Personer med emneord «Administrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasvangen, Linda Seniorrådgiver +47 22850520 linda.aasvangen@medisin.uio.no Forskerskole, Forskningsadministrasjon, Nettpublisering, Administrasjon, Forskningsstøtte, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Andersen, Monica Ahlbom Seniorkonsulent +47 22844692 m.a.andersen@medisin.uio.no Administrasjon, Verneombud
Arnesen, Linn Bævre Seniorrådgiver +47 22845327 l.b.arnesen@medisin.uio.no Administrasjon, HR regelverk
Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Engen, Grace Rådgiver +47 22850657 grace.engen@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, ekstern finansiering, Administrasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Forskerstøtte MED, Avdelingsadmistrasjon
Førland, Ragnhild Norheim Seniorkonsulent +47 22856983 r.n.forland@ilos.uio.no Administrasjon, Disputas, Arrangementer, Innkjøp, Gjesteforskere, faglig-sosiale midler, Sosiale medier
Halvorsen, Gro Seniorkonsulent +47-22850094 gro.halvorsen@jus.uio.no Nettpublisering, Forskningsadministrasjon, Arrangementer, Økonomistyring, Administrasjon, Daglig drift SERI, Veiledning
Haugan, Camilla Rådgiver +47 22851919 +47 90512984 (mob) +47 90512984 camilla.haugan@khm.uio.no Administrasjon, Rapportering, Nettpublisering, Innkjøp, Brukerstøtte
Haugsand, Heidi Senterkoordinator +47 22854440 +47 41755309 (mob) heidhaug@astro.uio.no Kontorstøtte, Senterkoordinator, Administrasjon, Senterkoordinator, Solfysikk, Rosseland, RoCS
Heibreen, Tom Seniorkonsulent +47 22851922 +47 90660784 tom.heibreen@khm.uio.no Administrasjon, Rekruttering, Ansettelser, Rapportering, Innkjøp, Brukerstøtte
Helland-Hansen, Bjørn C Senioringeniør +47 22855449 +47 91147974 (mob) b.c.helland-hansen@kjemi.uio.no Teknologiledelse, Administrasjon
Hveem, Marie Sofie Seniorkonsulent +47 23066823 m.s.hveem@medisin.uio.no Administrasjon, Nettpublisering, Fakturaer, Refusjon, Innkjøper
Ihlen, Scarlett Katrine Seniorrådgiver +47 22856347 95701885 s.k.ihlen@admin.uio.no Lederstøtte, Administrasjon, Koordinering
Janssen, Siri Evju Seniorrådgiver +47 22850671 s.e.janssen@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, ekstern finansiering, Administrasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Avdelingsstøtte, Forskerstøtte MED
Johansen, Gard Atle Fullmektig +47 22854990 g.a.johansen@iln.uio.no Administrasjon
Karlsen, Benedikte Fagerli Seniorrådgiver +47 22854440 +47 95829080 b.f.karlsen@astro.uio.no Kontorstøtte, Senterkoordinator, Administrasjon, Senterkoordinator, Solfysikk, Rosseland, RoCS
Kleven, Trine Avdelingsleder +47 95940114 (mob) trine.kleven@medisin.uio.no Administrasjon, Ledelse, Prosjektledelse, Koordinering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Rekruttering, SHE
Kristiansen, Ørnulf Seniorkonsulent +47-22859706 +47-46952216 (mob) ornulf.kristiansen@jus.uio.no Basware, Fakturaer, Innkjøp, Arrangementer, Administrasjon
Larsen, Hege Cathrine Rådgiver +47 22851954 h.c.larsen@khm.uio.no Administrasjon, Regnskap, Økonomi, Budsjett, Ekstern finansiering, Prosjekter, Frikjøp
Liendo, Anna Maria Førstekonsulent +47 22845881 90287505 a.m.liendo@medisin.uio.no Ph.d., Forskningsadministrasjon, Administrasjon, Forskerutdanning, Prøveforelesning, Disputas, doktorgradsprogrammet
Lindblom, Anne Charlotte Administrativ leder +47 22844298 +47 47655358 (mob) a.c.lindblom@iln.uio.no sentre for fremragende forskning (SFF), Forskerskole, Mobilitet, masterprogram, Administrasjon, Kommunikasjon
Liudalen, Hilde Beate Seniorkonsulent +47 22851020 +47 94825622 (mob) h.b.liudalen@medisin.uio.no Administrasjon, brukerstøtte, rapportering, innkjøp, koordinering av pasienter og skuespillere, administrere alle modulene i atferdsfag
