Personer med emneord «Økonomi»

Navn Telefon E-post Emneord
Abe, Miona Seniorkonsulent +47-22856093 miona.abe@uv.uio.no Økonomistyring, Prosjektsøknader, Budsjett, Økonomi, Regnskap
Abelsen, Trude Seksjonssjef +47-22851447 trude.abelsen@medisin.uio.no Økonomistyring, Økonomi, Budsjett, Rapportering, Forskerstøtte MED
Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa Seniorkonsulent +47-22851670 m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no ePhorte, Økonomi, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Basware, Innkjøper, HR-system, Vakt- og alarm
Afdal, Marianne Seniorrådgiver +47-22856425 marianne.afdal@mn.uio.no Økonomi, Fysisk institutt
Akinci , Linda Maria Seniorkonsulent +47 228 57157 l.m.akinci@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Regnskap, Avstemming
Aliosman, Nuray Bedri Seniorkonsulent +47-22854020 n.b.aliosman@hf.uio.no Økonomi, Regnskap
Andersen, Espen Lyng Seniorrådgiver +47-22845801 e.l.andersen@medisin.uio.no Økonomistyring, Regnskap, Rapportering, Verneorganisasjon, Budsjett, LAMU, Økonomi, HMS
Ansari, Sima Førstekonsulent +47-22857161 sima.ansari@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Regnskap
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bangsund, Andreas Seniorkonsulent +47-22854068 andreas.bangsund@hf.uio.no Økonomi, Regnskap
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47-22856429 +47-99241284 (mob) +47 99 24 12 84 lars.bernhardsen@fys.uio.no Personaladministrajon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Bjørgo, Elisa Kontorsjef +47-22840608 elisa.bjorgo@ncmm.uio.no Lederstøtte, Økonomi, Ansettelser, Personaladministrasjon, Forskningsadministrasjon, Strategi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap, Forskerstøtte MED
Bogojev, Sibinka Førstekonsulent +47-22857268 sibinka.bogojev@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Botani, Kisra Sabri Seniorkonsulent 22 85 19 51 0047 45210960 k.s.botani@khm.uio.no Administrasjon, Økonomi, Regnskap, Lønn, Reise, Refusjoner, Fakturaer, Kontrollprogram, Driftsmidler
Bremnes, Frode Seniorrådgiver +47-22857241 frode.bremnes@mn.uio.no Regnskap, Økonomi, Analyse, Budsjett, Økonomistyring
Brynildsen, Wenche Rådgiver +47-22858333 wenche.brynildsen@mn.uio.no Controlling, Økonomi, Regnskap, Ekstern finansiering
Buday, Marta Seniorkonsulent +47-22851961 marta.buday@khm.uio.no Reise, Avstemming, Opplæring, Regnskap, Økonomi, Driftsmidler, Refusjoner, Administrasjon, Fakturaer, Kontrollprogram, Lønn, Fakturaer
Christiansen, Jørn Henry Rådgiver +47-22851929 +4790750907 (mob) j.h.christiansen@hf.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering, Prosjekter, Prosjektøkonomi, Regnskap, Analyse, Tableau
Clausen, Jannike Seniorrådgiver +47-22844725 jannike.clausen@hf.uio.no Økonomi
Donnelly, Tomas Stroop Rådgiver +47-22856552 t.s.donnelly@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Institutt for geofag, Institutt for teoretisk astrofysikk, instituttøkonom
Ekstrand, Heidi Rådgiver +47-22856849 +47-41221683 (mob) heidi.ekstrand@ilos.uio.no Økonomi, Personaladministrasjon, Lønn
