Ingen utvikling uten vann

Hvorfor er ikke norske politikere mer opptatt av bærekraftsmålet som handler om vann?

Foto: via Pexels

I anledning den internasjonale vanndagen 22. mars, settes fokus på retten til vann og de nye bærekraftsmålene.

Det er helt avgjørende å oppfylle bærekraftsmål nummer 6, som sier at innen 2030 skal man “sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle". Det innebærer blant annet å sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris. Dette er ambisiøse mål som krever internasjonal samhandling.

Videre er gode vann - og sanitærforhold en forutsetning for at en rekke andre bærekraftsmål kan oppfylles. Hvordan får du for eksempel likestilling hvis kvinner dropper ut av skolen når de får mensen?

Så langt mangler det politisk handling. Vi inviterer til debatt om hvordan få bærekraftsmål 6 høyere opp på agendaen, og få politikerne til å anerkjenne viktigheten av retten til vann og sanitær.

Vi presenterer funn fra Fivas’ rykende ferske rapport og utfordrer våre innledere til å svare på:

  • Hvorfor er mål nummer 6 så viktig for å nå de andre bærekraftsmålene?
  • Hvorfor er ikke Norge og UD opptatt av dette bærekraftsmålet?

Panel oppdateres fortløpende.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Medarrangør

Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas) jobber for en mer rettferdig vannforvaltning i det globale sør. Et av Fivas’ fokusområder er kvinners rett til vann og sanitærtjenester.

Fivas vil lansere en rapport om bærekraftsmål nr. 6 på dette seminaret. Rapporten har som mål å sette fokus på problematikken med de 2,3 milliarder menneskene som ikke har tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter, og de 633 millioner menneskene som ikke har tilgang til rent drikkevann. Dette har store konsekvenser for menneskers helse, verdighet, og sikkerhet.
 

Arrangør

SAIH Blindern, SUM og Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas)
Publisert 9. feb. 2017 15:46 - Sist endret 9. feb. 2017 16:15