English version of this page

Energi og forbruk

Målet for denne tverrfaglige forskergruppen er å studere teoretiske og politiske utfordringer knyttet til det å bringe energiforbruket inn i en mer bærekraftig retning i land både i Nord og i Sør. Siden energi, vann og arealbruk er nært forbundet, vil forbruk av jord og vann også utgjøre viktige forskningsområder.

Photo: Colourbox.no.

Mer detaljert informasjon om denne forskergruppen finnes på gruppens engelske nettsider.

Publisert 20. sep. 2011 14:56 - Sist endret 30. jan. 2017 11:20