Personer med emneord «Læring og utdanning»

Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Marit Professor +47-22844918 +41126728 marit.aas@ils.uio.no Coaching, Aktivitetsteori, Skoleutvikling, Utdanningsledelse, Læring og utdanning
Beiler, Ingrid Rodrick Stipendiat i.r.beiler@ils.uio.no Sosiolingvistikk, Skriving, Flerspråklighet, Språktilegnelse, Engelsk, Lingvistisk etnografi, Engelskdidaktikk, Språkvitenskap og lingvistikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Bergem, Ole Kristian Forsker +47-22844125 o.k.bergem@ils.uio.no Klasseromsforskning, Læring og utdanning, Matematikkdidaktikk, EKVA., Fagdidaktikk
Blikstad-Balas, Marte Førsteamanuensis +47-22850223 90824582 (mob) 908 24 582 marte.blikstad-balas@ils.uio.no Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Norskfaget, Tekstbasert læring, Læring og utdanning, Leseforståelse, Kunnskap i skolen
Brandmo, Christian Førsteamanuensis +47 22855243 christian.brandmo@ils.uio.no Læring og utdanning, Motivasjon, Metakognisjon, Utdanningsledelse, Læringsteori, Personlig epistemologi
Brevik, Lisbeth M. Førsteamanuensis +47-22856330 +47-90036500 (mob) 90036500 l.m.brevik@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning
Carrai, Debora Førsteamanuensis +47-22857615 92636568 (mob) 92636568 debora.carrai@ils.uio.no Fremmedspråk fagdidaktikk, Læring og utdanning, Spansk didaktikk, Fremmedspråkundervisning, Italiensk didaktikk, Fremmedspråk, Motivasjon
Colbjørnsen, Tor Førstelektor +47-22855283 tor.colbjornsen@ils.uio.no Læring og utdanning
Ebbesen, Anne Grete Professor emeritus +47-22857616 a.g.ebbesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Kunnskap i skolen, Identitetsprosesser og utdanning
Elstad, Eyvind Professor +47-22857613 eyvind.elstad@ils.uio.no Kunnskap i skolen, Kvantitative utdanningsanalyser, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Styring av skolen
Engelien, Kirsti Lyngvær Undervisningsleder 47394552 k.l.engelien@ils.uio.no Læring og utdanning
Fjeldstad , Dag T Oddssøn Senior d.t.o.fjeldstad@ils.uio.no Samfunnsfagdidaktikk, Fagdidaktikk, Læring og utdanning
Fosse, Britt Oda Førsteamanuensis +47-22844598 b.o.fosse@ils.uio.no Læring og utdanning
Frønes, Tove Stjern Rådgiver +47-22844397 t.s.frones@ils.uio.no Læring og utdanning, EKVA
Føinum, Merete Universitetslektor +47-22857611 merete.foinum@ils.uio.no Mentorer, Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Lærerprofesjonalitet, Pedagogikk, Veiledning
Gjone, Gunnar Professor emeritus gunnar.gjone@ils.uio.no Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Grønmo, Liv Sissel +47-22857623 l.s.gronmo@ils.uio.no Læring og utdanning, EKVA
Gudmundsdottir, Greta Björk Førsteamanuensis +47-22855697 g.b.gudmundsdottir@ils.uio.no Lærerutdanningsforskning, Praksis, Komparative og internasjonale studier, IKT og læring, Læring og utdanning
Gunnulfsen, Ann Elisabeth Stipendiat +47-22858557 97759928 (mob) +4797759928 a.e.gunnulfsen@ils.uio.no Testing, Nasjonale prøver, Utdanningsledelse, Læreplan, Læring, Styring av utdanning, Læring og utdanning, CLEG
Hall, Jeffrey B. Postdoktor +4722857617 Skype for Business: jeffreyh@uio.no (mob) jeffrey.hall[replace with at]ils.uio.no Utdanningsrett, Utdanningsledelse, Tilsyn, Policy, Læring og utdanning, Organisasjonsteori
Hellekjær, Glenn Ole Professor +47-22857364 +47-92831622 (mob) g.o.hellekjar@ils.uio.no Fagdidaktikk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk, Læring og utdanning
Helstad, Kristin Førsteamanuensis +47-22854066 +47-95273101 (mob) 95273101 kristin.helstad@ils.uio.no Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Skoleutvikling
Hovdenak, Sylvi Stenersen Professor +47-22857877 s.s.hovdenak@ils.uio.no Læring og utdanning
Hunskaar, Tove Seiness Rådgiver +47-22854158 t.s.hunskaar@ils.uio.no Læring og utdanning
Hvistendahl, Rita Instituttleder 22844030 97128718 (mob) r.e.hvistendahl@ils.uio.no Norskdidaktikk, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Jensen, Ruth Førsteamanuensis +47-22844857 +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, interaksjonsanalyse, aktivitetsteori.