Engh, Aasta Karen Rådgiver +47-22857979 +47-41670032 (mob) a.k.engh@mn.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Kontrakter, Økonomi, Regnskap, Rapportering, ePhorte, Forskningsadministrasjon, Institutt for biovitenskap
Ette, Sunniva Seniorkonsulent +47-22857895 22 85 54 25, kun på torsdager sunniva.ette@mn.uio.no Kjemisk institutt, Økonomi, Fakturaer, Bilag, Basware, Oracle, HR-portalen
Feltham, Andrew John Kontorsjef +47-22858936 +47 90520426 a.j.feltham@stk.uio.no Administrativ ledelse, Rekruttering, Strategi, Forskningsadministrasjon, Personvern, Kommunikasjon, Økonomi
Franklin, Britt Seniorrådgiver +47-22854491 britt.franklin@admin.uio.no Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Prosjektøkonomi, Eiendomsavdelingen
Furholt, Martin Professor +47-22841913 martin.furholt@iakh.uio.no Arkeologi, Neolitikum, Bronsealder, Økonomi, Sosialhistorie
Grabska-Makulus, Magda Konsulent +47-22855577 magda.grabska-makulus@kjemi.uio.no Innkjøp, Eco-online, Økonomi
Grønsberg, Cindy Seniorkonsulent +47-22844474 cindy.gronsberg@iped.uio.no Studieadministrasjon, Bachelor i pedagogikk, UVEXFAC, Økonomi, Bilag, Personaladministrasjon, Refusjon, Reise, Sykemelding
Gulseth, Terje Seniorrådgiver +47-22855305 terje.gulseth@uv.uio.no Økonomi, Budsjett, Økonomistyring
Hangaas, Cathrine Rådgiver +47-22856551 91850283 cathrine.hangaas@mn.uio.no instituttøkonom, institutt for biovitenskap, IBV, Økonomi, økonomistyring, budsjett, rapportering, prognose.
Hansen, Heidi Førstekonsulent +47-22844082 heidi.hansen@ub.uio.no Økonomi, Bibliotek, Personaladministrasjon
Hegge, Terje Seksjonssjef økonomi +4722857695 9249 4612 (mob) terje.hegge@sv.uio.no Økonomi, Regnskap, Virksomhetsstyring, Ledelse, Personalledelse, Arkiv
Hjemås, Johan Seniorrådgiver +47-22856292 johan.hjemas@admin.uio.no Økonomi, Mva
Jakobsen, Elena Seniorkonsulent +47-22857357 elena.jakobsen@mn.uio.no Rapportering, Budsjett, Oracle, Regnskap, Økonomi, Basware, HR-system
Johansen, Ruth Helene Seniorkonsulent +47-22859887 r.h.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Innkjøp
Johansen, Solveig Seniorkonsulent +47-22857125 solveig.johansen@ifikk.uio.no Økonomi, Fakturaer, Reise, Refusjoner, Lønn og honorar, Driftsmidler
Johnsen, Dyveke Senior forskningsrådgiver +47 22840560 +4798878742 dyvekej@ifi.uio.no Ekstern finansiering, CRIStin, Forskningformidling, Forskningsstøtte, Økonomi, Prosjektledelse, EU, H2020, ERC, Internasjonalt samarbeid
Johnsen, Jan Ingar Kontorsjef +47-22854826 j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47-22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kazazic, Meliha Seniorkonsulent +47-22858304 meliha.kazazic@uv.uio.no Betaling, Innkjøp, Honorar, Bilag, Fakturaer, Anskaffelser, Økonomi
Kjensli, Thomas Seniorrådgiver +47-22856116 thomas.kjensli@admin.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering
Kvernland, Mette Rådgiver +47-22840504 mette.kvernland@ncmm.uio.no Økonomi, eksternfinansierte prosjekter, rapportering, Forskerstøtte MED
Labahå, Trine Seniorrådgiver +47-22858055 trine.labaha@uv.uio.no Økonomistyring, Økonomi, EFV, Budsjett, Rapportering, Regnskap
