Personer med emneord «Globalisering»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersson, Mette Professor +47-22854974 mette.andersson@sosgeo.uio.no Migrasjon, Kulturell og politisk deltakelse, Offentlighet, Ulikhet, Globalisering, Sosiologi
Berta, Ola Gunhildrud Stipendiat +47 95970180 o.g.berta@sai.uio.no Makt-identitet-politikk, Globalisering, Oseanina, Religion og ritualer, Materiell kultur, Klasse
Bull, Benedicte Professor +47-22858902 +47-40204438 (mob) benedicte.bull@sum.uio.no Styresett, Latin-Amerika, Globalisering
Engebretsen, Elisabeth Lund Førstelektor +47-22858741 e.l.engebretsen@stk.uio.no Feministisk teori; Etnografi; Avfall, Skeiv teori, Globalisering, Bærekraft, Sosialantropologi, Kina, Miljø, LHBT, Slektskap
Eriksen, Thomas Hylland Professor +47-22844128 90050293 (mob) t.h.eriksen@sai.uio.no Kultur, Globalisering, Norge, Modernitet, Karibia, Identitet
Føllesdal, Andreas Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Legitimitet, Næringslivsetikk, Filosofi, Internasjonale relasjoner, EU, Globalisering, Menneskerettigheter, Rettferdighet, Rettsteori, Demokrati
Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Mobilitet, Opplevelsesturisme, ELF, Språkpolitikk, Globalisering, Semiotiske landskap, Tjenestearbeid, Diskursanalyse, Samfunnsgeografi, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Identitet, Interkulturell kommunikasjon, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser
Gross, Lena Stipendiat lena.gross@sai.uio.no Miljø, Makt, Canada, Grønland, Globalisering, Ressursforvaltning, Sosial endring, Norge, Kjønn
Haugen, Heidi Østbø Postdoktor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi +47 22854276 h.o.haugen@sosgeo.uio.no Globalisering, Internasjonal politikk, Internasjonal økonomi, Religion og ritualer, Samfunnsgeografi, Sikkerhetspolitikk, Utvikling-politikk-miljø, Vekst og utvikling, Internasjonal migrasjon, Kina, Afrika, Migrasjon, Nigeria
Hegertun, Nikolai Stipendiat +47-22858799 +4797666297 nikolai.hegertun@sum.uio.no Bistand, utviklingspolitikk, fredsforhandlinger, politikkutforming, migrasjon, utenrikspolitikk, fredsprosess, Globalisering, utviklingsteori
Hveem, Helge Professor emeritus 22857188 95053437 helge.hveem@stv.uio.no Internasjonal politikk, Politisk økonomi, Utviklingsforskning, Markedsmakt, Internasjonale institusjoner, Globalisering, Direkteinvesteringer
Krohn-Hansen, Christian Professor +47-22855716 christian.krohn-hansen@sai.uio.no Makt, Karibiske studier, Globalisering, Nasjon og stat, Økonomisk antropologi, Den dominikanske republikk
McNeill, Desmond Emeritus +47-228588991 Styresett, Globalisering, Fattigdom, Forvaltning av naturressurser, Forskerskolen, Bistand, Afrika, Asia
Naguib, Nefissa Professor 22857560 91710778 (mob) +4791710778 nefissan@sai.uio.no historie, Identitet, Geologi, Mat, Humanitarismen, Globalisering, Kjønn, Kultur/Natur, Migrasjon, Middelhavet, Norge, Brasil
Schober, Elisabeth Førsteamanuensis 22855396 elisabeth.schober@sai.uio.no Philippinene, globalisering, militærisme og kjønn, nasjonalisme, landegrensenes antropologi, Sør- Korea
Sinding-Larsen, Henrik Forsker +47-22180199 henrik.sinding-larsen@sai.uio.no Kulturbegreper, Vitenskapsteori, Globalisering, Miljø, Norge
Stensrud, Astrid Bredholt Postdoktor +47-22844399 a.b.stensrud@sai.uio.no Økonomisk antropologi, Andes, Natur/kultur, Nasjon og stat, Klimaendring, Latin-Amerika, Globalisering
Støen, Mariel Cristina Førsteamanuensis +47-22858885 m.c.stoen@sum.uio.no Forskerskolen, Latin-Amerika, Forvaltning av naturressurser, Styresett, Energi og klima, Globalisering
Vindegg, Mikkel Stipendiat +47-22854488 mikkel.vindegg@sai.uio.no Nepal, Stat, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Energi, Forbruk, Arbeid, Globalisering