Sekretær ittqah@student.exphil.uio.no Bibliotek
Husstad-Nedberg, Ane Univ.bibliotekar +47 22859162 ane.husstad-nedberg@ub.uio.no Bibliotek, Korea, Øst-Asia, Sør-Asia, Sørøst-Asia
Høyås, Trine Sekretær trine.hoyas@ub.uio.no Bibliotek
Isachsen, Marie Susanna Spesialbibliotekar +47 23027081 m.s.isachsen@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, Litteratursøk
Isaksen, Jim Førstekonsulent +47-22844840 j.v.isaksen@ub.uio.no Bibliotek, Erstatningskrav, Lån, Sophus Bugge
Iversby, Randi Halveg Leder +47-22859491 +47-90182818 (mob) r.h.iversby@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse
Iversen, Edel Camilla Hovedbibliotekar +47 22859782 e.c.iversen@ub.uio.no Bibliotek, Tidsskrifter
Izquierdo, Jose Maria Førstebibliotekar +47 22854749 j.m.izquierdo@ub.uio.no Bibliotek, Fleksibel læring, Spansk, Spania, IKT, Litteraturvitenskap, Språkvitenskap
Jacobsen, Janne Hovedbibliotekar - HumSam-biblioteket 22 85 99 82 janne.jacobsen@ub.uio.no Bibliotek, Veiledning, innkjøp, Etnografisk bibliotek, Numismatisk bibliotek
Johansen, Berit Hovedbibliotekar +47 91128885 (mob) berit.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Fjernlån
Johansen, Ruth Helene Seniorkonsulent +47 22859887 r.h.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Innkjøp
Jonsson, Einar Sekretær einar.jonsson@ub.uio.no Bibliotek
Jorem, Ellen Tvedten Sekretær e.t.jorem@student.jus.uio.no Bibliotek
Jørgensen, Nina Marie Høyning Spesialbibliotekar +47 22119497 n.m.h.jorgensen@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote, Kurs
Kalvø, Daniel Rådgiver +47 22844263 daniel.kalvo@ub.uio.no Bibliotek, DUO, FRITT, Open Access
Karlsen, Marianne Hovedbibliotekar +47 22859878 marianne.karlsen@ub.uio.no Bibliotek, Nettpublisering, Kommunikasjon
Khan, Noorelahi Sekretær noorelahi.khan@student.jus.uio.no Bibliotek
Kjellin, Simen Hovedbibliotekar simen.kjellin@ub.uio.no Bibliotek
Kleiven, Øystein Johan Univ.bibliotekar +47 22844239 o.j.kleiven@ub.uio.no Bibliotek, Kinesisk
Kleven, Gunn Spesialbibliotekar +47 23074427 gunn.kleven@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Kurs, Undervisning, Informasjonskompetanse
Knutsen, Unni Seksjonsleiar +47-22855673 +47-95777978 (mob) unni.knutsen@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Bibliografisk arbeid, Metadata, Mapping, Ledelse
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47 41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Jordbunnsbiologi, Økologi, Toksikologi, Klima og miljø, Bibliotek
Kongshavn, Halvor Seniorrådgiver +47 22844079 +47 90514137 (mob) halvor.kongshavn@ub.uio.no Bibliotek
Kosberg, Kristin Spesialbibliotekar +47 22858019 +47-91153912 kristin.kosberg@ibsen.uio.no Bibliotek, Ibsen, Det virtuelle Ibsen-senteret, Digital humaniora, Den internasjonale Ibsen-bibliografien, Veiledning, Undervisning, Litteratursøk
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47 48288709 (mob) l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Emneordsindeksering, Metadata
Kvale, Live Håndlykken Hovedbibliotekar +4740047417 (mob) l.h.kvale@ub.uio.no Bibliotek, forskningsdata
Kvarving, Pål Eiolf Førstekonsulent +47 22844233 p.e.kvarving@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Nettpublisering
Kyrkjerud, Oda Sekretær oda.kyrkjerud@ub.uio.no Bibliotek, Innlån, Lån, Veiledning
Lagem, Vibeke Lowzow Hovedbibliotekar +47 22850156 +47 91827429 (mob) v.l.lagem@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Lån, Purringer, Veiledning
Larsen, Anne Grethe Sekretær annglars@student.ilos.uio.no Bibliotek
Larsen, Martin Smådal Sekretær m.s.larsen@ub.uio.no Bibliotek
Lazarevic, Miona Førstekonsulent +47 22857162 miona.lazarevic@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Innlån, Arrangementer, Publikumstjenester
Lie, Olaf Bibliotekar +47 22844222 +47 94809221 (mob) olaf.lie@ub.uio.no Bibliotek
