Personer med emneord «Asia»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Dan Banik Banik, Dan Professor and Director of the Oslo SDG Initiative +47-22858735 +47-93696583 dan.banik@sum.uio.no Poverty, SDGs, Democracy, Governance, Food, Asia, Africa, Aid, Inequality, China, Malawi, Global South
Bilde av Dan Banik Banik, Dan Professor and Director of the Oslo SDG Initiative +47-22858735 +47-93696583 dan.banik@sum.uio.no Fattigdom, Mat, Rettigheter, Asia, Afrika, Bistand, Kina
Bilde av Niladri Chatterjee Chatterjee, Niladri Postdoctoral Fellow +47 22858901 +47 40645178 ; +46 700232678 niladri.chatterjee@sum.uio.no Global Health, India, South Asia, Global South, Global Governance, Asia, Postcolonialism, Bangladesh
Bilde av Arve Hansen Hansen, Arve Forsker +47 22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Kjøtforbruk og kjøtreduksjon, Vietnam, Asia, Mat, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering
Bilde av Jostein Jakobsen Jakobsen, Jostein Postdoctoral Fellow +47 22858805 jostein.jakobsen@sum.uio.no India, Food, Poverty, Asia, Governance, Political ecology, Development, Globalisation, Natural Resource Management
Bilde av Jostein Jakobsen Jakobsen, Jostein Postdoktor +47 22858805 jostein.jakobsen@sum.uio.no India, Asia, Mat, Fattigdom, Styresett, Forskerskolen, Politisk økologi, Utvikling, Globalisering, Forvaltning av naturressurser
Bilde av Desmond James Mcneill Mcneill, Desmond James 95031848 d.j.mcneill@sum.uio.no Aid, Globalisation, Governance, Natural Resource Management, Africa, Asia, Research School, Global South
Bilde av Desmond James Mcneill Mcneill, Desmond James d.j.mcneill@sum.uio.no Styresett, Globalisering, Fattigdom, Forvaltning av naturressurser, Forskerskolen, Bistand, Afrika, Asia
Bilde av Sidsel Roalkvam Roalkvam, Sidsel Professor and Centre Director +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global Health, Africa, Asia, India, Global South, Malawi
Bilde av Sidsel Roalkvam Roalkvam, Sidsel Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Bilde av Ulrikke Bryn Wethal Wethal, Ulrikke Bryn Postdoctoral Fellow +47 22858951 u.b.wethal@sum.uio.no Sustainable consumption, Africa, Asia, Poverty and Development, Rights, China, Global South, Mozambique
Bilde av Tanja Winther Winther, Tanja Professor and Head of research centre Include +47-22858915 tanja.winther@sum.uio.no Energy, Electricity, Gender, Practice, Sustainable development, Africa, Asia, Norway, Consumption and Wellbeing, India, Global South, Europe
Bilde av Tanja Winther Winther, Tanja Professor og leder Include +47-22858915 tanja.winther@sum.uio.no Energi, elektrisitet, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge