SUM-forskere i media

Publisert 22. nov. 2017 12:00

Donald Trump vant valget med angrep på Mexico og Nafta. Nå haster det alvorlig hvis frihandelsavtalen skal overleve.

Publisert 22. nov. 2017 11:57

Det er bred enighet om at forskning er nøkkelen for å løse mange store samfunnsutfordringer og omstillingsprosessen norsk økonomi står overfor. Men for å levere god forskning trengs gode forskere.

Publisert 7. nov. 2017 13:43

En forskningsartikkel som kalte kolonialisering gunstig og legitimt, ble nylig trukket tilbake. Når norske medier kaller det sensur, bagatelliserer de forsøket på å omskrive historien, sier artikkelforfatterne.

Publisert 7. nov. 2017 13:43

Simen Gaure oppsummerer Bruce Gilleys artikkel som et «kontroversielt» bidrag. Det gir forfatteren urettmessig legitimitet, sier artikkelforfatterne.

Publisert 7. nov. 2017 10:31

Hva bør være Norges bidrag til avskaffelse av ekstrem fattigdom?

Publisert 7. nov. 2017 10:26

For ti år siden var Latin-Amerika en kilde til inspirasjon for demokratibevegelser verden over. Få forutså det som nå skjer.

Publisert 2. nov. 2017 14:39

Skjønnlitteraturen kan vise oss måter å leve på en giftig planet. Men da må forskerne tenke fremover.

Publisert 2. nov. 2017 12:06

How much are acts of generosity worth in international relations? For affluent countries, foreign aid has helped spread power and influence.

Publisert 1. nov. 2017 11:37

Regionsvalget i Venezuela kan ses som et ledd i en langsiktig prosess for å svekke opposisjonen.

Publisert 1. nov. 2017 11:37

- Den asiatiske stormakten kan allerede ha gått forbi USA som viktigste kilde til finansiering for utviklingsland, mener Dan Banik.

Publisert 27. okt. 2017 08:57

Migrasjon er ofte veien til et bedre liv og bidrar til utvikling i de fattiges hjemland. Men Norge bruker bistand i forsøk på å stanse migrasjon.

Publisert 23. okt. 2017 10:57

13 år tilbrakte Arne Næss på hytta si Tvergastein i Hallingskarvet. Likevel ble det aldri noen sti opp dit. For han gikk alltid en ny vei.

Publisert 16. okt. 2017 11:41

- Spesielt én form for bistand er svært lovende i arbeidet mot ekstrem fattigdom: Direkte kontantoverføringer.

Publisert 10. okt. 2017 09:51

I skyggen av USAs tabber og historisk dårlige omdømme, kjemper Russland og Kina for naturressurser og innflytelse i Latin-Amerika.

Publisert 10. okt. 2017 08:31

Hva står igjen etter ham?

Publisert 21. sep. 2017 10:35

Ja takk, begge deler. Både norsk og engelsk må ivaretas som akademiske språk i Norge. Det mener tre forskere som alle kjenner internasjonaliseringen på kroppen.

Publisert 20. sep. 2017 15:35

Norsk bistand har gitt verdifulle bidrag til fredsbygging i Guatemala, konkluderer en ny studie skrevet av to norske forskere. Betydelig lokalkunnskap og tett samarbeid med sivilsamfunnet blir trukket fram som nøkkelegenskaper ved den norske innsatsen.

Publisert 4. sep. 2017 13:44

Norge ga mer penger til krisehåndtering da den norske kvinnen ble ebola-smittet. Men det første ikke nødvendigvis til bedre hjelp, ifølge masterstudent.

Publisert 29. aug. 2017 09:03

Tilfellet Guatemala viser at kampen mot korrupsjon og for fred ikke er en kamp som kan vinnes en gang for alle, men må kjempes i stort og smått hver dag.

Publisert 16. aug. 2017 09:48

Oslofolk er langt mer positive til en klimaavgift på kjøtt enn folk på bygda. – I Oslo er man ikke like avhengig av landbruket, sier forsker Gunnar Vittersø.

Publisert 1. aug. 2017 11:37

Nettet ser ut til å snøre seg sammen for president Nicolás Maduro.

Publisert 25. juli 2017 09:20

Eksperter forklarer hva som kan gjøres for å hjelpe.

Publisert 10. juli 2017 09:24

Norway and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation

Publisert 5. juli 2017 09:12

Hanoi lawmakers have voted to place a blanket ban on motorbikes by 2030 to reduce traffic congestion, despite opposition from the public, as well as transport experts.

Publisert 29. juni 2017 11:00

 Norway and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation.