English version of this page

Asianettverket

Asianettverket er et norsk forskernettverk som har til oppgave å fremme studier og forskning og spre kunnskap om regionens moderne historie, samfunn, kultur, økonomi og miljø.

Aktuelle saker

Arrangementer

  • logo-asianettverket Nyhetsbrev uke 16 19. apr. 2018 16:16

    Asianettverkets nyhetsbrev – Uke 16, 2017

    Weekly Newsletter from the Network for Asian Studies – Week 16, 2017

    Activities taking place in English are marked by their titles

    Du kan også finne Asianettverket på Facebook via vår nyhetsside og diskusjonsforum.

Kontakt oss

Nettverkskoordinator: Arve Hansen (arve.hansen@sum.uio.no)

Nettverkskoordinator: Kenneth Bo Nielsen (k.b.nielsen@ikos.uio.no)

Assisterende nettverkskoordinator: Kjersti Litleskare (kalitles@student.ikos.uio.no)

Asianettverket i sosiale medier