Personer med emneord «Opptak»

Navn Telefon E-post Emneord
Angelskår, Lene Rådgiver +47-22858231 lene.angelskar@tik.uio.no Opptak, PhD, Nettredaktør, Felles studentsystem FS, Vortex, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Arnfinsen, Deborah Ann Rådgiver/studiekonsulent 22850523 d.a.arnfinsen@medisin.uio.no Studierådgiver, Studieadministrasjon, Eksamen, Emner, Opptak, FS, Fronter
Arntsen, Borghild M Seniorrådgiver +47-22845806 b.m.arntsen@medisin.uio.no Opptak, Rekruttering, Forskerlinjen, Forskningsadministrasjon, Eksamen
Bjerkaker, Stein Stølen Førstekonsulent +47-22855073 s.s.bjerkaker@imv.uio.no FS, Studieadministrasjon, Masterprogram, Fellesgrad, PhD administration, Tverrfaglige grader, Opptak
Brekke, Eleonora Førstekonsulent +47-22850562 eleonora.brekke@medisin.uio.no Emner, Eksamen, Studieadministrasjon, Opptak, Studieveiledning
Brørs, Birgitte Rådgiver +47-22841117 birgitte.brors@admin.uio.no Opptak, Nettpublisering, Regelverk, Klager
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Evaluering, Statistikk, Opptak, Kvalitetssystem, Regelverk, Studiekvalitet, Analyse, Læringsmiljø
Colbjørnsen, Øyvind Seniorkonsulent +47-22855178 oyvind.colbjornsen@stv.uio.no Alumnus, Veiledning, Ephorus, Opptak, Fronter
Eikeset, Birgitte Rådgiver +47-22854309 birgitte.eikeset@admin.uio.no Opptak, Regelverk
Ellingsen, Hanne Degerstrøm Rådgiver +47-22850424 h.d.ellingsen@admin.uio.no Opptak
Enge, Kristina Seniorkonsulent +47-22857855 kristina.enge@admin.uio.no Opptak
Engen, Stian Rådgiver +47-22840262 stian.engen@mn.uio.no Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Opptak
Enger, Tone Seniorkonsulent +47-22855115 tone.enger@econ.uio.no Opptak, Avhandlinger, Eksamen, Prøveforelesning, Ph.d., Emner, Disputas
Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47-22850526 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Eksamen, Studieveiledning, Emner, Studieadministrasjon
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47-22858093 +47-48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Hasle, Sigurd Seniorkonsulent +47-22858014 sigurd.hasle@isp.uio.no Opptak, Masterteam, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Haugen, Mali Ødegaard Seniorkonsulent +47-22841143 m.o.haugen@admin.uio.no Opptak
Haugom, Monica Lund Seniorkonsulent 228 57122 m.l.haugom@hf.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Studieveiledning, Delstudier i utlandet, Fritt sammensatt bachelorgrad, Skolebesøk til HF, Masteropptak, Studieplaner, Veiledning, Karriereveiledning
Hofaker Ring, Miriam Førstekonsulent - i permisjon Opptak, Felles studentsystem FS
Holm, Camilla Førstekonsulent +47-22841814 camilla.holm@admin.uio.no Opptak, Godkjenning, Studieadministrasjon
Holth, Jan Arve Seniorkonsulent +47-22857758 j.a.holth@admin.uio.no Opptak
Hope, Brigt Førstekonsulent +47-22855036 brigt.hope@ils.uio.no Opptak, Personaladministrasjon
Huglen, Kristina Førstekonsulent +47-22858338 kristina.huglen@econ.uio.no Bachelor, Eksamen, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Opptak, Godkjenning av ekstern utdanning, Semesterstart, Praksis
Høiseth, Trond Seniorkonsulent +47-22854457 trond.hoiseth@admin.uio.no Opptak
Karlstad, Yngvar Førstekonsulent +47-22854830 yngvar.karlstad@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Veiledning, Emner, Opptak
Kjernli-Wijnen, Sofie Seniorkonsulent +47-22854265 sofie.kjernli-wijnen@econ.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Emner, Undervisning
Kleivane, Henriette Seniorrådgiver +47 22852241 henriette.kleivane@admin.uio.no Opptak, Tilrettelegging, Studieadministrasjon
Kristensen, Turid Programkonsulent +47-22854067 turid.kristensen@hf.uio.no Opptak, Veiledning, Studieplaner, Delstudier i utlandet, Studiekvalitet, Godkjenning, PhD koordinator
Larsen, Ragnar Holst Rådgiver +47-22844738 ragnahl@iakh.uio.no Eksamen, Veiledning, Tilrettelegging, Studieadministrasjon, Undervisningsplanlegging, Opptak, Disputas
Lassen, Markus Johannes Seniorkonsulent +47-22841102 markusjl@admin.uio.no Opptak
Le Page, Siv Støfring Studiekonsulent +47-22844615 s.s.l.page@medisin.uio.no Eksamen, Emner, Studieveiledning, Opptak, Studieadministrasjon
Lidal, Anne Seniorkonsulent +47-22854154 anne.lidal@ils.uio.no Opptak, PPU, Studieadministrasjon
Lindemann, Hanne Katrine Studieleder 22 85 84 36 h.k.lindemann@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Lunde, Åshild Elsebutangen Nestleder +47-22841177 a.e.lunde@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Opptak
Løvendahl, Lill Kathrine Studiekonsulent +47-22845392 l.k.lovendahl@medisin.uio.no FS, Eksamen, Fronter, Opptak, Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning
