Asianettverkets beste masteroppgave 2016/ 2017

For å fremme rekruttering og stimulere til kvalitetsheving på norsk asiaforskning, har Asianettverket opprettet en årlig pris for beste mastergradsoppgave om Asia. Prisen for beste oppgave er på kr. 5.000,- samt diplom.

Oppgaven må være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i 2016/ 2017, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene vil bli bedømt av en komité, og vinneren blir annonsert på vårt sommermøte i juni.

For å delta, send ett eksemplar av din masteroppgave til Asianettverket, Postboks 1116 Blindern, 0317 OSLO. Eventuelt kan du også levere din oppgave personlig til Asianettverket, Sognsveien 68, Oslo. Husk å inkludere et skriv med ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Innsendte oppgaver vil ikke bli returnert.

 

Frist for innsendelse: 15. april.

Publisert 18. jan. 2017 14:57 - Sist endret 19. jan. 2017 06:51