Tanja Winther

Førsteamanuensis - Senter for utvikling og miljø
Bilde av Tanja Winther
English version of this page
Telefon +47-22858915
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 None 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Min faglige bakgrunn og interesse ligger i de sosio-kulturelle aspektene knyttet til energi, spesielt elektrisk strøm. Fra energisystemer initieres, utvikles og implementeres til de tas i bruk, blir de formet av sosiale og kulturelle forhold. Samtidig har slike teknologier sosiale effekter. Jeg er spesielt opptatt av hvordan ulik maktfordeling og kjønnsrelasjoner spiller inn, hvordan folks ideer om det gode liv, komfort og organisering av tid samspiller med deres bruk av nye teknologier, samt hvordan energi henger sammen med store utfordringer som fattigdom og miljø. Jeg har gjort feltarbeid i Zanzibar (Tanzania), Kenya, The Sunderban Islands (India) og i Norge.

Tidligere prosjekter

Undervisning

Jeg underviser for tiden i

Tidligere undervisning, Norge:

Undervisning utenfor Norge:

 • Energy and Society, Durham University (Masterprogram, ulike emner, 2015 og 2016)
 • Gender and Development, Malawi University, Chancellor College (emnet er del av Masterprogram i Public Administration and Management, 2015)

  Bakgrunn

  Verv

   

  Emneord: Energi, klima, kjønn, forbruk, praksis, bærekraftig utvikling, livskvalitet, Asia, Afrika, Norge

