The Oslo SDG Initiative

For å adressere FNs bærekraftsmål (SDGs) og bidra til 2030-agendaen har SUM opprettet The Oslo SDG Initiative, ledet av Professor Dan Banik.

I tillegg til å møte behovet for utdanning knyttet til bærekraftsmålene, vil initiativet spille en nøkkelrolle i å informere beslutningstakere gjennom kunnskapsbasert forskning, samt legge til rette for dialog og partnerskap på tvers av sektorer.

For mer informasjon, se de engelske nettsidene.

Publisert 7. feb. 2018 13:50 - Sist endret 7. feb. 2018 14:09