English version of this page

Kultur, etikk og bærekraftighet

Denne forskningsgruppen fokuserer på ulike sosiale forståelser av og holdninger til naturen, og hvorledes disse er dannet og endrer seg i ulike kulturelle, politiske og institusjonelle kontekster.

Foto: Colourbox.no.

Forskningstema:

Forskningsspørsmål og utfordringer inkluderer bl.a.:

  • Studier av forestillinger om natur i språk, litteratur, filosofi, kunst, populærkultur og media.
  • Menneskers forståelse av og forhold til sted, identitet og livskvalitet.
  • Miljøfilosofi og miljøetikk
  • Forholdet mellom diskurser om miljø og praksis som påvirker menneskelige oppfatninger av natur, spesielt med hensyn til bruk - og misbruk av naturressurser
  • Studier av den institusjonelle innflytelsen på holdninger til natur
  • Forming av folkeopinionen om miljø i saker der det foreligger interessekonflikt
  • Utvikling av metodologi og teori for undersøkelser av sosiale konstruksjoner av natur og miljø
  • Kulturers rolle som bakteppe for kreative responser til miljøkrise og klimaendring
  • Kulturell innovasjon for bærekraftig framtid. 

Mer detaljert informasjon om denne forskergruppen finnes på gruppens engelske nettsider.

Publisert 20. sep. 2011 14:56 - Sist endret 7. feb. 2018 11:55