Personer med emneord «IKT og læring»

Navn Telefon E-post Emneord
Arnseth, Hans Christian Førsteamanuensis og forskningsleder +47-22855348 +47-92245443 (mob) h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Identitetprosesser og læring
Beck, Eevi Elisabeth Professor +47-22854259 e.e.beck@iped.uio.no vitenskaps- og kunnskapssosiologi, IKT og læring, Pedagogikk
Bekele, Teklu Førstelektor +47-22855367 teklu.bekele@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, IKT og læring, Komparative og internasjonale studier
Dolonen, Jan Arild Senioringeniør +47-22840727 j.a.dolonen@uv.uio.no Pedagogikk, IKT og læring
Erstad, Ola Instituttleder +47-22855216 +47-92421396 (mob) ola.erstad@iped.uio.no IKT og læring, Moderne oppvekst, Klasseromsforskning, Pedagogikk, Formell og uformell læring, Kunnskap i skolen, Skoleutvikling
Gilje, Øystein Førsteamanuensis +47-22858186 oystein.gilje@ils.uio.no IKT og læring, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Moderne oppvekst, Kunnskap i skolen, Pedagogikk
Gjein, Gaute Konsulent gaute.gjein@medisin.uio.no Opplæring, Brukerstøtte, Undervisning, IKT og læring
Gudmundsdottir, Greta Björk Førsteamanuensis +47-22855697 g.b.gudmundsdottir@ils.uio.no Lærerutdanningsforskning, Praksis, Komparative og internasjonale studier, IKT og læring, Læring og utdanning
Guttulsrud, Jan Borge Senioringeniør +47-22857867 j.b.guttulsrud@medisin.uio.no IKT og læring, E-læring, Digitale læringsressurser
Hauge, Trond Eiliv Professor emeritus t.e.hauge@ils.uio.no IKT og læring, Lærerutdanning, Design for undervisning
Hetland, Per Professor +47-22840764 +47-98888166 (mob) per.hetland@iped.uio.no Kunnskapsorganisasjoner, Kommunikasjon av forskning og teknologi, IKT og læring
Ingulfsen, Line Stipendiat +47-22852920 +4797599159 line.ingulfsen@ils.uio.no Pedagogikk, sosiokulturell teori, Multimodalitet, Literacy, IKT og læring, Læremidler
Jornet Gil, Alfredo Postdoktor +47-22840146 95156142 (mob) a.j.gil@iped.uio.no Læringskontekst, Blandede virkeligheter, Pedagogikk, IKT og læring, Meningsdanning
Kluge, Anders Forsker +47-22840710 anders.kluge@iped.uio.no Interaksjonsdesign, IKT og læring, Pedagogikk
Lahn, Leif Christian Professor +47-22857076 +47-99557448 (mob) l.c.lahn@iped.uio.no Voksenopplæring, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Pedagogikk, Kvalitativ metodologi
Lerheim, Birgitte Førsteamanuensis +47-22850385 91795331 birgitte.lerheim@teologi.uio.no Erikk, IKT og læring, Fleksibel læring, Protestantisme, Religion i skolen, Profesjonsetikk, Kjønn og teologi
Mørch, Anders Professor +47-22840713 48021736 (mob) +47-48021736 anders.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Sosioteknisk design, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Norheim, Brynjulv Seniorrådgiver +47-22850367 brynjulv.norheim@teologi.uio.no Prosjektledelse, Etter- og videreutdanning (EVU), Fronter, Fleksibel læring, IKT og læring, AV-tjenester, Universell utforming
Rasmussen, Ingvill Førsteamanuensis +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no IKT og læring, Samtaler, Design-based research, Klasseromsforskning, Kvalitativ metodologi, Rådgivning, Dialog i klasserommet, Samarbeidslæring, Sosiale medier, 21st century skill, Literacy, Pedagogikk
Rognhaug, Berit Professor +47-22858120 berit.rognhaug@isp.uio.no Habilitering og rehabilitering, Opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning, spesialpedagogikk, Læringsutbyttet hos mennesker med utviklingshemning., Spesialundervisning, Utviklingshemning, IKT i spesialundervisning, IKT og læring, Utviklingshemning i et livsløpsperspektiv
Silseth, Kenneth Førsteamanuensis +47-22857637 kenneth.silseth@iped.uio.no Pedagogikk, Sosiokulturell teori, IKT og læring, Klasseromsforskning, Identitetprosesser og læring, Moderne oppvekst
Skoglund, Morten Senioringeniør 41572099 (mob) 22845616 morten.skoglund@medisin.uio.no IKT og læring, Digitale læringsressurser, E-læring
Smørdal, Ole Forsker 93080473 (mob) ole.smordal@uv.uio.no Deltagende design, Demokrati, IKT og læring, Designbasert forskning
Stensaker, Bjørn Professor +47-22844472 +47-99707913 (mob) bjorn.stensaker@iped.uio.no Utdanningsreformer, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Pedagogikk, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
de Lange, Thomas Førsteamanuensis +47-22858558 t.d.lange@iped.uio.no interaksjonsanalyse, Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, Universitetspedagogikk
de Sousa, Filipa Stipendiat +47-22840953 f.d.sousa@iped.uio.no Pedagogikk, Sosial utvikling, IKT og læring, Læringsprosesser