Personer med emneord «Forskningsformidling»

Navn Telefon E-post Emneord
Andenæs, Marianne Knutsdotter Seniorrådgiver +47 97687638 m.k.andenas@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Kronikker, Forskningsformidling
Andresen, Øystein Førstekonsulent +47-22850226 oystein.andresen@cemo.uio.no Kommunikasjon, fotografering, forskningsformidling, Nettpublisering, videoproduksjon
Astrup, Christian Boe Seniorrådgiver +47-22842052 +47-93030015 (mob) c.b.astrup@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Internkommunikasjon, Kommunikasjon, Grafisk profil, Nettredaktør, Konferanser, Pressekontakt, Foto, Samfunnskontakt, Forskningsformidling
Baarøy, Fillip-André Rådgiver +47-22854439 +47-91377992 f.a.baaroy@hf.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Bentsen, Margareth Seniorrådgiver +47-22854017 92234043 (mob) +47-92234043 margareth.bentsen@admin.uio.no Internkommunikasjon, Medieovervåkning, Nettpublisering, Forskningsformidling, Priser
Berge, Eli Seniorrådgiver +47-22852497 +47-95924675 elibe@ifi.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Cristin, Forskningsformidling, Rekruttering
Birkeland, Anne Førstelektor +47-22851797 anne.birkeland@nhm.uio.no Museumslektor, Museumspedagogikk, Utstillinger, Forskningsformidling, Geologi, Etter- og videreutdanning (EVU)
Bjureke, Kristina Universitetslektor +47-22851815 +47-95200804 (mob) +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Bjørkeng, Astrid Skiftesvik Rådgiver +47-22852023 45512054 (mob) +47 45512054 a.s.bjorkeng@odont.uio.no Nettpublisering, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Brandt, Christine Lycke Forsker c.l.brandt@medisin.uio.no MRI, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, Forskningsstøtte
Bøckman, Petter Universitetslektor +47-22851642 98466206 (mob) 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Biologi, Etter- og videreutdanning (EVU), Økologi, Utstillinger, Zoologi, Museumslektor, Museumspedagogikk, Evolusjon, Forskningsformidling
Chausse, Camilla Marie Rådgiver +47-22854844 47234806 (mob) +47-47234806 c.m.chausse@hf.uio.no Pressekontakt, Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Forskningsformidling
Danielsen, Mads Andreas Seniorkonsulent +47-22858711 +47-47904759 m.a.danielsen@arena.uio.no Impact, Forskningsstøtte, Arrangementer, Pressekontakt, Forskningsformidling, Nettredaktør, Kommunikasjon
Eckbo, Norith Stipendiat +4797161019 norith.eckbo@ibv.uio.no Forskningsformidling, MNKOM, pingving, Antarctic, POLAR ECOTOX, penguin, Seabirds, Science communication, Arktis, Arctic, Polar Regions, Antarktis
Eggen, Toril Rådgiver +47-22855301 toril.eggen@ils.uio.no Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon, Web, Redaktør, Forskningsformidling
Eidberg, Mathias H. Kommunikasjonsansvarlig 22850307 m.h.eidberg@teologi.uio.no Studentrekruttering, Alumnus, Pressekontakt, Markedsføring, Medieovervåkning, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Elgvin, Tore Oldeide Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør +47 48 00 60 56 t.o.elgvin@nhm.uio.no Sosiale medier, Naturformidling, Video, Nettredaktør, Forskningsformidling, Foto
Eliassen, Hege Seniorkonsulent +47-23071509 hege.eliassen@medisin.uio.no Forskningsstøtte, Rom-booking, Fakturabehandling, Forskningsformidling, Innkjøp
Ellefsen, Kristin Overingeniør +47-23072820 kristin.ellefsen@medisin.uio.no Forskningsformidling, Fotografering, Foto
Estensen, Monica Bring Seniorrådgiver +47-22845319 95961038 m.b.estensen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Scientia Fellows, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Innovasjon, Pressekontakt, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Evans, Anna Kathinka Dalland Rådgiver +47-22845577 a.k.d.evans@astro.uio.no Forskningsformidling, Pressekontakt, Nettredaktør
Finnanger, Anne Seniorkonsulent +47-22851867 +47-97124375 (mob) anne.finnanger@nhm.uio.no Forskningsformidling, Utstillinger
Flinterud, Guro I permisjon Internkommunikasjon, Kommunikasjon, Pressekontakt, Forskningsformidling, Nettpublisering, Medieovervåkning
Fredriksen, Stein Roar Fungerende kommunikasjonsdirektør 22855252 99591959 (mob) s.r.fredriksen@admin.uio.no Taler, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Samfunnskontakt, Strategi, Beredskap, Kronikker, Pressekontakt
Gakkestad, Mari Seniorkonsulent +47-22859468 mari.gakkestad@econ.uio.no Cristin, Open Access, Nettredaktør, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling
Garbo, Gro Lien Kommunikasjonsrådgiver 22856718 95210539 (mob) g.l.garbo@sv.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt
Grønbech, Marit Elisabeth Universitetslektor +47-22851769 m.e.gronbech@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Utstillinger, Forskningsformidling, Museumslektor, Etter- og videreutdanning (EVU), Museumspedagogikk
Hagen, Dagfinn Avdelingsleder +47-22850461 dagfinn.hagen@stv.uio.no Forskningsstøtte, Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, administrative management
Haslie, Nina Alnes Rådgiver +47-22855154 48286222 (mob) n.a.haslie@sv.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, Pressekontakt
Haugen, Toril Seniorrådgiver +47-22856884 +47-95899757 toril.haugen@hf.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt
Haugnes, Gunhild M. Redaktør Titan.uio.no +47 97526462 (mob) g.m.haugnes@mn.uio.no Pressekontakt, Rådgivning, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Henriksen, Hege Berg Rådgiver +47-22851520 h.b.henriksen@medisin.uio.no Litteratursøk, Forskningsformidling, Databaser, Forskningsfond, Forskningssamarbeid, Forskningsstøtte
Holen , Gyro Anna Avdelingsleder - I permisjon til 01.07 2019 +47 98829967 Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Sentre for fremragende forskning (SFF)
Holmesland, Hanne Rådgiver +47-22923715 918 01765 hanne.holmesland@medisin.uio.no pressekontakt, forskningsformidling, nettredaktør, Kommunikasjon
Holsten, Hilde Hartmann Kommunikasjonsrådgiver +47-22858904 +47-95272751 (mob) h.h.holsten@sum.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, Pressekontakt
Horgmo, Øystein Overingeniør +47-23072820 +47-95296090 (mob) oystein.horgmo@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Bildearkiv, Foto, Grafisk design
Janssen, Siri Evju Rådgiver +47-22850671 s.e.janssen@medisin.uio.no Administrasjon, Forskningsstøtte, Nettpublisering, Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, ekstern finansiering
Jønnum, Siri Produksjonsleder +47-22840717 +47-92611015 (mob) siri.jonnum@uv.uio.no kontrakter, forskningsformidling, audiovisuell formidling, prosjektkoordinering, videoproduksjon, ressursplanlegging, HMS, digitale læringsomgivelser
Kanestrøm, Jorunn Kommunikasjonsrådgiver +47-22850050 +47-98808769 (mob) jorunn.kanestrom@jus.uio.no Kommunikasjons-rådgivning, Nettredaktør, Web, Forskningsformidling, EU-/NFR-søknader, Kommunikasjons-planer, Internkommunikasjon, Analyse, Kursutvikling
Knarud, Marianne Seniorrådgiver +47-22855962 97038103 (mob) 97038103 marianne.knarud@admin.uio.no Taler, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Kronikker
Kriszat, Karenina Kommunikasjonsleder + 47 41441605 (mob) karenina.kriszat@nhm.uio.no Samfunnskontakt, Forskningsformidling, nettpublisering, Kommunikasjon, strategi, sosiale medier, Pressekontakt
Kvaal, Julie Nybakk Rådgiver +47-22844690 j.n.kvaal@medisin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Arrangementer
Kvame Holm, Amalie Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon) +47 22 84 50 86 a.k.holm@sv.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt
Lilleaas, Ulla-Britt +47-22858979 92038367 (mob) 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Helse, Sosiologi, Kropp, Sosial Endring, Kjønnsforskning, Maskuliniteter, Kvalitative metoder, Likestilling, Forskningsformidling
Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 92290101 (mob) 92290101 lars.lomell@link.uio.no audio-visuell formidling, økonomistyring, forskningsformidling, personal, organisasjonsutvikling, digitale læringsomgivelser, undervisning, ledelse, prosjektstøtte, strategi
Lynnebakken, Hilde Rådgiver +47-22856426 +47-48205220 (mob) hilde.lynnebakken@fys.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, sosiale medier, Nettredaktør
Marthinsen, Therese Næss Nettredaktør og kommunikasjonsansvarlig +47 - 22855334 +47 - 93020031 t.n.marthinsen@sosgeo.uio.no Web, Forskningsformidling, Sosiale medier, Nettredaktør, Web editor, Kommunikasjon, Pressekontakt
Milde, Svein Harald Rådgiver +47-22845103 91777591 s.h.milde@psykologi.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Pressekontakt, Nettredaktør
Nakstad, Britt Professor II +47-23074587 britt.nakstad@medisin.uio.no Ernæring, Forskningsformidling, Asfyksi, Luftveisinfeksjoner, Resucitering, Nyfødtmedisin
Nickelsen, Trine Ansvarlig redaktør 22854133 94863233 (mob) trine.nickelsen@admin.uio.no Apollon, Forskningsformidling
Nielsen, Sandra Rebekka Seniorkonsulent +47-22856433 92099258 s.r.nielsen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Web, forskningsformidling, Forskerutdanning
Nissen, Christian Overingeniør +47-23072584 +47-48139501 (mob) christian.nissen@medisin.uio.no Forskningsformidling, Kommunikasjon, Bilde, Lyd, AV-tjenester, Video
