Personer med emneord «Mobilitet»

Navn Telefon E-post Emneord
Boholm, Cecilie Brinck Seniorkonsulent +47-22857870 c.b.boholm@uv.uio.no godkjenning, internasjonalisering, utveksling, mobilitet, studieadministrasjon, internasjonalt samarbeid
Buverud, Anna Kolberg Seniorrådgiver +47-22858437 a.k.buverud@admin.uio.no Mobilitet, Forskerutdanning, Fellesgrader, Akademisk Dugnad, Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid
Elgsaas, Sigrid Bøe Rådgiver +47-22844350 s.b.elgsaas@admin.uio.no Mottak av studenter, Infosenter, Mobilitet
Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Mobilitet, Opplevelsesturisme, ELF, Språkpolitikk, Globalisering, Semiotiske landskap, Tjenestearbeid, Diskursanalyse, Samfunnsgeografi, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Identitet, Interkulturell kommunikasjon, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser
Håberg, Siv Seniorkonsulent +47-22856074 siv.haberg@stv.uio.no Internasjonalt samarbeid, Mobilitet, Delstudier i utlandet, Utveksling, Studentveiledning, Godkjenning
Høisveen, Daniel Overingeniør +47-22852935 daniel.hoisveen@usit.uio.no Mobilitet, Android, Linux, iOS, AirWatch, OS X
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47-22859857 j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Mobilitet, Internasjonalisering, Utveksling
Løken, Anette Seniorrådgiver +47-22854339 anette.loken@admin.uio.no Mobilitet, Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Nord-Sør-programmer og satsninger, Prioriterte land
Nettum, Erland Rådgiver +47-22844229 erland.nettum@admin.uio.no Mobilitet, Veiledning, Opplæring, Internasjonalisering
Nysæter, Michele Jeanette Seniorkonsulent +47-22858452 m.j.nysater@admin.uio.no Mottak av studenter, Mobilitet
Spilling, Anja Gil Rådgiver +47-22857824 a.g.spilling@admin.uio.no Mobilitet
Stærfelt, Kristine Seniorkonsulent +47-22854943 kristine.starfelt@admin.uio.no Utveksling, EU, Mobilitet
Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47-22841630 92660825 (mob) e.m.svennevik@tik.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Throndsen, Torstein S. Stipendiat +47 473 31 776 t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Mobilitet, Miljø og klima, Byutvikling, Samfunnsgeografi
Westheim, Anne Seniorrådgiver +47-22845819 anne.westheim@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Mobilitet, Internasjonalt samarbeid, Opptak, Utveksling