Lien, Marianne Inez Univ.bibliotekar +47 22858630 +4793009063 (mob) 93009063 m.i.lien@ub.uio.no Bibliotek, Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Samfunnsvitenskap, Helsesosiologi, Profesjonssosiologi. Kjønnsforskning, Kvalitativ metode
Lima-Strandh, Pher-Micael Sekretær p.m.lima-strandh@ub.uio.no Bibliotek, Analyse, EndNote
Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47 91244108 mariann.lund@ub.uio.no Littteratursøk, Bibliotek, Veiledning, Tidsskrifter, EndNote
Lundetræ, Vibeke Stockinger Hovedbibliotekar +47 23074434 +4791111062 (mob) v.s.lundetra@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Lundevall, Mari Hovedbibliotekar +47 22859886 95963593 mari.lundevall@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Lykkja, Pål Magnus Univ.bibliotekar +47 22857150 92886183 p.m.lykkja@ub.uio.no Bibliotek, Samfunnsøkonomi, Spesialpedagogikk
Lystad, Elise Sekretær elise.lystad@ub.uio.no Bibliotek
Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91 624 324 (mob) kyrretl@ub.uio.no EndNote, Biologi, JQuery, Bibliotek, MySQL, Web-Design, Programmering, Kurs, Php
Lönn-Stensrud, Jessica Førstebibliotekar +47 90850391 +4790850391 (mob) +47 908 50 391 jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Bibliotek, Biofilm, Biomaterialer, Mikrobiologi, Quorum sensing
Løchsen, Kirsti Avdelingsleder +47 22852191 kirsti.lochsen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Alma, Regnskap, Veiledning
Løken, Fredrik Spesialbibliotekar +47 22859883 fredrik.loken@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, EndNote, Litteratursøk
Løland, Ole Jakob Førstebibliotekar +47 22850355 +4798694865 (mob) o.j.loland@teologi.uio.no Bibliotek, Teologi, Religion og politikk, Katolisisme i Latin-Amerika, Religionsfilosofi, Bibelen - Det nye testamente
Lørdahl, Anita Pedersen Seniorkonsulent +47 22844069 a.p.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Kommunikasjon, Arrangementer, Kurs
Lørdahl, Lars Erik Univ.bibliotekar +47 22844221 l.e.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Historie, Arkeologi, EndNote, Foto, Arkeologisk bibliotek, Klassifikasjon, Veiledning
Magnussen, Naomi Yabe Hovedbibliotekar +47 22844245 n.y.magnussen@ub.uio.no Bibliotek, Japansk, Øst-Asia
Michelloni, Manuela Bibliotekar +39 06 5839 1005 manuela.michelloni@roma.uio.no Bibliotek, Antikken, Middelalderen, Renessanse og barokk, Arkeologi
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Fjernlån, Kommunikasjon
Mjelde, Helge Seniorrådgiver +47 23074424 +4740856670 (mob) helge.mjelde@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse
Moe, Karoline Førstebibliotekar +4741122557 (mob) +47-41122557 karoline.moe@ub.uio.no Bibliotek, Matematikk, Algebraisk geometri
Mohammed, Ahmed Abdi Senioringeniør +47 22857256 a.a.mohammed@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester
Munthe, Anette Hovedbibliotekar +47 22844310 +47 99383824 (mob) anette.munthe@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Katalogisering
Møvig, Hanne Graver Bibliotekdirektør +47-22844001 + 47 45264592 (mob) h.g.movig@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi
Neghabat, Nazanin Sadat Sekretær nazaninn@student.ilos.uio.no Bibliotek, Veiledning, Tilvekst, Akkvisisjon, Lån, Litteratursøk
Nesheim, Carl André Førstekonsulent +47 22854141 c.a.nesheim@ub.uio.no Bibliotek, Tidsskrifter
Nesland, Gro Synnøve Spesialbibliotekar +47 22854029 g.s.nesland@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Neverdal, Randi Cathinka Univ.bibliotekar +47 22855375 r.c.neverdal@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Litteratursøk, Kurs, Veiledning, Klassifikasjon, Utstillinger
Nilsen, Turid Høiberget Seniorrådgivar +47-22857159 +47-41214515 (mob) t.h.nilsen@ub.uio.no Bibliotek
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47 22119817 +4795837337 (mob) e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Innlån, Publikumsarbeid
Næss, Turid Spesialbibliotekar +47 22857554 turid.nass@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning
Olsen, Hans Henrik Seniorkonsulent +47 22844246 h.h.olsen@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Magasin, Publikumsarbeid
Olufsen, Ulrikke Greve Rådgiver +47 22859185 u.g.olufsen@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Omeragic, Hana Sekretær Bibliotek, Sophus Bugge
Pedersen, Henrik Keyser Førstebibliotekar +47 22856905 h.k.pedersen@ub.uio.no Bibliotek, Tysk, Nederlandsk, Filosofi, Idéhistorie, EndNote, Bibliografisk arbeid
Pedersen, Siw Hege Seniorkonsulent +47 22844217 s.h.pedersen@ub.uio.no Regnskap, Bibliotek, Økonomi
Porobic, Mirna Sekretær mirna.porobic@kjemi.uio.no Bibliotek
Rasch, Bente Kathrine Hovedbibliotekar +47 95497497 (mob) b.k.rasch@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Kurs, Farmasi
Rasmussen, Live Leder +47-90066138 live.rasmussen@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse
Refsland, Irene Spesialbibliotekar +47 23074473 irene.refsland@ub.uio.no Bibliotek, Alma, EndNote, E-bøker, E-tidsskrifter, Reference Manager
Reutz, Ingrid Stray Vitenskapelig assistent i.s.reutz@student.jus.uio.no Bibliotek
Riis, Håvard Kolle Assisterende bibliotekdirektør +47-22844080 +47-90152636 (mob) h.k.riis@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, IT-tjenester
Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Rostgaard, Christine Seniorrådgiver +47 22844004 christine.rostgaard@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Rustad, Heidi Nestleder +47-45861350 (intern nr. 31499) (mob) b.h.rustad@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Utvikling, Publikumstjenester
Rype, Stian Tveit Sekretær s.t.rype@ub.uio.no Bibliotek
Salcedo, Kristian Roberto Senioringeniør +47 22858114 +47 47347533 (mob) k.r.salcedo@ub.uio.no Bibliotek, Systemeier, DUO, Applikasjonsforvaltning
Samuel, Marianne Rådgiver +47 22857143 marianne.samuel@ub.uio.no Bibliotek, Nettpublisering, Nettredaktør
Sandstad, Mari Undheim Sekretær m.u.sandstad@ub.uio.no Bibliotek
Sannes, Ann Kristin Førstekonsulent +47 22857171 a.k.sannes@ub.uio.no Bibliotek
Saure, Vida Sekretær Bibliotek, Sophus Bugge
Seim, Runhild Rådgiver +47 22844210 95936942 runhild.seim@ub.uio.no Bibliotek, Formidling, Arrangementer, Kommunikasjon, Sosiale medier
Shekobe B, Muisha Rodrig Sekretær +47 22844050 m.r.s.b@ub.uio.no Bibliotek
Skage, Lasse Spesialbibliotekar +47 22852195 lasse.skage@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Tilvekst, Nederlandsk
Skagen, Therese Skarås Hovedbibliotekar +47 93805142 (mob) 93805142 t.s.skagen@ub.uio.no Bibliotek, Administrativ ledelse, Informasjonskompetanse, Kurs
Skattebu, Julie Spesialbibliotekar +47 22119264 93859169 julie.skattebu@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, EndNote
Skjerven, Rune Konsulent +47 22844095 rune.skjerven@ub.uio.no Bibliotek
Skomsvold, Åsmund Bibliotekar +47 22844224 asmund.skomsvold@ub.uio.no Bibliotek, Tilvekst
Skonnord, Anne-Gry Seksjonsleiar +47-22856980 +47-95177689 (mob) a.g.skonnord@ub.uio.no Bibliotek, Publikumsarbeid, Publikumstjenester, Ledelse
Smedsrud, Marthe Emmeline Sekretær m.e.smedsrud@student.jus.uio.no Bibliotek
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 +4745243100 (mob) +47 45243100 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Kurs, Nettpublisering, Litteratursøk, Lån, Veiledning, Reference Manager
Stangeland, Elin Seniorrådgiver +47 22844020 elin.stangeland@ub.uio.no Bibliotek, Open Access, Open Science, DUO
Steffner, Karin Spesialbibliotekar +47 22857155 karin.steffner@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Storchi, Elisa Hovedbibliotekar +47 22844329 elisa.storchi@ub.uio.no Bibliotek, Klassifikasjon, Katalogisering, Slavisk, Baltisk, EndNote, Veiledning