Langtvet, Anette Seksjonssjef +47-22850585 +47-91819967 anette.langtvet@medisin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Økonomi, Ekstern finansiering, Rekruttering, Personaladministrasjon, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Larsen, Hege Cathrine Rådgiver +47-22851954 h.c.larsen@khm.uio.no Regnskap, Økonomi, Prosjekter, Administrasjon, Ekstern finansiering, Frikjøp, Budsjett
Leirdal, Henry Seniorkonsulent +47-95760046 (mob) henry.leirdal@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Bilag, Refusjon, Eiendomsavdelingen
Loginova, Galina Seniorkonsulent +47-22845874 galina.loginova@hf.uio.no Økonomi, Budsjett
Lopez, Cristian Førstekonsulent +47-22845136 +47-92292362 (mob) cristian.lopez@sv.uio.no Reiseregninger, Økonomi, Bilag, Fakturaer
Luxman, Priyanthini Førstekonsulent +47-22844454 priyanthini.luxman@sv.uio.no Økonomi
Marimuthu, Vanitha Seniorkonsulent +47-22858215 vanitha.marimuthu@mn.uio.no Økonomi, Matnat fakultet, Matematisk institutt
Midtun, Helge Seniorrådgiver +47-22856394 95744912 (mob) helge.midtun@mn.uio.no Økonomi
Mikkelsen, Jarle Seniorkonsulent +47-22854621 jarle.mikkelsen@sv.uio.no Regnskap, Økonomi
Mørck, Marthe Berit Rådgiver +47-22855370 m.b.morck@admin.uio.no Økonomi, Regnskap, Innkjøp, Fakturaer
Mørkedal, Øyvind Rådgiver +47-22855513 oyvind.morkedal@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Controlling, Ekstern finansiering
Naguleswaran, Kalaivani Seniorkonsulent +47-22859864 kalaivan@media.uio.no Økonomi, Innkjøp, Regnskap
Newman, Hellfrid Opsahl Rådgiver +47-22842205 h.o.newman@its.uio.no Økonomi, phd-administrasjon, personal
Nielsen, Reidunn Terese Økonomisjef +47-22857742 +47-41457902 (mob) r.t.nielsen@admin.uio.no Ledelse, Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Eiendomsavdelingen
Nilsen, Thomas Seniorrådgiver +47-22856128 thomas.nilsen@hf.uio.no Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjett, Regnskap, Ekstern finansiering, Prosjekter
Novikova, Onega Seniorkonsulent +47-22845053 onega.novikova@hf.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering, Budsjett, Regnskap
Olsbu, Fredrik Emil Seniorrådgiver 99757031 99757031 f.e.olsbu@sv.uio.no Økonomi, Regnskap
Pedersen, Inger Anne Seniorrådgiver +47-22856421 i.a.pedersen@mn.uio.no Økonomistyring, SMN, Regnskap, Økonomi, Prosjektøkonomi, Fysisk institutt
Pedersen, Siw Hege Seniorkonsulent +47-22844217 s.h.pedersen@ub.uio.no Regnskap, Bibliotek, Økonomi
Refsland, Ivar Rådgiver +47-22857386 911 58 229 ivar.refsland@mn.uio.no Kjemisk institutt, Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Oracle, Fakturaer
Reichelt, Yngvar Kontorsjef +47-22855883 reichelt@math.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, Ansettelser, Økonomi, Strategi
Reime, Anita Rådgiver +47-22854490 anita.reime@mn.uio.no Njord Senteret, SFF PoreLab, SFU CCSE Center for Computing in Science Education, Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjettering, Rapportering
Roghell, Frode Rådgiver +47-22855426 +4791191321 (mob) frode.roghell@mn.uio.no CEED, Hylleraas, Rosseland, Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjettering, Rapportering
Roser, Mari Seniorkonsulent +47-22840757 mari.roser@usit.uio.no Økonomi, Regnskap, Innkjøp, Fakturaer, Refusjon
Saigau, Mihaela Førstekonsulent +47-22854408 mihaela.saigau@hf.uio.no Økonomi, Regnskap
