Nettsider med emneord «mastergradsoppgave»

Publisert 19. okt. 2017 16:38

Are you writing your master thesis on an Asia related topic? Would you like to meet other students doing the same, as well as receive feedback on your work? The Norwegian Network for Asian Studies is organising its annual course for MA students in December and anyone writing about Asia is welcome to join.

Publisert 17. okt. 2016 18:29

Tips kan sendes direkte til nettverkskoordinatorer Arve Hansen: arve.hansen@sum.uio.no og Kenneth Bo Nielsen: k.b.nielsen@ikos.uio.no og assisterende koordinator Kjersti Litleskare: kalitles@student.ikos.uio.no.

Publisert 14. jan. 2016 09:43

Har du fullført masteroppgaven din i 2014, 2015 eller 2016?

Ønsker du å dele funnene dine med et større fagmiljø?

Publisert 16. sep. 2015 15:33

Skriver du masteroppgave om et asiarelatert tema? Kunne du tenke deg å møte andre i samme båt, og å få tilbakemelding på oppgaven og tilnærmingen din? Asianettverket avholder vårt årlige mastergradskurs i desember, og alle som skriver om et asiarelatert tema kan delta.