  Publikasjoner

  Se alle arbeider i Cristin

  • Winther, Tanja (2017). Deltakelse i paneldiskusjon under lansering av Norads rapport "Norsk energisamarbeid 2007-15".
  • Winther, Tanja (2017, 10. oktober). Electricity as a social phenomenon . [Fagblad].  Antropologia 2.0.
  • Winther, Tanja (2017). Energy Anthropology Network Roundable and Discussion.
  • Winther, Tanja (2017). Energy and society.
  • Winther, Tanja (2017). More nuanced approach to electricity needed to ensure access for all . Development Today.  ISSN 0803-6209.  (2), s 11- 11
  • Winther, Tanja (2017). Sustainable Energy and Consumption, UiO.
  • Winther, Tanja (2017). Women's Empowerment and electricity Access: Proposal for a framework and methodological challenges .
  • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016). Elektrisitet redder liv . KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
  • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016, 19. desember). Empowered by electricity . [Internett].  Kilden.
  • Standal, Karina & Winther, Tanja (2016, 12. februar). Equal Participation in Solar Projects Can Empower Women . [Internett].  The Quint.
  • Winther, Tanja (2016). Electrification has a gender impact . ScienceNordic.com.
  • Winther, Tanja (2016). Electrification in rural Zanzibar.
  • Winther, Tanja (2016). Electrification in the South: Strangely little is known about the impact on women's empowerment.
  • Winther, Tanja (2016). Getting the right gender indicators: observations, challenges and strategies .
  • Winther, Tanja (2016). Matching policy and People? Results from empirical Research in Norway on why measures for sustainable electricity consumption often fail.
  • Winther, Tanja (2016, 01. september). Slik har teknologien endret livet for de fattige . [Fagblad].  Bistandsaktuelt.
  • Winther, Tanja (2016). Studying domestic practices.
  • Winther, Tanja (2016). Women's Empowerment in energy Projects: What is the meaning?.
  • Winther, Tanja & Bell, Sandra (2016). Do we want to know? Domesticating In-Home Displays in Norway and the UK.
  • Winther, Tanja & Matinga, Margaret (2016). Women’s empowerment through electrification: what is (the) evidence?.
  • Winther, Tanja & Palit, Debajit (2016). Strangely little is known about electricity's impact on Women’s Empowerment.
  • Winther, Tanja; Palit, Debajit; Matinga, Margaret; Saini, Anjali; Govindan, Mini; Ulsrud, Kirsten; Standal, Karina & Gichungi, Henry (2016). Exploring Factors that Enhance and restrict Women’s Empowerment through Electrification (EFEWEE). Scoping study report .
  • Winther, Tanja; Standal, Karina & Hansen, Arve (2016). Gender, energy and consumption.
  • Winther, Tanja (2015). Derfor sparer ikke vi nordmenn på strømmen . Aftenposten Viten.
  • Winther, Tanja (2015). Electricity and social science: Ongoing Projects and key issues.
  • Winther, Tanja (2015). Energi, etikk og det gode liv.
  • Winther, Tanja (2015). Gender and development.
  • Winther, Tanja (2015). Time, relations and senses of belonging: Electricity’s social impact in an African context.
  • Winther, Tanja (2015, 07. september). Tverrfaglighetens Tanja . [Fagblad].  Apolllon.
  • Winther, Tanja (2015). Why electricity needs anthropology.
  • Winther, Tanja & Westskog, Hege (2015). Power from the People: Results from preliminary interviews with prosumers and other stakeholders.
  • Winther, Tanja; Wilhite, Harold Langford & Holsten, Hilde Hartmann (2015, 14. desember). Life changes with electricity . [Fagblad].  ScienceNordic.
  • Winther, Tanja; Wilhite, Harold Langford & Holsten, Hilde Hartmann (2015, 11. desember). Livet forandrer seg når folk får strøm . [Fagblad].  forskning.no.
  • Winther, Tanja (2014, 11. februar). Comeback gir garantert sparing.  Finansavisen.
  • Winther, Tanja (2014). Hvorfor er kunnskap om mennesker viktig for bærekraftig utvikling.
  • Winther, Tanja (2014). La inn strøm - hadde mindre sex. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (1), s 42- 43
  • Winther, Tanja (2014). Strømmens betydning for folks hverdag i en landsby på Zanzibar.
  • Winther, Tanja (2014, 01. april). Ut i verda - men kvar?. [Tidsskrift].  Forskerforum.
  • Winther, Tanja & Gurigard, Kjell (2014). EPC-pilot i borettslag. Utprøving av enegisparekontrakt med garanti (EPC) i Nedre Silkestrå borettslag. Rapport til Husbanken og Oslo Kommune.
  • Winther, Tanja & Gurigard, Kjell (2014). Energy performance contracting (EPC): A suited tool for achieving energy efficiency in housing associations? Results from a promising Norwegian pilot project.
  • Winther, Tanja; Gurigard, Kjell; Molvig, Jørgen; Amundsen, Kristin Helena & Fjeldly, Lisbeth Stokke (2014). Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Hvordan de fikk det til i Nedre Silkestrå Borettslag .
  • Winther, Tanja; Ulsrud, Kirsten & Holsten, Hilde Hartmann (2014, 27. februar). Solar energy provides electricity in remote areas . [Internett].  ScienceNordic.
  • Winther, Tanja & Westskog, Hege (2014). EPC i kommuner og borettslag - resultater fra forskning og pilotprosjekt.
