Personer med emneord «rettssosiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Arnesson, Daniel Stipendiat +47-22859741 98065238 (mob) +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Ellefsen, Rune Stipendiat +47-22850128 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Sosiale bevegelser, Overvåkning og personvern, Rettssosiologi, Grønn kriminologi, Kriminologi, Dyrevelferdslovgivning
Ericsson, Kjersti Professor emeritus kjersti.ericsson@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Kjønn, Marginalisering, Barn
Finstad, Liv Professor emeritus +47-22850118 liv.finstad@jus.uio.no Kriminologi, Rettsstaten, Rettssosiologi, Rettssystemet, Diskriminering
Franko, Katja Professor +47-22850127 katja.franko@jus.uio.no Overvåkning og personvern, Kriminologi, Etnisitet, EU, Rettssosiologi, EØS og Europa
Giertsen, Hedda Professor emeritus hedda.giertsen@jus.uio.no Marginalisering, Rettssosiologi, Kriminologi, Straff, Kriminalitet og avvik
Halvorsen, Vidar Professor +47-22850107 48291902 (mob) vidar.halvorsen@jus.uio.no Rettssystemet, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettsstaten, Rettshistorie og rettsfilosofi, Straff
Hellum, Anne Professor +47-22850042 anne.hellum@jus.uio.no Rettssosiologi, Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Utviklingsrett
Hennum, Ragnhild Helene Instituttleder +47-22859612 +47-97022147 (mob) r.h.hennum@jus.uio.no Rettssosiologi, Strafferett og straffeprosess, Barnerett
Høigård, Cecilie Professor emeritus cecilie.hoigard@jus.uio.no Rettssosiologi, Straff, Kjønn, Kriminologi, Marginalisering, Rettssystemet
Johansen, Per Ole Professor emeritus p.o.johansen@jus.uio.no Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Rettsstaten, Kriminologi
Johnsen, Jon T. Professor emeritus +47 22859424 +47 41471847 (mob) j.t.johnsen@jus.uio.no Rettshjelp, Rettssosiologi, Strafferett og straffeprosessdomstoler
Laugerud, Solveig Stipendiat +47-22858947 solveig.laugerud@stk.uio.no Vold, Rettssosiologi, Kjønnsforskning, Maskuliniteter, Kjønn, Seksualitet
Leiss, Johann Ruben Stipendiat +47 22859619 j.r.leiss@jus.uio.no Internasjonal rett, Komparativ rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Internasjonal privatrett, Konstitusjonell rett, Europarett, Menneskerettigheter
Lohne, Kjersti Postdoktor +47-22850121 +47 97175846 kjersti.lohne@jus.uio.no Overvåkning og personvern, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettssystemet
Lomell, Heidi Mork Professor +47-22850139 +47-97039629 (mob) h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Rettsstaten, Overvåking og personvern, Kriminalitet og avvik, Rettssosiologi
Nordrum, Jon Christian F. Universitetslektor +47 22859419 97089580 (mob) j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, Miljørett, Utdanningsrett
Parslow, Joakim Førsteamanuensis +47-22844589 joakim.parslow@ikos.uio.no Midtøsten, Rettssosiologi, Samfunn og politikk, Idehistorie, Tyrkia, SIMS
Rønning, Olaf Halvorsen Stipendiat 97114331 (mob) (+47) 97114331 o.h.ronning@jus.uio.no Rettssosiologi, Sivilprosess, Menneskerettigheter, Rettshjelp, Rettssystemet
Sand, Inger Johanne Instituttleder +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett, Rettsteori, Rettssosiologi
Sandvik, Kristin Bergtora Professor +47-22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Flyktninger, Kjønn, Menneskerettigheter, Makt, Legitimitet, Humanitærrett, Rettssosiologi, Rettsliggjøring
Skjørten, Kristin Professor II +47-22850066 90412960 (mob) +47 90412960 krskjor@jus.uio.no Barnerett, Rettssosiologi, Kriminologi
Stridbeck, Ulf Professor +47-22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettssosiologi, Rettspsykologi
Ugelvik, Synnøve Førsteamanuensis 22 85 94 23 926 17 221 (mob) synnove.ugelvik@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Statsrett, Rettssosiologi
Ugelvik, Thomas Professor +47-22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, Rettsstaten, Rettssosiologi, EØS og Europa, Etnisitet, Straff, EU