Personer med emneord «Økologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bøckman, Petter Universitetslektor +47 22851642 +47 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Durant, Joël Forsker +47 22854078 +47 99026627 (mob) joel.durant@ibv.uio.no Økologi, Marinbiologi, Populasjonsdynamikk, Populasjonsmodellering
Edvardsen, Bente Professor +47 22857038 +47 47031602 (mob) bente.edvardsen@ibv.uio.no Økologi, Biologi, livsvitenskap - life science, Marin Biodiversitet, Mikrobiologi, Natur- og biomangfold, Havforskning, Mikroalger, Giftige alger
Ergon, Torbjørn Håkan Førsteamanuensis +47 22857311 +47 92602138 (mob) t.h.ergon@ibv.uio.no Økologisk statistikk, Sjøfugl, Smågnagere, Livshistoriestrategi, Populasjonsdynamikk, Fangst-gjenfangst, Økologi
Hessen, Dag Olav Professor +47 22854553 +47 95037899 (mob) 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Hestmark, Geir Professor +47 22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47 41294973 (mob) h.s.konestabo@ub.uio.no Miljø, Økologi, Toksikologi, Zoologi, Økofysiologi, Økotoksikologi, Klima og miljø, Biologi
Lieungh, Eva Stipendiat +47 41187718 (mob) +47 41187718 eva.lieungh@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Lode, Torben Postdoktor +47 95848145 (mob) torben.lode@ibv.uio.no Økotoksikologi, Samvirkende stressfaktorer, Marin miljøovervåkning, Hoppekreps, Økologi, Livshistorie, Adferdsøkologi
Simensen, Trond Stipendiat +47 41509167 trond.simensen@nhm.uio.no Landskap, Økologi, Modellering
Skarpaas, Olav Professor +47 99294394 +47 99294394 (mob) +47 99294394 olav.skarpaas@nhm.uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Titelman, Josefin Professor 22 854501 josefin.titelman@ibv.uio.no Økologi, Marin økologi, Pelagisk økologi, Atferdsøkologi, Plankton, Zooplankton, Maneter
Vollsnes, Ane Victoria Forsker +47 22854492 +47 91326836 (mob) a.v.vollsnes@ibv.uio.no plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse
Vøllestad, Leif Asbjørn Professor +47 22854640 +47 99103624 (mob) l.a.vollestad@ibv.uio.no Evolusjon, Fisk, Økologi, Ferskvann, Populasjonsgenetikk
Wiig, Øystein Professor emeritus +47 41465054 oystein.wiig@nhm.uio.no Pattedyr, Systematikk, Økologi, Evolusjon, Arktiske marine pattedyr, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Isbjørn, Hvalross, Grønlandshval, Hvithval, Narhval, Jaguar, Tapir, Zoologi
Wollan, Anders Kvalvåg Overingeniør +47 22851628 +47 95756757 (mob) a.k.wollan@nhm.uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet