Personer med emneord «Forskningspolitikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Solveig Seniorrådgiver +47-22858438 solveig.aas@admin.uio.no Strategi, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningspolitikk, Forskningssamarbeid, Analyse, Russland, Norwegian Centennial Chair, USA, Forskningsadministrasjon, Peder Sather Center
Aleksandersen, Arve Rådgiver +47-22856187 arve.aleksandersen@admin.uio.no Forskningspolitikk, Analyse, Rangeringer, Forskningsadministrasjon, forskningsresultater, Evaluering
Alm, Vibeke Seniorrådgiver +47-22856010 vibeke.alm@admin.uio.no Forskningsinfrastruktur, Forskningssamarbeid, Strategi, Ekstern finansiering, Tverrfakultære forskningsområder, Forskningspolitikk, Forskningsadministrasjon
Asdal, Kristin Professor +47-22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Forskningspolitikk, Vitenskap og politikk, Aktør-Nettverksteori, Klimaendringer, Vitenskaps- og teknologistudier, Ekspertise, Kunnskapsøkonomi, Naturens politikk, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk
Gulbrandsen, Magnus Professor +47-22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Johansen, Karen Crawshaw Seniorrådgiver +47-22858476 +47-97578028 (mob) k.c.johansen@admin.uio.no Forskningssamarbeid, Prioriterte land, Internasjonalt samarbeid, Forskningsadministrasjon, Forskningspolitikk, Strategi
Pettersen, Pål Vegard Seniorrådgiver +47-22855968 +47-95835999 (mob) p.v.pettersen@admin.uio.no Strategi, Forskningspolitikk, Utdanningspolitikk
Reinertsen, Hilde Postdoktor +47-22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Energi, Historie, Dokumentanalyse, Evaluering, Vitenskaps- og teknologistudier, Bioøkonomi, Kunnskapsoverføring, Fiskeoppdrett, Bistand, Forskningspolitikk
Rønningen, Magnus Otto Seniorrådgiver +47-22854170 m.o.ronningen@admin.uio.no Statistikk, Forskningsadministrasjon, Analyse, Forskningsresultater, Forskningspolitikk, Priser, Virksomhetsstyring
Sogner, Ingrid Seksjonssjef +47-22854465 +47-90663386 (mob) ingrid.sogner@medisin.uio.no Forskningspolitikk, EU, Innovasjon, Næringsliv, Internasjonalt samarbeid, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering
Standal, Hege Rudi +47-22841649 h.r.standal@tik.uio.no Innovasjon, Universitetsledelse, Forskningsledelse, Forskningspolitikk
Thune, Taran Mari Professor +47-22841634 93069594 (mob) t.m.thune@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer, Impact