Personer med emneord «Kina»

Navn Telefon E-post Emneord
Agøy, Erling Hagen Stipendiat +47-22856449 e.h.agoy@ikos.uio.no Kina, Kinesisk
Ahlers, Anna L. Førsteamanuensis +47 228 56857 a.l.ahlers@ikos.uio.no Kina, Politikk og samfunn, Greater China region
Bakke, Cecilie Figenschou Prosjektleder: Kina og Øst-asia +47 22 84 20 01/18 +47 99 78 76 44 (mob) c.f.bakke@nchr.uio.no Internasjonale relasjoner, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Banik, Dan Professor og forskningsleder +47-22858735 +47-93696583 (mob) dan.banik@sum.uio.no / danbanik@stanford.edu Rettigheter, Bistand, Mat, Asia, Afrika, Kina, Fattigdom
Bjørnstøl, Elisabeth Ansvarlig for SMRs tematiske satsning på likhet og ikke-diskriminering/ Ansvarlig for SMRs arbeid med rettstat og rettssikkerhet i Kina 22842074 e.p.bjornstol@nchr.uio.no Kina, Menneskerettigheter, Menneskerettigheter i Kina, Likhet, Ikke-diskriminering, rettssikkerhet
Eifring, Halvor Professor +47-22857703 halvor.eifring@ikos.uio.no Meditasjon, Zen, Taiwan, Kinesisk, Språkmøter, Kina
Engebretsen, Elisabeth Lund Førstelektor +47-22858741 e.l.engebretsen@stk.uio.no Feministisk teori; Etnografi; Avfall, Skeiv teori, Globalisering, Bærekraft, Sosialantropologi, Kina, Miljø, LHBT, Slektskap
Gresko, Kaja Elise Forskningskoordinator +47-22858882 +47-99529448 (mob) k.e.gresko@sum.uio.no CSR, SDGs, Kina, Afrika, Fattigdom og Utvikling
Hansen, Mette Halskov Professor +47 22856161 +47 41547876 (mob) +47 41547876 m.h.hansen@ikos.uio.no Kina, Luftforurensning, Politikk og samfunn, Miljø, Miljøaktivisme, Utdanning, Etnisitet
Haugen, Heidi Østbø Postdoktor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi +47 22854276 h.o.haugen@sosgeo.uio.no Globalisering, Internasjonal politikk, Internasjonal økonomi, Religion og ritualer, Samfunnsgeografi, Sikkerhetspolitikk, Utvikling-politikk-miljø, Vekst og utvikling, Internasjonal migrasjon, Kina, Afrika, Migrasjon, Nigeria
Johansen, Anne Kari B. Rådgiver/Advisor - PERMISJON Kina, Menneskerettigheter, Prosjekt management
Liu, Fengshu Professor +47-22856163 fengshu.liu@iped.uio.no kvalitative metoder, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Identitetprosesser og læring, Kjønnsforskning, Danning, Kjønn, Kina, Pedagogikk, Moderne oppvekst, Norge, Ungdom, Generasjon
Lundberg, Anna Maria C. Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Mellem, Gøril Seniorrådgiver +47-22858478 goril.mellem@admin.uio.no Singapore og UK). Nordisk senter Fudan, Strategi. Ekstern finansiering., Nord-Amerika, Internasjonalt samarbeid. Prioriterte land. Bilaterale avtaler (Norden, Shangai. Mobilitet. Nordplus/Nordlys, Kina
Moe, Hans Henrik Stipendiat +47-22855589 h.h.moe@ikos.uio.no Luftforurensning, Kina, Sosial ulikhet
Svarverud, Rune Professor +47-22856982 rune.svarverud@ikos.uio.no Kina, Kinesisk, Kulturmøter, miljøhistorie
Visted, Øystein Krogh Universitetslektor +47-22859166 90928919 (mob) +47 90928919 o.k.visted@ikos.uio.no Kinesisk, Kina
Vogt, Rolf David Professor +47-22855696 +47-90615415 (mob) r.d.vogt@kjemi.uio.no Miljøkjemi, Sur Nedbør, Klima og Miljø, Biogeokjemi, Kina, Eutrofiering, Jordkjemi, Tungmetaller, Vannforurensing, Miljøanalyse, Naturlig Organisk Materiale
Wang, Yi Rådgiver +47-22842054 yi.wang@nchr.uio.no Likestilling, Kina, Menneskehandel., Prosjekt management, International samarbeid, Menneskerettigheter
Wellens, Koen Førsteamanuensis +47 22856790 + 47 90512313 (mob) koenraad.wellens@ikos.uio.no Kina, samfunn, religion, religion og politikk, etniske minoriteter
Xia, Liyang Førsteamanuensis +47-22858678 liyang.xia@ibsen.uio.no Kina, Kjønnsforskning, Digital humaniora, Oversettelsesstudier, Resepsjon, Ibsen, Teatervitenskap