Nordland, Arve Produsent +47-22852845 +47-95942700 (mob) arve.nordland@link.uio.no manusutvikling, forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi
Nøkling, Vibeke Enstrøm Førstekonsulent +47-22856939 v.e.nokling@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Olafsen, Thomas Seniorrådgiver +47-22850132 +47 92 22 31 21 thomas.olafsen@medisin.uio.no Sosiale medier, Nettpublisering, Prosjektledelse, Arrangementer, Pressekontakt, Kommunikasjon, Administrasjon, Forskningsformidling
Petersen, Stina Rådgiver +47-22854032 stina.petersen@sosgeo.uio.no Forskningsrådet, Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, EU, Pressekontakt, Ekstern finansiering, Forskningsstøtte, Open Access
Qvale, Knut Overingeniør +47-22840723 +47-92043827 (mob) knut.qvale@link.uio.no Videoproduksjon, forskningsformidling, audio-visuell formidling
Reitan, Gaute Rådgiver +47-22859496 95962590 (mob) 95962590 gaute.reitan@khm.uio.no Jordbrukskultur, Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode, Forskningsformidling, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder
Rognan, Andrea Othilie Rådgiver +47-22854652 94430179 a.o.rognan@hf.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, Brukeropplevelser
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47-22845302 +47-45450053 (mob) siljer@medisin.uio.no Prosjektledelse, Strategisk kommunikasjon, Internkommunikasjon, Profilering, Kommunikasjon, Nettredaktør, Krisekommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt, Nettpublisering
Rødal, Aina Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon) +47-22841838 aina.rodal@uv.uio.no Kommunikasjon, Mediekontakt, forskningsformidling, Pressekontakt, Kommunikasjonsrådgiver, Web
Røsjø, Bjarne Seniorkonsulent 908 45 997 bjarne.rosjo@mn.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, sosiale medier, forskningsformidling
Semprini, Elisabeth Kolflaath Rådgiver +47-22859209 e.k.semprini@medisin.uio.no Nettpublisering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Medieovervåkning, LAMU, HMS
Simonsen, Margrete Figenschou Forsker +47-22851939 +47-97428876 (mob) m.f.simonsen@khm.uio.no Forskningsformidling, Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Steinalderteknologi, Flateavdekking, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven
Smestad, Trine Rådgiver +47-22858112 trine.smestad@uv.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Web, forskningsformidling, Nettredaktør, prosjektledelse
Snickare, Lotta Karin Seniorrådgiver +47-22855542 +47 948 53 365 l.k.snickare@mn.uio.no Kjønn, Organisasjon, Kjønnsforskning, Forskningsformidling, Ledelse, Maskulinitet, Likestilling, Bedriftsøkonom, Demokrati
Stovner, Anne Serikstad Seniorkonsulent +47-22855934 a.s.stovner@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Strømnes, Einar Førstelektor 22851664 einar.stromnes@nhm.uio.no Førstelektor, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), Zoologi, Biologi
Svensson, Kåre Seniorrådgiver +47-22844083 +47-48264079 (mob) kare.svensson@admin.uio.no Offentlig sektor, Næringsliv, Samfunnskontakt, Forskningsformidling, Arbeidsliv
Thorsen, Thor Axel Seniorrådgiver +47-22856654 41223956 t.a.thorsen@geo.uio.no Etter- og videreutdanning, Kommunikasjon, Forskningsformidling
Torheim, Norunn K. Kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap 971 58 537 (mob) n.k.torheim@lifescience.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling
Tønnesen, Håvard Overingeniør +47-22851231 havard.tonnesen@medisin.uio.no AV-tjenester, Forskningsformidling, Datamaskin, Nettpublisering, Macintosh, Grafisk design
Ulfsnes, Kari-Anne Rådgiver +47-22840735 +47-92232053 (mob) k.a.ulfsnes@iped.uio.no Forskningsformidling, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsadministrasjon
Vigestad, Kyrre Kommunikasjonsrådgiver 22855279 92862492 (mob) kyrre.vigestad@medisin.uio.no Forskningsformidling, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Pressekontakt, Internkommunikasjon, Nettstatistikk
Vikøren, Kjersti Drøsdal Seniorrådgiver +47-22854019 +47-99357410 k.d.vikoren@hf.uio.no Kommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Forskningsformidling, Nettredaktør, Prosjektledelse
Vogt, Yngve Journalist +47-22854031 +47-90566483 (mob) yngve.vogt@apollon.uio.no Forskningsformidling, Apollon
Vollset, Jon Seksjonsleder +47-22856399 +47-91614059 (mob) jon.vollset@admin.uio.no Forskningstorget, IT-støtte, Administrativ ledelse, Ledelse, Forskningsrådet, Forskningsformidling, Sentralbord
Willoch, Wenche Redaktør Titan.uio.no +47 98 20 31 22 (mob) wenche.willoch@mn.uio.no Titan, Redaktør, Forskningsformidling, Nettpublisering