Personer med emneord «Kulturhistorie»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasgaard, Reidar Professor +47-22854917 +47-99736649 (mob) reidar.aasgaard@ifikk.uio.no Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse
Amundsen, Arne Bugge Dekan, Professor +47 22857629 +47 92244774 (mob) a.b.amundsen@hf.uio.no Folkereligiøsitet, Kulturhistorie, Folklore og folkeminne, Ritualer, Museer og museologi, Norske herregårder
Aukrust, Knut Hermundstad Professor +47-22856991 92801554 k.h.aukrust@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kirkehistorie, Kulturarv, Folkeminne og folklore, Populærkultur, Ritualer, Spansk historie
Bjordal, Sine Halkjelsvik Stipendiat +47-22858195 s.h.bjordal@ikos.uio.no Tekstvitenskap, Retorikk, Kulturhistorie
Brenna, Brita Professor 228 56932 b.s.brenna@ikos.uio.no Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Museer og museologi, Vitenskapshistorie
Bäckström, Mattias Postdoktor +47-22857192 mattias.backstrom@ikos.uio.no Arkitektur- og bygningshistorie, Kulturhistorie, Idehistorie, Utstillingsproduksjon, Museer og museologi
Christensen, Arne Lie Emeritus a.l.christensen@ikos.uio.no Kulturhistorie, Natur- og landskapssyn, Å gå på tur, Setra, Hytta, Landstedet, Sosiale klasser., Fritid
Ekman, Mattias Postdoktor +47-22844742 +47-932 00 252 mattias.ekman@ikos.uio.no Kulturarvsstudier, Kulturhistorie, Minnesmerker, Mnemologi, Arkitekturteori, Museumstudier, Arkitektur- og bygningshistorie, Museer og museologi, Kollektiv hukommelse, Minnestudier, Kunnskapshistorie, Monument, Kulturell hukommelse, Kunst- og raritetskamre
Eriksen, Anne Professor +47-22856989 +47-41680140 (mob) anne.eriksen@ikos.uio.no Medisinhistorie, Kollektiv erindring, Kulturhistorie, Museer og museologi, Naturen og det naturlige, Historieforståelse og minnepolitikk, Folkereligiøsitet
Esborg, Line Førsteamanuensis - Kulturhistorie og museologi +47-22854919 line.esborg@ikos.uio.no Kulturhistorie, Folkloristikk, Museologi og kulturarvsstudier. Heksetro og trolldom, Politisk retorikk/Nasjonalisme, Historieforståelse og minnepolitikk, Feltarbeid, Medisinske kulturer, Folklore og folkeminne, Norsk folkeminnesamling (NFS)
Fallan, Kjetil Professor +47-22858613 +47-90937874 (mob) kjetil.fallan@ifikk.uio.no Kunsthistorieforeleser, Modernisme, Populærkultur, Designhistorie, Modernitet, Kunsthistorie, Design og arkitektur, Kulturhistorie
Handberg, Søren Førsteamanuensis +47-22841909 +47 22841909 soren.handberg@iakh.uio.no Gresk og romersk historie, Arkeologi, Middelhavsarkeologi, Antikken, Klassisk arkeologi, Kulturhistorie
Hodne, Bjarne Professor emeritus bjarne.hodne@ikos.uio.no Kulturhistorie, Ritualer, Folklore og folkeminne, Kulturpolitikk, Kulturarv, Nasjonalisme, Folkelig dikting og fortelling
Hodne, Ørnulf Gjesteforsker 228 56990 Kulturhistorie, Folklore og folkeminne, Heksetro og trolldom, Ritualer, Folkemedisin, Eventyr og sagn
Holmberg, Susann Stipendiat susann.holmberg@iakh.uio.no Kulturhistorie, Historie, Kunnskapshistorie, Tidlig moderne historie
Iranowska, Joanna Stipendiat +47-22855235 joanna.iranowska@ikos.uio.no Museer og museologi, Kulturhistorie, Digital humaniora, Arkiv, Kulturarv, Digitalisering
Johannsen, Dirk Førsteamanuensis +47-22844076 dirk.johannsen@ikos.uio.no Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Trolldom, Narratologi, Folkeminne og folklore, Religionsteori
Jordheim, Helge Professor +47-22856904 helge.jordheim@ikos.uio.no Globalhistorie, Kulturhistorie