Magnusson, Ola Anders Studiekonsulent +47-22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Studieveiledning, Joint Degree, Godkjenning, Emner, Administrasjon, Utveksling, Opptak, Studieadministrasjon
Michalowska, Joanna Maria Seniorkonsulent +47-22857028 j.m.michalowska@admin.uio.no Opptak
Neset (Permisjon), Birthe Studiekonsulent Eksamen, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Emner, Fronter, Opptak
Nilsson, Vibeke Førstekonsulent +47-22856213 vibeke.nilsson@admin.uio.no Opptak, Infosenter
Nylenna, Jord Seniorkonsulent +47-22841609 jord.nylenna@stv.uio.no Studieadministrasjon Masterprogrammet, Veiledning, Opptak
Olsen, Morten Slind Seniorkonsulent +47-22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Paintsil, Selawose Alberta Førstekonsulent +47-22858653 s.a.paintsil@admin.uio.no Opptak
Reza, Merita Emini Permisjon Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon, Opptak
Rigenholt, Annika Seniorkonsulent +47-22855901 annikap@math.uio.no Studieveiledning, FS, Vitnemål, Godkjenning, Attester, Syllabus, Opptak
Ringstad, Maren Seniorkonsulent +47-22854417 maren.ringstad@sosgeo.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Opptak, Studieveiledning, Samfunnsgeografi, Studiekonsulent master, Human Geography
Rogne, Camilla Rådgiver +47-22841111 camilla.rogne@teologi.uio.no Utveksling, Opptak, Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Felles studentsystem FS, Studieveiledning, Bilagslønn, Eksamen
Rongve, Bente Seniorkonsulent +47-22858272 bente.rongve@admin.uio.no Felles studentsystem FS, Opptak
Rusten, Kjersti Rådgiver +47-22844820 kjersti.rusten@admin.uio.no Opptak, Regelverk
Rørtveit, Torill Rådgiver +47-22857348 torill.rortveit@ibv.uio.no Eksamen, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak, Studieadministrasjon
Sandåker, Anne-Line Studieleder +47-22858992 a.l.sandaker@sum.uio.no Arbeidslivsrelevans, Eksamen, Studieveiledning, Opptak, Studieadministrasjon
Segal, Miriam Seniorkonsulent +47-22855032 miriam.segal@iped.uio.no Studieadministrasjon, studieretning Kommunikasjon design og læring, Opptak, Master i pedagogikk
Severson, Lauren Anne Auditore Førstekonsulent +47-22845045 l.a.a.severson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Opptak, Emner
Simensen, Kristin Seniorkonsulent +47-22857716 kristin.simensen@admin.uio.no Opptak, Studieadministrasjon
Skjerve, Ingunn Rådgiver +47-22855119 ingunn.skjerve@uv.uio.no opptak, studiekvalitet, studieadministrasjon
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Stavik-Døvle, Grete Rådgiver +47-22856423 grete.stavik-dovle@fys.uio.no Studieveiledning, Utveksling, Godkjenning, Studieplaner, Studiekvalitet, Studieadministrasjon, Opptak
Strandberg-Jensen, Bethina Seniorkonsulent +47-22855226 bethina.strandberg-jensen@sosgeo.uio.no Studieadministrasjon, Sosiologi, Opptak, Eksamen, Studiekonsulent master
Strøm, Kristin Flood Seniorkonsulent +47-22844858 k.f.strom@ils.uio.no Utdanningsledelse, Opptak, Studieadministrasjon
Svenningsen, Namgyal Tsomo Rådgiver +47-22852199 n.t.svenningsen@odont.uio.no eksamen, spesialistutdanning, opptak, studie, suppleringsopptak, praksis
Søreng, Tine Benedicte Seniorkonsulent +47-22844371 t.b.soreng@admin.uio.no Opptak, Nettpublisering, Godkjenning
Talgo, Brian Michel Seniorkonsulent +47-22844377 b.m.talgo@admin.uio.no Opptak
Thyness, Mons Studiekonsulent +47-22844960 mons.thyness@imv.uio.no Felles studentsystem FS, Fronter, Opptak, Syllabus, Studieplaner, Veiledning
Tårland, Maria Førstekonsulent +47-22850418 maria.tarland@media.uio.no Kvalitetssikring, Opptak, Internasjonalisering, Tilrettelegging, Veiledning, Studieadministrasjon
Ulstein, Silje Osnes Førstekonsulent s.o.ulstein@admin.uio.no Opptak
Utkina, Natalia Rådgiver +47-22856341 natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Studieadministrasjon, Opptak
Varøy, Mari Helén Seniorkonsulent +47-22852925 marihva@ifi.uio.no Studieadministrasjon, miljø og sikkerhet (HMS), Brannvern, Helse, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak
Westheim, Anne Seniorrådgiver +47-22845819 anne.westheim@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Mobilitet, Internasjonalt samarbeid, Opptak, Utveksling
Winther, Silje Seniorrådgiver +47-22841167 silje.winther@admin.uio.no Regelverk, Opptak, Høringsuttalelser
Woldene, Nina Seniorkonsulent +47-22857810 nina.woldene@farmasi.uio.no Opptak, Utveksling/Internasjonalisering, Godkjenning av ekstern utdanning, Sekretær for programrådet i 1. avdeling, Studieveiledning, Studiestart, Studieadministrasjon