English version of this page

Blogg - Side 10

Publisert 7. aug. 2015 11:33
Publisert 7. aug. 2015 11:33
Publisert 7. aug. 2015 11:33

I disse dager går NorLARNets årlige vår-samling for studenter som skriver masteroppgave om Latin-Amerika av stabelen. I fjor var det inspirerende dager med 29 entusiastiske studenter fra hele landet. Vi håper på det samme i år, men konteksten for det hele er et Latin-Amerika som langt fra preges av stor optimisme. Snarere ser vi en svekkelse av demokratiske, økonomiske og internasjonale institusjoner som har holdt noen av de mest negative kreftene i Latin Amerika i sjakk: militarisering, autoritarisme, populisme og inflasjon. Det at det hele skjer i en kontekst av fallende råvarpriser, svekket økonomisk vekst og en tiltagende stormaktskonflikt som – igjen – involverer Latin-Amerika, gir ytterligere grunn til å frykte at det som er kalt Latin-Amerikas-tiår er slutt i mer enn en kronologisk forstand.

Publisert 7. aug. 2015 11:33
Publisert 7. aug. 2015 11:33