Personer med emneord «Årsplan»

Navn Telefon E-post Emneord
Egenberg, Gitte Kontorsjef +47 22858987 gitte.egenberg@sum.uio.no Årsplan, Rekruttering, Årsrapport, Adminstrativ ledelse, Rapportering
Hjelmesæth , Ida Administrativ leder +47-22858701 +47-97571833 ida.hjelmesath@arena.uio.no Ledelse, Forskningsadministrasjon, Personalledelse, Rekruttering, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Årsplan
Hverven, Kjartan Rådgiver +47 22844431 kjartan.hverven@hf.uio.no Regelverk, Strategi, Årsplan, Årsrapport, Eiendomskoordinator, Valg
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Rindal, Eirik Senioringeniør +47 22851872 +47 40224872 (mob) eirik.rindal@nhm.uio.no Biologi, Årsplan, Flytting, Mikroskopi, Prosjektledelse
Rundgren, Nina Kontorsjef +47 22856527 +47 40202799 (mob) nina.rundgren@iln.uio.no Personalledelse, Økonomistyring, Budsjett, Årsplan
Undlien, Jan Halvor Administrativ leder +47-22856747 +47-99425905 (mob) j.h.undlien@iln.uio.no Årsplan, Årsrapport, Personalledelse, Økonomistyring
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Øvregard, Guro Schmidt Kontorsjef +47 22857186 97748957 g.s.ovregard@econ.uio.no Rapportering, Rekruttering, Budsjett, Årsplan, Personalledelse