Loeshagen, Anne Berit Konsulent +47 22851917 a.b.loeshagen@khm.uio.no Administrasjon
Lund, Steinar Konsulent +47 22850622 steinar.lund@medisin.uio.no Administrasjon, Fakturaer, Bilag
Magnusson, Ola Anders Seniorrådgiver +47 22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Administrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Opptak, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Joint Degree, Emner
Markussen, Marit Gamst Seniorrådgiver +47 22859758 m.g.markussen@khm.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Administrasjon, Personal
Mjelde, Helge Seniorrådgiver helge.mjelde@ub.uio.no Lederstøtte, Strategisk rådgivning, Organisasjonsutvikling, Administrasjon
Moe, Ida Emilie Førstekonsulent +47 22854449 i.e.moe@astro.uio.no Administrasjon,  Eksamen,  Innkjøp,  Studieadministrasjon,  Studieveiledning,  Timeplanlegging
Nortvedt, Helene Alice Vestad Førstekonsulent h.a.v.nortvedt@medisin.uio.no Administrasjon, Arrangementer, Tilrettelegging, Forskningsstøtte, Forskerstøtte MED
Omnes, Kristian Rådgiver +47 22859995 kristian.omnes@khm.uio.no Administrasjon, Innkjøper, Bestillingssystemet
Opheim, Berit Lund Avdelingsleder 67968846 b.l.opheim@medisin.uio.no Administrasjon, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Studieadministrasjon, Forskerstøtte MED
Rahnamaei Sadigh Azar, Solmaz Førstekonsulent 41246496 s.r.s.azar@medisin.uio.no Administrasjon, Fakturaer, Innkjøp, Økonomi
Robøle, Anita Seksjonssjef +47 22845849 +47 99011171 (mob) anita.robole@medisin.uio.no Administrasjon, Ledelse, eiendomskoordinator
Saba, Morsal Seniorkonsulent +47 22856511 morsal.saba@astro.uio.no Administrasjon, Opptak, Forskerutdanning, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Innkjøp, Faktura, Timeplanlegging, EPN, FS, TP, Kontrakter, Forskerbolig
Saddique, Silje Asheim Rådgiver +47 41365918 (mob) s.a.saddique@medisin.uio.no Administrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Avhandlinger, Prøveforelesning, Disputas
Sawicka, Aleksandra Weder Seniorrådgiver 93258714 a.w.sawicka@medisin.uio.no Administrasjon, Lederstøtte, Koordinering
Simonsen, Inger-Lise Seniorkonsulent +47 22856276 i.l.simonsen@mn.uio.no Administrasjon
Skramstad, Tone Kontorsjef +47 22858646 +47 93092281 (mob) 93092281 tone.skramstad@fys.uio.no Ledelse, Administrasjon, Nettredaktør, Administrativ ledelse, HMS, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, Økonomi, Strategi
Strandh, Bente Hennie Seniorrådgiver +47 22855445 +47 99225848 (mob) b.h.strandh@admin.uio.no Prosjektledelse, Koordinering, Administrasjon, Informasjon
Sørheim, Åse Frivold Seniorrådgiver 22 84 58 09 a.f.sorheim@medisin.uio.no Administrasjon, Forskningsadministrasjon, Forskerstøtte MED
Thorsen, Sibel Rådgiver +47 453 92 553 (mob) sibel.thorsen@nhm.uio.no Lederstøtte, Administrasjon, Koordinering, Partssamarbeid, Arbeidsmiljø, Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Kommunikasjon
Verngård, Emma Charlotte Solheim Rådgiver +47 45213363 e.c.s.verngard@nchr.uio.no Administrasjon, Menneskerettigheter, Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering
Væhle, Marit Seniorkonsulent +47 22859924 91821710 marit.vahle@khm.uio.no Lederstøtte, Administrasjon, Koordinering, Loggfører
Østbø, Margrethe Førstekonsulent +47 22850222 margrethe.ostbo@jus.uio.no Innkjøp, Nettpublisering, Administrasjon, Forskningsadministrasjon, Arrangementer
Øygarden, Tore Rådgiver +47 22859557 tore.oygarden@admin.uio.no Arrangementer, Administrasjon, Saksbehandling, Brukerstøtte, Teknisk