Kaarstein, Hege Forsker +47-22856602 hege.kaarstein@ils.uio.no Matematikkdidaktikk, TEDS-M, EKVA, LEA, Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, Fagdidaktikk
Kjærnsli, Marit Førsteamanuensis +47-22854153 +47-97726569 (mob) marit.kjarnsli@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Klette, Kirsti Professor +47-22855285 kirsti.klette@ils.uio.no Klasseromsforskning, Læringsutbytte, Videoanalyse, Læring og utdanning, Pedagogikk
Lejonberg, Eli Førsteamanuensis +47-22858250 eli.lejonberg@ils.uio.no Læring og utdanning
Lie, Svein Professor emeritus +47-22854151 svein.lie@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Mathiassen, Ketil Universitetslektor +47-22857664 +47-92234825 (mob) 92234825 ketil.mathiassen@ils.uio.no Naturfagdidaktikk, Lektorprogrammet, Læring og undervisning, Læring og IKT, Læring og utdanning, Naturfagdidaktikk, Universitetsskole, Undervisningskvalitet, Vurdering
Mikkelsen, Rolf Senior +47-22857718 rolf.mikkelsen@ils.uio.no Samfunnsfagdidaktikk, Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Geografididaktikk
Møller, Jorunn Professor +47-22857618 jorunn.moller@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsreformer, Styring av skolen, Utdanningsledelse
Nilsen, Trude Forsker +47-22854817 trude.nilsen@ils.uio.no Læring og utdanning, TIMSS, Læringsutbytte, skolemiljø, EKVA, Undervisningskvalitet, Kvantitative utdanningsanalyser, LEA
Nortvedt, Guri Førsteamanuensis +47-22854332 guri.nortvedt@ils.uio.no EKVA, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning
Olsen, Rolf Vegar Professor +47-22844510 98859376 (mob) 988 59376 r.v.olsen@cemo.uio.no Læring og utdanning, Kvantitative utdanningsanalyser, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, CEMO, Fagdidaktikk, Læringsutbytte
Onstad, Torgeir Senior +47-22854049 torgeir.onstad@ils.uio.no Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Matematikkdidaktikk
Ottesen, Eli Professor +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Skoleutvikling, Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Rindal, Ulrikke Elisabeth Førsteamanuensis +47-22854152 u.e.rindal@uv.uio.no Engelskdidaktikk, Språkvitenskap og lingvistikk, Læring og utdanning, Språktilegnelse
Roe, Astrid Seniorforsker +47-22844400 astrid.roe@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk
Rødnes, Kari Anne Førsteamanuensis +47-22854834 k.a.rodnes@ils.uio.no Norskfaget, Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Læring og utdanning
Simensen, Aud Marit Professor emerita a.m.simensen@ils.uio.no Læring og utdanning, Læreplanstudier, Fagdidaktikk, Anvendt språkvitenskap
Sjøberg, Svein Professor emeritus svein.sjoberg@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Naturfagdidaktikk
Strømme, Torunn Aanesland Førsteamanuensis +47-22840730 t.a.stromme@ils.uio.no Læring og utdanning
Teig, Nani Stipendiat +47-22845837 nani.teig@ils.uio.no Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning, EKVA
Throndsen, Inger Forsker +47-22856021 inger.throndsen@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Vestøl, Jon Magne Professor. Prodekan for studier 22844595 41450259 (mob) j.m.vestol(alfakrøll)ils.uio.no Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Vestøl, Jon Magne Professor. Prodekan for studier 22844595 41450259 (mob) j.m.vestol(alfakrøll)ils.uio.no Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Klasseromsforskning, Læring og utdanning
Vold, Eva Thue Førsteamanuensis +47-22855052 e.t.vold@ils.uio.no Fremmedspråk, Læring og utdanning, Fransk fagdidaktikk, Fagdidaktikk