Personer med emneord «fornybar energi»

Navn Telefon E-post Emneord
Arnesson, Daniel Stipendiat +47-22859741 98065238 (mob) +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Banet, Catherine Førsteamanuensis +47-22859614 97073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no naturressursrett, energirett, miljørett, EØS-rett, klima, fornybar energi, folkefinansiering, havrett, EU-rett, CCS, petroleumsrett
Gunnæs, Anette Eleonora Førsteamanuensis +47-22852812 a.e.gunnas@fys.uio.no TEM, Nanopartikler, Nano- og mikroteknologi, Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Energy challenges, Nanomaterials
Hanson, Jens Forsker +47-22841635 jens.hanson@tik.uio.no Klimautfordringer, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Kunnskapsøkonomi, Energipolitikk, Innovasjon
Løvvik, Ole Martin Professor II +47-22840689 o.m.lovvik@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi
Norby, Truls Professor +47-22840654 +47-99257611 (mob) truls.norby@kjemi.uio.no Elektrokeramer, Faststoff-elektrokjemi, Gass-separasjonsmembraner, Hydrogen, Kjemi, Materialvitenskap og -teknologi, Protonledere, Kjemi, Defektkjemi, Nanoteknologi, Brenselceller, Fornybar energi, SMN
Nykamp, Hilde +47-22841617 93285877 (mob) hildenyk@student.sv.uio.no Energipolitikk, Klimaendringer, Klimautfordringer, Fornybar energi, Innovasjonssystemer, Innovasjon
Rumpf, Julius Stipendiat +47-22859639 +47-46221706 julius.rumpf@jus.uio.no Energirett, EU- og EØS-rett, europeisk indre energimarked, compliance, kontraktsrett, internasjonal rett, fornybar energi, nettutvikling
Sudbø, Aasmund Professor +47-22842219 +47-97022209 (mob) aasmund.sudbo@its.uio.no Nanoteknologi, Fornybar Energi, elektromagnetiske bølger, optikk, foton, Mikroteknologi
Taftø, Johan +47-22840667 johan.tafto@fys.uio.no Materialvitenskap, Fornybar energi