English version of this page

Forskerutdanning ved SUM

SUM har om lag 15 ph.d.-kandidater som arbeider ved senteret til enhver tid.

Ph.D.-kandidater

SUM tildeler ikke selv doktorgrad, ph.d.-kandidatene som blir ansatt på SUM må være registrert på ett av fakultetene ved Universitetet i Oslo, hvor de også vil forsvare sin avhandling.

Forskerskole

SUMs forskerskole retter seg mot stipendiater ved UiO, også dem som ikke har sin arbeidsplass ved SUM.

For mer informasjon om aktiviteter og muligheter for deltakelse, se Forskerskolens engelske nettsider.

Ph.D kurs

 

Publisert 5. okt. 2011 13:08 - Sist endret 4. juli 2017 13:07