Straume, Ingerid Førstebibliotekar +47 22844269 ingerid.straume@ub.uio.no Bibliotek, Akademisk skriving, Veiledning, Pedagogikk, Bærekraftig utvikling, Tverrfaglighet, Pedagogisk filosofi
Strømme, Hilde Rådgiver +47 23074423 hilde.stromme@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Informasjonskompetanse, Systematiske kunnskapsoversikter
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47 23074465 ove.sundby@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus
Sundsbak, Ragnhild Univ.bibliotekar +47 22854708 ragnhild.sundsbak@ub.uio.no Bibliotek, Statsvitenskap, Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, EndNote, Samfunnsgeografi
Sæbø, Anne Førstebibliotekar +47 22844025 anne.sabo@ub.uio.no Bibliotek, Nordisk litteratur, Nordisk språk, Litteraturvitenskap, Medievitenskap, Digital humaniora, Bibliografisk arbeid
Sønsteby, Håvard Nesthun Sekretær h.n.sonsteby@ub.uio.no Bibliotek
Sørbø, Solveig Spesialbibliotekar / Rådgiver - Realfagsbiblioteket 45095002 (mob) s.i.sorbo@ub.uio.no MusicLab, Forskningsstøtte, spesialsamlinger, kunnskapsorganisering, Zotero, Bibliotek, EndNote, Arrangementer, Tverrfaglighet
Sørland, Sigve Spesialbibliotekar +47 22844240 +4792214590 (mob) sigve.sorland@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Veiledning, Religionsvitenskap, Sør-Asia
Sørlie, Marit Hovedbibliotekar +47 91357651 (mob) marit.sorlie@ub.uio.no tidsskrifter, Bibliotek, samlinger, innkjøp, Alma, E-bøker
Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Kommunikasjon, Nettpublisering
Torhaug, Tor Andreas Spesialbibliotekar (i permisjon til september 2020) 90838177 t.a.torhaug@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering
Troldmyr, Torbjørn Overingeniør +47 95002844 (mob) torbjorn.troldmyr@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT
Trætteberg, Kjartan Holm Hovedbibliotekar kjartht@ub.uio.no Bibliotek, Alma
Tufteland, Steffen Sekretær Bibliotek, Sophus Bugge
Tveiten, Kyrre Hellevang Sekretær +47 99056789 (mob) kyrreht@student.uv.uio.no Bibliotek
Villanger, Shelly Mercedes Publikumsleder +47 91 61 77 14 (mob) +47 91617714 s.m.villanger@ub.uio.no Bibliotek
Vinger, Siri Margrethe C Hovedbibliotekar +47 22859734 s.m.c.vinger@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Innkjøp, Litteratursøk, Klassifikasjon
Vågnes, Nikolai Bibliotekar nikolai.vagnes@ub.uio.no Bibliotek, Kommunikasjon
Werner, Tarjei Fiskergård Spesialbibliotekar +47 23074479 t.f.werner@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Endnote
Westbye, Hilde Avdelingsleder +47 22859888 hilde.westbye@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk
Windingstad, Rannveig Hovedbibliotekar 22 85 47 88 +47 99 49 85 54 (mob) rannveig.windingstad@ub.uio.no Bibliotek, Publikumsarbeid, Formidling, Arrangementer, Undervisning, Innkjøp, Sophus Bugge
Winge, Erik Overingeniør +47 22859498 +47 48005335 (mob) erik.winge@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, IT-tjenester, Maskinlæring
Ytterlid, Karin Sofie Seniorrådgiver +47 22855291 k.s.ytterlid@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Zaborowski, Ida Maria Hovedbibliotekar +47 22855266 i.m.zaborowski@ub.uio.no Bibliotek, Innkjøp, Veiledning, Alma, Akkvisisjon, Tilvekst
Zarzar, Mehyar Sekretær mehyaraz@student.ikos.uio.no Bibliotek
Ødegaard, Marte Spesialbibliotekar +47 23074429 marte.odegaard@ub.uio.no Bibliotek, Litteratursøk, Informasjonskompetanse, Reference Manager, EndNote, Databaser, Kurs, Systematiske kunnskapsoversikter
Øie, Aina Rådgiver +47 22844203 aina.oie@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, E-bøker, Databaser, Innkjøp
Østbye, Sigrid Elisabeth Spesialbibliotekar +47 22859879 95 47 19 95 s.e.ostbye@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Referanseverktøy, Litteratursøk