Deltakere i Styrking av helsesystemer gjennom vaksinasjonsprogrammer (HEALVAC)