Forskerutdanning ved SUM

SUM har om lag 15 ph.d.-kandidater som arbeider ved senteret til enhver tid. Disse rekrutteres gjennom utlysninger på UiOs nettsider. SUM tildeler ikke selv doktorgrad, ph.d.-kandidatene må være registrert på ett av fakultetene ved Universitetet i Oslo, hvor de også vil forsvare sin avhandling. Men SUM har status som forskerskole og arrangerer intensive tverrfaglig ph.d.-kurs og andre aktiviteter hvor både interne og eksterne kandidater kan delta.

Publisert 5. okt. 2011 13:08 - Sist endret 2. nov. 2016 11:11