  • Winther, Tanja & Wilhite, Harold Langford (2014). The effect of direct feedback on people's electricity practices.
  • Muchunku, Charles; Ulsrud, Kirsten; Winther, Tanja; Debajit, Palit; Saini, Anjali; Mauta, Wycliffe & Rohracher, Harald (2013). The Solar Energy Centre: An approach to village scale solar power supply. The Solar Transitions pilot Project in Kenya .
  • Winther, Tanja (2013). Fast, Dangerous and Powerful. Reflections on Electricity from the Field.
  • Winther, Tanja (2013). Glimpses from ongoing research on electricity’s social aspects.
  • Winther, Tanja (2013). How to take the household perspective into account so as to obtain sustainable energy systems and a positive social impact.
  • Winther, Tanja (2013). Kjønn og elektrifisering på Zanzibar. Hvorfor er Zanzibar et godt eksempel? Hva ble gjort riktig, hva kunne vært gjort annerledes/bedre?.
  • Winther, Tanja (2013, 08. juli). Smarte målere gir liten spareeffekt.  Aftenposten.
  • Winther, Tanja (2013). Social aspects of electricity in a development context.
  • Winther, Tanja (2013). Social aspects of local electricity supply. Experiences from the Solar Transitions Project.
  • Winther, Tanja (2013). Solar Transitions: Off-grid energy choices from a household perspective – experiences from India and Kenya.
  • Winther, Tanja (2013). Space, time, and socio-material relationships: Moral aspects of the arrival of electricity in rural Zanzibar.
  • Winther, Tanja (2013). The social impact of electrification. Glimpses from Africa and India.
  • Winther, Tanja & Gurigard, Kjell (2013). Pilotprosjekt, Nedre Silkestrå Borettslag: Utprøving av kontrakt med garanti om energisparing (EPC).
  • Winther, Tanja & Westskog, Hege (2013). Presentasjon av prosjekt på displays.
  • Winther, Tanja & Wilhite, Harold Langford (2013). Rebound from a practice perspective. Towards a better understanding of people's interactions with heat pumps in Norway.
  • Holsten, Hilde Hartmann & Winther, Tanja (2012, 14. august). Nordmenn vil ikke betale for fornybar strøm . [Internett].  www.forskning.no.
  • Westskog, Hege & Winther, Tanja (2012). Electricity – commodity or common property? Implications of people’s attitudes for the forming of sustainable energy policies.
  • Westskog, Hege & Winther, Tanja (2012). Electricity: Commodity or a right? Implications of people´s attitudes for the development of sustainable pricing systems.
  • Wilhite, Harold Langford; Elverhøi, Anders; Bakken, Vebjørn; Winther, Tanja; Braa, Kristin & Geirbo, Hanne Cecilie (2012). Social impacts of electricity in rural areas.
  • Winther, Tanja (2012). The introduction of electricity in the Sunderban Islands, India: Conserving or transforming gender relations?.
  • Winther, Tanja & Bouly de Lesdain, Sophie (2012). Electricity as a cultural concept implicated in everyday practices: A comparison of French and Norwegian responses to policy appeals for sustainable energy.
  • Winther, Tanja (2011). Betydningen av kjønnsdimensjonen i utviklingsarbeid. Case: kvinner og elektrifisering på Zanzibar.
  • Winther, Tanja (2011). Matching policy and people – on why the labelling regime for electricity has had little effect in Norway.
  • Winther, Tanja (2011). Social aspects of the introduction of mini-grid solar systems in the Sunderban Islands, India.
  • Winther, Tanja (2011). Solar transitions projects in rural India and Africa.
  • Winther, Tanja (2011). Teknologienes rolle i styrking av kvinners muligheter og rettigheter.
  • Winther, Tanja; Strumse, Einar & Westskog, Hege (2010). Addressing fields of rationality – a policy for reducing household energy consumption?.
  • Strumse, Einar; Westskog, Hege & Winther, Tanja (2010). Changing fields of rationality : A policy for reducing household energy consumption.
  • Wilhite, Harold Langford & Winther, Tanja (2010). Gi oss flere negawatt. Stømsparing i Norge er det fraværende alternitivet i energi- og miljø debatten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (217)
  • Winther, Tanja (2010). ‘Current Direct’: Exploring the Customer – Supplier Relationship in Rural Zanzibar.
  • Winther, Tanja (2010, 21. juni). Intervju om lysets sosiale betydning. [Radio].  Radio Norge.
  • Winther, Tanja (2010, 27. august). Intervjuet i artikkel "Alternativet ingen snakker om: Kutt forbruket, dropp master og sjøkabler", forbindelse med planene om utvidelse av det norske strømnettet og behovet for å se på incentiver for å redusere strømforbruket.  Ny Tid.
  • Winther, Tanja (2010). Space, time and social relationships: Moral aspects of the arrival of electric light in rural Zanzibar.
  • Winther, Tanja (2010). Trust and theft: A comparative look at two electricity systems.
  • Winther, Tanja; Saini, Anjali & Ulsrud, Kristin (2010). Taking advantage of relevant experiences: Learning from the solar power supply in the Sunderban Islands. Solar Quarterly.  Juli, s 51- 56

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 15. aug. 2011 14:42 - Sist endret 22. juni 2017 10:57