Deltakere i Forbrukarsosialismen: Utvikling, forbruk og berekraft i det framveksande Asia

Navn Telefon E-post Emneord
Arve Hansen Postdoktor +47-22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Asia, Energi og klima, Fattigdom, Vietnam