Karina Standal

Faglige interesser

Mine akademiske interesser er innenfor feltet politisk og utviklingsgeografi, med spesielt fokusområde på kvinner og energi. Forskningsinteressene er knyttet til kvinners dagligliv, kjønnsrelasjoner og religion i et bistands og utviklingsperspektiv. Områdefokus er Sør-Asia med forskningserfaring fra Afghanistan og India.

Undervisning

Bakgrunn

 • Bachelor i Asia og Afrikastudier, UiO, med spesialisering i Midtøstenstudier.
 • Master i Samfunnsgeografi med spesialisering i politisk geografi og vekt på politikk og utvikling i Sør. Tittel på masteroppgave: Giving Light and Hope in Rural Afghanistan – The Impact of the Norwegian Church Aid’s Barefoot Approach on the Women Beneficiaries. Masteroppgaven ble utført som et case-studie i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.
 • Arbeidet ved Senter for Utvikling og Miljø som Erik Blytt stipendiat i 2007-2008, som forskningsassistent for forskningsprosjektet SUM-Medic i 2009, og som prosjektkoordinator for Arne Næss Chair og forskningsprosjektet Ceres21 – Sustainability for the 21st century i 2010.

Verv

 • Deputy board member, Centre for Development and the Environment, 2015 -
 • Chairman of the board, Nordic Forum for South Asia, 2015 -
 • Co-moderator, Nordic Forum for South Asia, 2015 -
 • Project-coordinator,  Arne Næss Chair, 2010
 • Project-coordinator,  Ceres21 – Sustainability for the 21st century, Centre for Development and the Environment,2010
 • Erik Blytt stipend, Centre for Development and the Environment, 2007 - 2008

Samarbeid

 • Samarbeider med The Energy and Resource Institute (TERI) i New Dehli, India vedrørende prosjektet: ”Innovating to bring clean energy for livelihood generation in India”.
Emneord: energi, kjønn, utvikling, Asia, samfunnsgeografi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Standal, Karina (2010). Giving Light and Hope in Rural Afghanistan Enlightening Women's Lives with Solar Energy. Lampert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-6520-6.  125 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2015 10:36 - Sist endret 26. jan. 2017 09:36