Salte, Steinar Seniorkonsulent +47-22856731 steinar.salte@hf.uio.no Økonomi, Prosjektøkonomi, Ekstern finansiering, Prosjekter, Regnskap, Tableau, Kontrollprogram
Samdal, Gro S. Seniorrådgiver +47-22856937 g.s.samdal@hf.uio.no Regnskap, Økonomi
Silset, Bodil Avdelingsleder 22 85 97 63 bodil.silset@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Økonomi
Sisi, Shahnaz Førstekonsulent- Fakultetsadministrasjonen 22857638 shahnaz.sisi@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Skauge, Mona Rådgiver +47-22851953 mona.skauge@khm.uio.no Kontrollprogram., Økonomi, Avtaler, Innkjøper, Administrasjon, Innkjøp
Skolem, Anita Elisabeth Rådgiver +47-22840653 a.e.skolem@ncmm.uio.no Økonomi, Budsjett, Regnskap, Rapportering, Prosjektstyring, Innkjøp, Forskerstøtte MED
Solberg, Tarjei Økonomikonsulent 228 58551/ 228 41923(torsdager) tarjei.solberg@iakh.uio.no Økonomi, Bilag, Fakturaer, Regnskap, Arrangementer, Innkjøp
Sritharan, Sathya Økonomikonsulent 228 54921 sathya.sritharan@ikos.uio.no Økonomi, Bilag, Fakturaer, Regnskap
Staveli, Runar Overingeniør +47-22855581 runar.staveli@kjemi.uio.no Innkjøp, Økonomi
Stellander, Trine Gjerdrum Rådgiver +47-22856716 97145693 t.g.stellander@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Tableau, Superbruker Tableau, Farmasøytisk Institutt
Stockfleth, Helene Jenssen Seniorrådgiver +47-22855699 +47-45231223 (mob) h.j.stockfleth@admin.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Fordeling
Thoresen, Stein Seniorrådgiver +47-22856316 +47-98059710 (mob) stein.thoresen@admin.uio.no Avstemming, Betaling, Økonomi, Ekstern finansiering
Tukh, Inna Førstekonsulent +47-22852790 inna.tukh@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomi, Bilagsbehandling, Fakturaer, Honorar
Ugedal, Torhild Helene Seniorrådgiver +47-97036072 (mob) t.h.ugedal@admin.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Eiendomsavdelingen
Ullern, Lin Malin Kontorsjef +47-22840347 l.m.ullern@odont.uio.no Personaladministrasjon, Økonomi, HMS
Ulvestad, Geir Avdelingsleder +47-22852413 geir.ulvestad@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomi
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47-22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Vollen, Erik Avdelingsleder +47-22856288 +47-92667548 (mob) erik.vollen@admin.uio.no Avstemming, Ekstern finansiering, Økonomi
Wenger-Hagene, Elisabeth Rådgiver e.w.hagene@jus.uio.no Økonomi, Ekstern finansiering
Westgaard, Ellen Elisabeth Seniorkonsulent 67968854 e.e.westgaard@medisin.uio.no Forskerstøtte MED, Innkjøp, Fakturabehandling, Refusjoner, Reiseregning, Økonomi, Cristin, IT-støtte til forskning, Nettpublisering, HR-system, Studieadministrasjon
Wiker, Beate Rådgiver +47-22854443 beate.wiker@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Kjemisk institutt, Matematisk institutt
Årsetøy, Erna Seniorrådgiver +47-22840108 erna.arsetoy@usit.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Virksomhetsstyring, Budsjett, Rapportering, Analyse
Øndes, Nesrin Seniorkonsulent +47-22857265 (Tlf. kun på torsdager 22 85 54 25) nesrin.ondes@mn.uio.no Kjemisk institutt, Hylleraas senteret, Njord Senteret, Senter for BioGeoKjemi, Økonomi, Regnskap, Fakturaer, Bilag, Basware, Oracle, HR-portalen, Tableau