Personer med emneord «Open Access»

Navn Telefon E-post Emneord
Barsjø, Stine Marie Rådgiver +47-22844216 s.m.barsjo@ub.uio.no Bibliotek, Minuskel, Open Access, DUO
Dikova, Maria Seniorkonsulent +47-22858898 maria.dikova@arena.uio.no Prosjektledelse, Språkvask, Gjesteforelesninger, Cristin, Ekstern finansiering, Kontorstøtte, Forskningsadministrasjon, Open Access, Arrangementer, Rapportering
Eide, Tormod Seniorkonsulent +47-22845113 tormod.eide@psykologi.uio.no Forskningsstøtte, Cristin, Forskningsadministrasjon, Open Access, Ekstern finansiering
Fotland, Margaret Louise Rådgiver +47-22856037 m.l.fotland@admin.uio.no Forskningsresultater, Norsk Vitenskapsindeks (NVI), Forskningsdata, Datadeling, Analyse, Open Access, Forskningsadministrasjon, Prosjektmodul, Cristin, Dokumentasjon, Åpne data, DBH
Frøshaug, Elin Holmstrøm Rådgiver +47-22844261 e.h.froshaug@ub.uio.no DUO, Bibliotek, Open Access
Gakkestad, Mari Seniorkonsulent +47-22859468 mari.gakkestad@econ.uio.no Cristin, Open Access, Nettredaktør, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling
Jensen, Alf Chr Konsulent +47-22857573 a.c.jensen@sai.uio.no inventar, DUO, Post-conflict societies, Open Access, publisering, Forskningsadministrasjon, årsrapport, studieadministrasjon, arkiv, Cristin, infrastruktur
Kalvø, Daniel Sekretær daniel.kalvo@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access
Langeid, Brita Seniorkonsulent +47-22855286 brita.langeid@sosgeo.uio.no Open Access, Eksamen, Utviklingsstudier, Samfunnsgeografi, Studieveiledning, Cristin
Malovic, Ivana Førstebibliotekar +47-23074425 ivana.malovic@ub.uio.no Kurs, Open Access, EndNote, Databaser, Kritisk vurdering, Litteratursøk, Bibliotek
Petersen, Stina Rådgiver +47-22854032 stina.petersen@sosgeo.uio.no Forskningsrådet, Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, EU, Pressekontakt, Ekstern finansiering, Forskningsstøtte, Open Access
Stangeland, Elin Rådgiver +47-22844020 elin.stangeland@ub.uio.no Bibliotek, FRITT, DUO, Open Access
Strøm, Herman Seniorrådgiver +47-22856034 herman.strom@admin.uio.no Norsk Vitenskapsindeks (NVI), Forskningsresultater, Forskningsadministrasjon, Analyse, Open Access, SciVal, Bibliometri, Cristin