Antulio Rosales

Bilde av Antulio Rosales
English version of this page
Telefon +47-22858974
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 None 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1116 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Internasjonal politisk økonomi
 • Komparativ politisk økonomi
 • Latin amerikansk politikk
 • Utviklingsstudier

Antulio forsker på de politisk-økonomiske sidene ved ressursutvinning. Han arbeider med særlig interesse for endringer i hvordan stater behandler utenlandsk investering i ressursutvinning. I tillegg jobber han med framveksten av nye aktører og trender innen global økonomi. Antulios postdoktor-prosjekt på SUM tar for seg Venezuela og ekspansjonen i mineutvinning sør for Orinoco elva. Prosjektet konseptualiserer samspillet mellom utenlandske investorers interesser, venezuelansk politikk og urbefolkningers interesse. Dette skjer i en tid preget av økonomisk krise og nedgang i handelsmarkedet.  

Undervisning

 • PSCI-300 Foundations of Political Economy (University of Waterloo, 2014-2015).
 • IP 612 Earth Governance: The politics and law of environmental policy (Wilfrid Laurier University 2017)

Bakgrunn

Antulio skrev doktorgrad om Global Governance ved University of Waterloo og ved Balsillies School of International Affairs. Antulios avhandling drøftet den historiske utviklingen av hvordan staten behandlet utenlandsk investering i oljeindustrien i Venezuela og Ecuador. Dette gjorde han med hjelp av kunnskap fra Obsolescing Bargaining Models (OBM) og konstruktivistisk teori. Han har også publisert artikler om Latin Amerikas bidrag til ideer om internasjonal, politisk økonomi og regionale integreringsmekanismer. 

Priser

 • Ontario Trillium Scholar (2012-2016)
 • Trent University UWC Scholar (2001-2005)

Verv

 • Post-doctoral fellow, Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
 • Adjunct professor, Department of Political Science, University of Waterloo (2014, 2015).
 • Adjunct professor, Master in International Public Policy, Wilfrid Laurier University (2017).

 

Publikasjoner

Publisert 31. okt. 2017 13:56 - Sist endret 31. okt. 2017 13:56