English version of this page

Senter for utvikling og miljø

Om senteret

SUM er et tverrfaglig senter som driver egen forskning og undervisning om utvikling og miljøspørsmål, og er pådriver for slik forskning innad på universitetet og i forhold til eksterne samarbeidspartnere.

Kontakt

Postadresse:

SUM
Universitetet i Oslo
Pb. 1116 Blindern
0317 Oslo

 

Organisasjon

SUM er et senter direkte underlagt universitetsstyret. Universitetsstyret fastsetter mandatet til SUM og nominerer styremedlemmer. Senteret styres av direktøren, som sammen med kontorsjefen utgjør senterets ledelse.

Besøksadresse:
Sognsveien 68 (kart)
2. etasje
0855 Oslo

Telefon: 22 85 89 00
 E-post: info@sum.uio.no

Planer og rapporter

Jobb ved SUM

SUM er sertifisert

SUM ble sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i 2014