Körber, Lill-Ann Postdoktor -54295 +47-91996819 (mob) +47 91996819 l.a.korber@iln.uio.no Nordisk litteratur, Postkolonialisme, Kulturhistorie, Kunsthistorie
Mangaoang, Aine Postdoktor +47-22854758 aine.mangaoang@imv.uio.no Musikkvitenskap, Kulturhistorie, Musikk og medier, Nordic, Media, Musikkhistorie, Ethnomusicology, Populærmusikk
Naderer, Max Stipendiat max.naderer@iakh.uio.no Historie, Middelalder, Skandinavia, Kulturhistorie, Politisk kultur, Norge
Naguib, Saphinaz Amal Professor emerita 22854718 93638309 s.a.naguib@ikos.uio.no Materiell kultur, Kulturarv, Museer og museologi, kulturmøter, kulturhistorie, egyptologi
Ohrvik, Ane Førsteamanuensis +47-22857837 +47 40854377 ane.ohrvik@ikos.uio.no Nærlesning, Bokhistorie, Kulturmøter, Ritualer, Folkereligiøsitet, Medisinhistorie, Kulturhistorie, Heksetro og trolldom
Olsrud, Janne Werner Stipendiat +47-22854684 j.w.olsrud@ikos.uio.no Museer og museologi, Praksis, Kulturhistorie, Materiell kultur
Resløkken, Åmund Norum Stipendiat 40068751 (mob) 40068751 a.n.reslokken@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kulturteori, Folklore og folkeminne, Folkloristikkens historie
Rogan, Bjarne Professor emeritus +47-93458268 (mob) bjarne.rogan@ikos.uio.no Museer og museologi, Kulturmøter, Kulturhistorie, Kystkultur, Reiseliv og turisme, Materiell kultur, Samferdselshistorie
Rønning, Ole-Albert Stipendiat +4741047025 o.a.ronning@iakh.uio.no Mentalitetshistorie, Skandinavia, Politisk kultur, Historie, Rettshistorie, Middelalder, Kulturhistorie
Sandmo, Erling Sverdrup Professor +47-22858495 e.s.sandmo@iakh.uio.no Historie, Musikkhistorie, Globalhistorie, Orientalisme, Kulturhistorie, Historisk teori og metode, Kartografi
Sigurdsson, Jon Vidar Professor +47-22841955 97149914 (mob) +47 97149914 j.v.sigurdsson@iakh.uio.no Politisk kultur, Norge, Kirkehistorie, Middelalder, Kristendom, Historie, Vikinger, Island, Skandinavia, Religion og politikk, Vikingtid, Norrøn religion, Sosialhistorie, Kulturhistorie
Skåden, Kristina Postdoktor +47-22854415 0047-95226690 kristina.skaden@ikos.uio.no Museum og Museologi, Spatial Humanities, Vitenskaps-, Kulturmøter, Kartografi, Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Digital Humaniora, transport- og mobilitets historie, Trafikk-, og kunnskapshistorie.
Storsveen, Odd Arvid Professor +47-22858183 97733392 (mob) +47-97733392 o.a.storsveen@iakh.uio.no Teori og metode, Nasjonalisme, Historie, Kulturhistorie, Politisk historie, 1800-tallet
Stovner, Ina Louise S. Stipendiat +47-22844513 i.l.s.stovner@ikos.uio.no Historieforståelse og minnepolitikk, Historiemaleri, Kulturhistorie
Thorsen, Liv Emma Professor emerita l.e.thorsen@ikos.uio.no Naturen og det naturlige, Museer og museologi, Kulturhistorie
Tørud, Carina Bjerk Førstekonsulent +47-22856703 c.b.torud@ikos.uio.no Kulturhistorie, Museologi og kulturarvstudier, Europeisk kultur, Studieadministrasjon
Varutti, Marzia Førsteamanuensis +47-22856992 marzia.varutti@ikos.uio.no Museer og museologi, Kulturhistorie, Urbefolkning, Materiell kultur, Taiwan.
Vervaet, Stijn Førsteamanuensis +47-22856710 stijn.vervaet@ilos.uio.no minnestudier, Sentral-Europa og Balkan, Bosnisk/kroatisk/serbisk, Litteratur og litteraturvitenskap, Kulturhistorie
Ødemark, John Førsteamanuensis +47-22844869 john.odemark@ikos.uio.no Natur og det naturlige, Latin-Amerika, Kulturstudier, Kulturhistorie, Folklore og folkeminne, Heksetro og trolldom, Kulturarv